• Sander van der Meijs, Director |

Tesla brengt autoverzekeringen aan de man waarvan de premies afhankelijk zijn van realtime rijgedrag. Lemonade maakt zijn verzekering aantrekkelijker voor bestuurders die zich willen laten volgen met telematica. Historische gegevens? Minder interessant. De actuaris wordt meer en meer een data-analist. Zijn verzekeraars daar klaar voor?

Data veranderen de markt

Tesla kondigde onlangs aan in Texas 'realtime' autoverzekeringen te gaan verkopen. De autofabrikant heeft eenvoudig toegang tot alle data van zijn auto's en wil de premie baseren op het actuele rijgedrag van de chauffeur, zoals dat wordt waargenomen, opgeslagen en verzonden door de technologie aan boord van de auto.

Min of meer tegelijkertijd maakte verzekeraar Lemonade bekend in de Verenigde Staten zijn portfolio uit te breiden met autoverzekeringen. Bestuurders die bereid zijn hun rijgedrag te laten monitoren - onafhankelijk van het type auto waarin ze rijden - krijgen aantrekkelijkere premies. Om de benodigde data te verzamelen wordt hun auto voorzien van telematica-apparatuur, afkomstig van een partner die op basis van die data een score voor het rijgedrag berekent.

Individuele prijsstelling is trend nummer 1 in de verzekeringsbranche en data maken die trend mogelijk. Daarnaast wordt realtime de norm: terugkijken alleen is niet meer voldoende, het gaat ook om het nu en (liever nog) om het voorspellen van de toekomst. Dus gaat het er in autoverzekeringen niet alleen meer om, kort door de bocht, welke postcode je hebt, wat je geslacht is en of je al dan niet in een rode sportwagen rijdt. Het gaat er nu ook om wat er gebeurt zodra je de auto start. Hoe hard je optrekt en remt, hoe snel je rijdt, wat je afstand tot het andere verkeer is, et cetera.

Uit die gegevens worden correlaties en patronen gedestilleerd en die leiden tot een risicorating. Op grond daarvan wordt de premie vastgesteld. Hoe meer data en hoe breder de dataverzameling, hoe betrouwbaarder de berekeningen. 

De risico’s

Tegelijkertijd moet er oog zijn voor de risico's van de constructie van deze algoritmen, met name de kans op discriminatie. Zo zijn er intussen ook voorbeelden van verzekeraars die naar correlaties zoeken over de domeinen heen: goed betaalgedrag en weinig autoschade kunnen bijvoorbeeld leiden tot een lagere premie voor de ziektekostenverzekering. Dit soort analyses kan echter tot ongewenste maatschappelijke uitkomsten leiden, bijvoorbeeld het onverzekerbaar worden van bepaalde groepen. Dit kan worden voorkomen door prominent aandacht te schenken aan het ethisch kader rond deze analyses.

Transformatie naar Connected Insurer

Zijn verzekeraars klaar voor de dominante rol die data in hun sector gaan spelen? Onze invalshoek is dat ze in ieder geval de onzekerheid moeten omarmen. Want het staat niet bepaald vast wat er gaat gebeuren, hoe de markt er over vijf jaar precies uitziet. Wel zijn er al enkele elementen bekend en dan gaat het in ieder geval om complexiteit, om technologie en om snelheid.

Om (ten eerste) de complexiteit in te dammen, is het zaak dat verzekeraars hun positie bepalen ten opzichte van deze trends. Wie en wat willen wij zijn in deze markt? Hoe gaat ons portfolio eruit zien, wat zijn onze doelgroepen, wie zijn onze partners, wat is onze maatschappelijke rol?

Onafhankelijk van deze strategische vragen ligt in de (toekomstige) overheersende rol van data meer dan voldoende aanleiding om de organisatie technologisch te transformeren. Het IT-landschap, de applicaties en de data-uitwisseling met de omgeving: ze moeten allemaal gereed zijn om de nieuwste toepassingen te kunnen implementeren. Moderniseren is noodzakelijk. Veelal is het startpunt het onderbrengen van alle data in een nieuwe omgeving van waaruit deze beter en eenvoudiger op te roepen en te gebruiken is.

Ten derde wordt snelheid doorslaggevend en dan gaat het vooral om de time-to-market van nieuwe producten en campagnes. Dat vergt een uiterst wendbare organisatie, door de hele keten heen. Breek de silo's af en breng mensen en processen bij elkaar, zo adviseren wij.

Aan de hand van in ieder geval deze drie elementen transformeert uw organisatie tot wat wij een Connected Insurer noemen. Connected heeft in dit verband zeker niet alleen betrekking op de technologische component; belangrijker is nog dat u de verbinding, de samenwerking aangaat met andere partijen. Verzekeren gaat immers meer en andere specialismen en data eisen dan voorheen, dat maken de voorbeelden van Tesla en Lemonade wel duidelijk. Leg de verbinding met die andere specialismen en zoek de samenwerking. Het mag dan onzeker zijn hoe de markt er straks precies uitziet, maar zo bereidt u zich wel voor op die onzekerheid: met een heldere positionering, een up-to-date technisch fundament en een organisatie die wendbaar is, klaar om snel in te springen op de kansen die de toekomst zal bieden.