• Tom van der Heijden, Partner |
3 minuten leestijd

Raden van commissarissen zitten door de coronacrisis 'dichter op de bal'. Wat betekent dit voor hun rol in de toekomst? In een digitale bijeenkomst van het KPMG RAAD Board Program gingen commissarissen met elkaar in gesprek over stakeholdermanagement, het belang van een purpose en maatschappelijke impact.

De wereldwijde uitbraak van COVID-19 heeft trends in het bedrijfsleven in een stroomversnelling gebracht. Denk daarbij aan digitalisering, verduurzaming en ruimte voor de menselijke maat. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de manier waarop raden van commissarissen hun werk doen. 

Oog voor mensen

Dit werd bevestigd door deelnemers aan de webcast 'Company Transformation' van het KPMG RAAD Board Program op 15 april. Via een peiling gaf de overgrote meerderheid van de aanwezige commissarissen aan dat hun rol in de coronacrisis is veranderd. Er is meer aandacht voor scenariodenken, maatschappelijke impact en de gezondheid van medewerkers. De RvC is zich meer operationeel gaan opstellen, al verwacht een deel dat commissarissen straks weer 'een stapje terug' moeten doen.

De keynote van de webcast werd verzorgd door Kees van der Graaf, die de coronacrisis op twee continenten meemaakte. Hij is zowel President Commissaris van het Nederlandse BasicFit en GrandVision, als ook Board lid van het Amerikaanse EnPro. Daarnaast is hij een van de founding investors van Facio Therapies uit Leiden. Zijn belangrijkste les, die hij reeds leerde vóór de coronacrisis, zag hij afgelopen jaar bevestigd: succesvol ondernemen mét oog voor mensen is mogelijk.

Ieder mens telt

In gesprek met Renée de Boo, Partner People & Change KPMG, hamerde Van der Graaf op het belang van het formuleren van een 'purpose'. Betekenis geven aan werk, doceerde hij, leidt niet alleen tot een enorme innovatie-drive, maar zorgt er tevens voor dat de menselijke maat niet uit het oog wordt verloren. Geen organisatie ontkomt in een crisis aan moeilijke besluiten. Maar als ieder mens telt, maakt het wel degelijk verschil of er van 10.000 of 10.001 mensen afscheid wordt genomen.

Van der Graaf heeft er dan ook geen problemen mee weleens 'de moeilijke commissaris' te zijn, vertelde hij. Als een organisatie zich niet gedraagt overeenkomstig zijn purpose, dan is de RvC het aan zichzelf verplicht het bestuur daarop te wijzen – juist in tijden van crises.

Daarnaast is het cruciaal dat commissarissen en bestuursleden tijdens een crisis in dialoog blijven met al hun stakeholders. Openheid en eerlijkheid schept vertrouwen, en kan ertoe leiden dat leveranciers zich soepeler opstellen met betrekking tot bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden. Zulke afspraken hebben een direct positief effect op de bedrijfscontinuïteit.

Ruimte voor empathie

Breakoutsessies gaven aanwezigen de kans hun ervaringen in een kleinere setting te delen. Daarin kwam naar voren dat de contacten tussen raden van commissarissen en bestuur tijdens de crisis intensiever zijn geworden. Verschillende deelnemers wezen daarbij op het tonen van empathie. Laat ruimte voor humor en mindfulness, klonk het. En let erop dat het leiderschapsteam in vorm blijft, want als er dáár mensen omvallen, ben je pas echt ver van huis.

Van der Graaf drukte deelnemers op het hart tijdens crises nooit de toekomst uit het oog te verliezen. Daarom is het essentieel dat de RvC verder kijkt dan het bestuur, en ook de belangen meeweegt van medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders. Want uiteindelijk moet je met z'n allen uit die crisis zien te komen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Tom Van der Heijden.