• Helen Stijnen, Partner |
  • Leonie Jesse, Directeur |
  • Ted van der Aalst, Senior Manager |
5 minuten leestijd

Klimaatwetenschappers waarschuwen voor de onomkeerbare impact van klimaatverandering op de wereld. Ook voor verzekeraars is de noodzaak om actie te ondernemen hoog. Via de verzekerde risico's en de beleggingsportefeuilles zal klimaatverandering ingrijpende gevolgen hebben voor verzekeraars. Deze risico's onthullen ook de verantwoordelijkheden van en ontluikende mogelijkheden voor verzekeraars. Dit thema kwam uitgebreid aan de orde tijdens de lunchsessie die het actuariële team van KPMG op 23 maart organiseerde.

Verzekeraars vervullen een unieke rol in de strijd tegen klimaatverandering. In de eerste plaats beschermt een verzekeraar de maatschappij tegen de impact van nadelige gebeurtenissen. De toenemende frequentie van klimaatgerelateerde schades heeft een directe impact op het verzekeringstechnisch risico en kan op lange termijn zelfs de beschikbaarheid van verzekeringen aantasten. Om daarop te anticiperen hebben verzekeraars de mogelijkheid om duurzaam gedrag te bevorderen via het productaanbod en klantenportfolio's. In de tweede plaats is de verzekeraar een belegger. De waarde van de beleggingsportefeuille van de verzekeraar zou aanzienlijk kunnen dalen wanneer deze is blootgesteld aan ondernemingen met grote klimaatrisico's. Daarbij zijn er als institutionele belegger talloze mogelijkheden om te investeren in duurzame ondernemingen en projecten. Door de mogelijkheid een significant positieve invloed te hebben op het klimaat, brengt klimaatverandering voor verzekeraars dus naast de vele risico's ook grote verantwoordelijkheden met zich mee.

Actie vereist: de druk neemt toe

Verzekeraars krijgen te maken met marktverschuivingen, veranderende verwachtingen van polishouders, en met name met toenemende wet- en regelgeving, aldus Calvin Kha, de eerste spreker tijdens de lunchsessie. Een volle tijdslijn vanaf 2014 illustreert de toenemende druk vanuit wet- en regelgeving tot op heden. Door de vele publicaties is het voor verzekeraars erg lastig om door de bomen het bos nog te zien. Kha geeft aan dat wetgeving omtrent Solvency II en de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) relevant is voor alle verzekeraars. Daarnaast is het voor grote verzekeraars verstandig om zich te richten op regelgeving vanuit de Non-Financial Reporting Directive (NFRD), terwijl voor levensverzekeraars met name de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) erg belangrijk is. Kha gaf echter ook voorbeelden om aan te geven dat er ook kansen liggen op dit gebied, naast het simpelweg naleven van de regelgeving.

Klimaatrisico vraagt om een holistische aanpak

Sinds 2017 is de steun van verzekeraars voor de aanbevelingen met betrekking tot klimaatrisico's van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) geleidelijk toegenomen. Op dit moment zijn het nog voornamelijk grotere verzekeraars binnen Europa, Azië en de VS die hiermee bezig zijn, zo vertelde Juanita de Kock-Loots in haar presentatie. Recent hebben enkele van de grootste Europese verzekeraars toegezegd hun beleggingsportefeuilles zelfs al in 2040 naar netto zero CO2-emissie te brengen, waarmee ze verder gaan dan de Europese Green Deal. Deze Green Deal zal gevolgen hebben voor iedereen, ook voor kleinere verzekeraars.

De Kock-Loots presenteert een tien stappen tellende holistische aanpak die ook kleine verzekeraars in staat stelt om actie te ondernemen. Goede governance speelt hierbij een belangrijke rol. De mate van integratie van klimaatverandering in de bestaande organisatie kan sterk variëren: van het beschouwen van duurzaamheid als een must-have onderwerp tot duurzaamheid als integraal onderdeel van het bedrijfsmodel of als bedrijfsmodel zelf. De Kock-Loots vat de boodschap samen: pas een holistische aanpak toe, definieer een duidelijke strategie, stel heldere doelen, onderneem actie, meet, monitor, en rapporteer.

Klimaatrisico begrijpen

Klimaatrisico moet een integraal onderdeel zijn van het risicomanagementraamwerk van de verzekeraar. Maar hoe? Dit vraagt Ted van der Aalst, de derde spreker tijdens deze lunchsessie, aan de luisteraars. By doing and improving!

De eerste stap is het begrijpen van het klimaatrisico voor jouw organisatie, aldus Van der Aalst. Dat kan bij uitstek met behulp van scenarioanalyse. Van der Aalst presenteerde een concreet stappenplan, dat tastbare handvatten biedt voor de scenarioanalyse met betrekking tot klimaatrisico's. Het is duidelijk dat bestaande frameworks niet optimaal zijn, maar de boodschap is helder: simpelweg beginnen en gaandeweg bijsturen.

Meten is weten

Wat is de impact van jouw beleggingsportefeuille op het klimaat? Deze vraag stelt Leonie Jesse aan de verzekeraars in haar presentatie die de lunchsessie afsluit. Zolang we dit niet meten, kunnen we het ook niet weten. 

Om verzekeraars in staat te stellen de impact van een beleggingsportefeuille te meten, hebben KPMG en het Cambridge Institute of Sustainability Leadership (CISL) een tool ontwikkeld: de Sustainable Investment Framework Navigator (SIFN). Deze online tool geeft de institutionele belegger inzicht in de reële duurzaamheidsimpact van zijn beleggingsportefeuille. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt voor het managen van een duurzame beleggingsportefeuille en het rapporteren naar de buitenwereld.

Verzekeraars staan dus voor een aanzienlijke uitdaging, zowel wat betreft het voldoen aan wet- en regelgeving als wat betreft risicomanagement, en het nemen van verantwoordelijkheid. In deze sessie kwamen gelukkig voldoende concrete handvatten naar voren om als verzekeraar hierin stappen te kunnen zetten, op weg naar een duurzaam bedrijfsmodel met een waardevolle bijdrage aan een duurzamere wereld.

Deze lunchbijeenkomst was onderdeel van een reeks bijeenkomsten waarin KPMG actuariële professionals bij verzekeraars bijpraat over actuele ontwikkelingen in de markt. Indien u in de toekomst uitgenodigd wil worden voor deze sessies, dan kunt u uw belangstelling aangeven door een email te sturen aan één van de auteurs op deze pagina.