• Annemarie Zielstra, Partner |
  • Renée de Boo, Partner |

Ik herinner me een koude oktoberavond, 1993. De lucht was donker en de vonken knetterden in de lucht. Er ging een rilling van angst door me heen. Het allesverzengende vuur knaagde zich een weg door de berg kooltjes voor me. De bedoeling was blootvoets de zes meter over dit hittepad af te leggen. Onmogelijk, hoor ik u denken. In ieder geval onmogelijk zonder blaren op te lopen. Maar degenen die net als ik toen in de ban waren van Emile Ratelband's 'De Vuurloper', weten beter. It's all about mind-set.

Zelfreflectie is essentieel

De literatuur kent talloze voorbeelden die keer op keer het belang van de juiste mind-set onderstrepen. Van de fabel waarin de schildpad het opneemt tegen de haas, Alice in Wonderland die uitgedaagd wordt door Humpty Dumpty om haar eigen overtuigingen te bevragen, tot Amy Cuddy die met haar onderzoek naar mind-set en houding laat zien hoe ons brein onze performance beïnvloedt.

We hebben het in deze reeks blogs over het digitaal weerbaarder worden van publieke organisaties. Natuurlijk vraagt dat kennis over de mogelijke risico's in het digitale domein, vaardigheden om die risico's te mitigeren en nieuwe kansen te ontwikkelen. Maar eerst en vooral vraagt digitale weerbaarheid om een digitale mind-set. Úw digitale mind-set, welteverstaan, want goed voorbeeld doet goed volgen. Ik daag u uit om in de spiegel te kijken: heeft u een digitale mind-set? Dan herkent u zichzelf waarschijnlijk in de volgende overtuigingen:

  1. Het is belangrijk om elkaar uit te dagen en kritisch te bevragen. Daarin toon ik moed.
  2. Alles hangt met alles samen. Digitaal gaat door alles heen. Daarom beoordeel ik mijn handelen vanuit het perspectief van de hele waardeketen.
  3. Leren en ontwikkelen gaan altijd door. Ik ben niet mijn rol, maar pas mijn rol aan op de vraag uit mijn omgeving. Ik heb een 'growth mind-set'.
  4. Experimenteren moet. Innoveren is belangrijk om relevant te blijven als individu en organisatie. Daarom gebruik ik design thinking technieken om meer impact te bereiken.

En? Zeg eens eerlijk? Bij welke van deze vier overtuigingen twijfelde u even? Eigenlijk hoop ik dat u bij alle vier de stellingen even gepauzeerd hebt. En vooral dat de voorbeelden u te binnen schoten waarin nog wat te verbeteren viel. Was dat het geval, dan heeft u gelijk voor uzelf bewezen een growth-mindset te hebben. Begrijp me niet verkeerd, maar de ervaring leert dat zelfreflectie een uitdaging is, een uitdaging die steeds groter wordt naarmate je een positie langer vervult of hoe 'hoger je in de boom' komt. Dat geeft niet! Compassie is ook een groot goed, maar zelfreflectie is wel essentieel.

Voorbeeldgedrag is de sleutel

Ik herinner me een bestuurder die verklaarde een absoluut voorstander te zijn van het adagium 'fouten maken mag'. Maar gesprekjes bij het koffieapparaat (jawel, alweer even geleden), gingen steevast over het perfectionisme en de grote mate van micro-management van de bestuurder in kwestie. Niks fouten maken mag, het moet in één keer helemaal goed zijn. Dat was eerder hoe zijn stijl ervaren werd.

Als u zich als bestuurder zorgen maakt over de digitale weerbaarheid van uw organisatie, zou ik u daarom eerst willen vragen uzelf aan enige zelfreflectie te onderwerpen. Om te beginnen door een aantal collega's en medewerkers te vragen in hoeverre ze u herkennen in de 4 stellingen. Zo ontstaat de bewustwording in de organisatie dat het u menens is met digitale weerbaarheid en dat u bereid bent zelf voorop te gaan in de effort die het kost dit te ontwikkelen. Want als mind-set het fundament is voor verandering, is voorbeeldgedrag de sleutel!

Neem voor vragen of meer informatie contact met Renée de Boo.