• Annemarie Zielstra, Partner |
  • Renée de Boo, Partner |

Veel verandertrajecten lopen vast. Waarom? Medewerkers hebben twijfels bij het verhaal achter de verandering. Ze begrijpen niet precies wat er van hen wordt gevraagd of ze ervaren te weinig steun om ook echt te kúnnen veranderen. Het versterken van de digitale weerbaarheid van organisaties is volgens KPMG te belangrijk om dat lot te ondergaan. En dat hoeft ook niet. Kies het perspectief van de medewerker als startpunt voor verandering en de kans op succes neemt met sprongen toe, is onze ervaring.

Change by design

Ongemerkt veranderen? Dat is misschien een tikkeltje overmoedig gesteld. Maar dat veranderen mogelijk is met minder weerstand, onwil en spanning dan soms wordt ervaren, dat staat vast. De sleutel is een mensgerichte, empathische benadering van verandering. Kijk vanuit het perspectief van de mensen die de verandering moeten realiseren. En niet alleen van de mensen die de verandering initiëren (vaak de leiding) of van de technologie die de verandering nodig heeft om te functioneren (de systemen). Dit noemen wij change by design.

Bij change by design draait een verandertraject vanaf de allereerste stappen om de vraag wat de veranderingen betekenen voor het gedrag van de mensen die ermee moeten omgaan. Anders gezegd, wij maken het verandertraject persoonlijk. Zo ontstaat de betrokkenheid die nodig is voor succes.

Het versterken van de digitale weerbaarheid wordt in hoge mate bepaald door de inzet van de juiste (beveiligings)technologie. Of die inzet succesvol is, hangt echter grotendeels af van de manier waarop mensen met de technologie omgaan. Daarom is change by design zo bijzonder geschikt voor het versterken van de digitale weerbaarheid van organisaties.

Hoe medewerkers met nieuwe technologie omgaan?

Om verandering te brengen hoe hiermee om te gaan zal aan een aantal randvoorwaarden moeten worden voldaan. Zorg ten eerste voor een helder verhaal over het waarom van de verandering. En draag dat verhaal met energie uit! Vervolgens is cruciaal dat mensen het verhaal écht begrijpen en de noodzaak ervan ervaren. Vraag u ook af of zij wel beschikken over de juiste vaardigheden en mind-set om zich te kúnnen aanpassen aan het veranderverhaal. Immers, wat weerstand lijkt, kan evengoed staan voor een gebrek aan benodigde vaardigheden. Tot slot: steun uw mensen, met de juiste middelen én door empathie.

Een gestructureerde aanpak garandeert dat deze randvoorwaarden goed worden ingevuld. Wij gebruiken daarvoor ons Behavioral Change Model, dat uit vijf stappen bestaat: maak het helder, maak het bekend, maak het echt, maak het waar en maak het blijvend. Stap 1 houdt bijvoorbeeld in dat leiders met één mond spreken over de ambitie.

Gedragsverandering door middel van humor

Bij elke fase kunnen interventies worden ontworpen om het lerend vermogen op te bouwen. Daarbij geldt een ander leidend principe van change by design: eenvoud. Houd het simpel, houd het makkelijk en houd het bij wat mensen leuk vinden om te doen, bij wat hen van nature goed af gaat. Spelen bijvoorbeeld: niet zelden zetten wij al dan niet speciaal ontworpen games in om gedragsverandering te ondersteunen. Natuurlijk is humor ook een uitstekend middel. In campagne rond de noodzaak om wachtwoorden geregeld te verversen, werd ooit ondergoed uitgedeeld aan alle medewerkers van een organisatie. Dit onder het motto: je doet toch ook regelmatig schoon ondergoed aan. In de weken en maanden na de start van de campagne beleven overal in de organisatie de onderbroeken opduiken. Het effect was groot.

Zo kan veranderen inderdaad ongemerkt gaan - oké, bijna dan In ieder geval makkelijker, sneller en met meer impact dan gegeven lijkt te zijn bij een meer directieve aanpak. Zoals gezegd: de sleutel is empathie, aansluiten bij de alledaagse praktijk waarin de betrokkenen werken. Neem het perspectief van de mens. Alleen als u door de ogen van de doelgrioep kijkt, ziet u wat er nodig is om te veranderen en bent u in staat de juiste interventie te kiezen. Op die manier kunt u de gewenste verandereing duurzaam waarmaken.

Wat is uw verhaal naar de organisatie als het gaat over digitale weerbaarheid? Meer weten over change by design en hoe leiding te geven aan verandering? We gaan graag met u in gesprek.