• Max den Hoed, Employee |

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). De BIO is opgesteld door de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat alle overheidsorganisaties die gevoelige informatie verwerken, adequate maatregelen hebben om die informatie te beschermen tegen geavanceerde en in frequentie toenemende cyberdreigingen. Naleving van de BIO is een essentiële stap in de bescherming van gevoelige informatie van burgers, bedrijven en andere belanghebbenden. En het is geen vrijblijvendheid. De BIO moet de verplichte wettelijke basis voor informatiebeveiliging bij de overheid worden. Momenteel is de BIO versie I de norm, deze wordt op termijn echter opgevolgd door versie II.

Aangezien de implementatie van de BIO niet alleen betrekking heeft op technologie, maar ook op organisatorische en procesmatige aspecten, kan het voor sommige overheidsorganisaties een uitdaging zijn om aan de richtlijnen te voldoen. Een goed overzicht van hetgeen hiervoor benodigd is, is te vinden in de handreiking. De implementatie van de BIO is cruciaal om de veiligheid van gevoelige informatie te waarborgen en het vertrouwen van burgers en andere belanghebbenden te behouden.

Het is sinds kort mogelijk om de technische BIO-naleving van IT-systemen via een geautomatiseerde oplossing in kaart te brengen. De oplossing, die onder andere een template omvat en ontwikkeld is door Microsoft, biedt realtime inzicht in de beveiligingsstaat van het (cloud) IT-landschap. Door deze template te gebruiken, krijgen overheidsorganisaties snel en op eenvoudige wijze inzicht in de vraag of ze compliant zijn aan de BIO-maatregelen.

Bij KPMG hebben we uitgebreide ervaring met het helpen van klanten bij het navigeren van de BIO-maatregelen en het implementeren van de noodzakelijke technologie en processen om aan de verordening te voldoen. Ons Digital Advisory-team helpt met alles wat samenhangt met de BIO, van risicobeoordelingen en gap-analyses tot de implementatie en het doorlopende beheer van geautomatiseerde beveiligingsoplossingen. Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat gevoelige informatie adequaat wordt beschermd en uw organisatie aan de BIO-richtlijnen voldoet.

Als u wilt voldoen aan de BIO-richtlijnen en kunt u daar hulp bij gebruiken, neem dan contact op met onze specialisten. Samen kunnen we de gevoelige informatie van onze overheidsorganisaties beschermen tegen cyberdreigingen.