• Suzanne Kuiper, Manager |
  • Arnoud Walrecht, Director |
4 minuten leestijd

Door de juiste standaarden te kiezen en toe te passen, stuurt u uw organisatie richting circulariteit. In deze blog kijken we naar een aantal hindernissen die u kunt tegenkomen en laten we zien hoe je deze kunt overwinnen.

Circulair zijn is niet langer een optie, maar noodzaak. Om te voldoen aan de Sustainable Development Goals van de VN - met name nummer 12: verantwoorde productie en consumptie, moet elk bedrijf overstappen van een lineair naar een circulair, afvalvrij businessmodel, gebaseerd op hergebruik, recycling en duurzame energiebronnen.

Of u nu kiest voor de Circular Transition Indicators (CTI) of andere standaarden, het is noodzakelijk dat u de juiste meetmethoden voor uw bedrijf gebruikt, zodat u inzichten krijgt die innovatie bevorderen en investeerders en andere stakeholders laten zien dat uw organisatie op weg is naar circulariteit. Het CTI-raamwerk kan worden ingezet, ongeacht de circulaire volwassenheid van uw organisatie. Het kan de basis vormen voor informatie over circulaire economie, waarbij investeerders eisen dat dergelijke standaarden worden opgenomen in financiële jaarverslagen en duurzaamheidsverslagen. 

De data-uitdaging

Het verzamelen van circulaire data over materiaalgebruik, hergebruik, refurbishment of recycling is voor veel organisaties een relatief nieuwe activiteit. Het vaststellen van uw specifieke databehoeften, en hoe u deze informatie doorlopend verzamelt, is een van de eerste stappen in de transitie naar circulair.

Hoewel een deel van de gegevens mogelijk al is verzameld voor andere doeleinden, zoals inkoop of verslaglegging, is het mogelijk dat een aanzienlijk deel niet direct beschikbaar is. Wellicht bevindt het zich diep in de supply chain en is het lastig om deze data van leveranciers en andere zakelijke partners te krijgen. Zelfs als de informatie beschikbaar is, is het mogelijk dat deze niet het juiste format heeft voor de metrics. Frameworks zoals het CTI erkennen dat bepaalde details, zoals het terugwinnen van producten aan het einde van de levensduur, op dit moment lastig te achterhalen zijn, en stellen daarom alternatieve, praktische benaderingen voor. Hierbij kan worden gedacht aan het gebruik van meer algemene gegevens, zoals gemiddelden per sector, regio of land voor producten of productgroepen.

Wanneer circulariteitsdoelstellingen en verslaglegging de norm zijn geworden, is de volgende stap het snel en veilig delen van informatie met andere spelers, binnen de grenzen van vertrouwelijkheid; zo worden materiaallijsten als zeer gevoelig beschouwd. Nieuwe technologieën, zoals blockchain, kunnen de angst voor het delen van informatie wegnemen en extra veiligheid bieden. Bedrijven kunnen echter transparant zijn over de metrics die zij genereren en de methoden die zij gebruikt hebben.

Hulp onderweg

Ook al hebben bedrijven ervaring met traditionele financiële en operationele prestatie-indicatoren, ze kunnen hulp nodig hebben bij het integreren van circulaire metingen in hun plannen en rapportages. Het CTI-framework heeft een gedetailleerde gebruikershandleiding, dat periodiek wordt bijgewerkt, inclusief eventuele nieuwe indicatoren. Daarnaast kunnen bedrijven de CTI Academy vragen om meer ondersteuning in de vorm van webinars, trainingsmateriaal, instructievideo's en casestudies. Een gratis online tool begeleidt bedrijven door het assessment en helpt gebruikers bij het benaderen van interne stakeholders en partners in de waardeketen met de vraag om data. Een andere optie is om de hulp van getrainde CTI-implementatiepartners in te schakelen, zoals KPMG.

Standaarden zijn er om je acties richting te geven. Als je eenmaal de juiste data hebt verzameld en bent begonnen met het bijhouden van circulaire prestaties, dienen de bevindingen in de besluitvorming worden geïntegreerd en voortdurend worden bewaakt.  Belangrijke standaarden zoals energie- en watergebruik, recycling, gebruik van 'virgin' grondstoffen, herbruikbaarheid, afval en emissies ondersteunen de rapportages en helpen de circulaire status en voortgang te meten.

Standaarden bieden ook inzicht in het gebruik van kritieke materialen en manieren om recycling, refurbishment, hergebruik en compostering te verbeteren. Circulariteit kan ook worden gekoppeld aan financiële informatie om bij te houden welk deel van de omzet afkomstig is van circulaire activiteiten, waarna de resultaten kunnen worden vergeleken met sectorgemiddelden.

CTI process

De indicatoren kunnen ook worden gebruikt voor gesprekken met leveranciers en andere partners over het vergroten van circulariteit, en met klanten om hun verwachtingen beter te begrijpen.

Natuurlijk stopt het CTI-proces niet na het berekenen van de prestaties. Een zevenstappenmodel is de leidraad voor uw circulaire innovatieplan om voortdurende verbetering te garanderen:

  1. Scope: bepaal de scope van het assessment, op bedrijfs-, business unit-, product- of ander niveau;
  2. Selecteren: selecteer de relevante indicatoren, op basis van de assessmentbehoefte;
  3. Verzamelen: bepalen van de databronnen, verzamelen van de data en beoordelen van de kwaliteit;
  4. Berekenen: om tot betrouwbare resultaten te komen;
  5. Analyseren: interpreteer de resultaten door uw verbeteringspotentieel te analyseren;
  6. Prioriteren: beoordeel lineaire risico's en circulaire kansen om volgende stappen te prioriteren;
  7. Toepassen: formuleer doelstellingen, maak een concreet actieplan en beoordeel de meetfrequentie.

Het circulaire meetlandschap is voortdurend in ontwikkeling, met nieuwe metrics en verslagleggingseisen. In ons volgende blog ‘Circulaire standaarden: de volgende golf' leest u over de laatste ontwikkelingen en hoe u op de hoogte blijft.

Multilingual post

This post is also available in the following languages