• Suzanne Kuiper, Manager |
  • Arnoud Walrecht, Director |
4 minuten leestijd

Om te kunnen concurreren binnen een circulaire economie, is het noodzakelijk dat bedrijven op de hoogte zijn van de laatste standaarden. In deze blog kijken we naar enkele van de komende ontwikkelingen en hoe deze van invloed kunnen zijn op uw bedrijf. 

Standaarden zijn van onschatbare waarde nu bedrijven de overgang maken van lineaire naar circulaire bedrijfsmodellen. Ze vormen een basis voor het sturen van circulaire prestaties. Hiermee wordt niet alleen voldaan aan de laatste verslaggevingseisen; het stimuleert ook circulaire innovatie op het gebied van productontwerp, inkoop, productie en distributie. De meeste bedrijven bevinden zich wat dat betreft zich in een relatief vroeg stadium, waarbij ze de Circular Transition Indicators (CTI) en andere raamwerken als leidraad gebruiken. Deze beoordelen materiaalgebruik, hergebruik, refurbishment en recycling, en laten zien welk deel van de output daadwerkelijk circulair is. Met het besef dat de tijd dringt om de klimaatverandering tegen te gaan en businessmodellen ontwikkeld moeten worden die geen gebruik maken van schaarse hulpbronnen, de aarde vervuilen of broeikasgassen uitstoten, evolueren indicatoren zich in een rap tempo.  

Vooruitlopen op de volgende stappen

Het CTI-framework wordt jaarlijks bijgewerkt. De nieuwste versie, CTI v2.0, is in februari 2021 gepubliceerd en biedt extra indicatoren over watercirculariteit en circulaire omzet, evenals hulp bij het navigeren door de bio-economie en het integreren van dergelijke inspanningen in circulaire metrics.

Toekomstige ontwikkelingen zullen waarschijnlijk resulteren in nieuwe indicatoren en methodologieën voor specifieke producten en sectoren, aangevuld met updates en de uitbreiding van training, webinars en online richtlijnen. De organisaties die circulaire standaarden willen bevorderen, zijn er vooral op gebrand om bedrijven te helpen circulariteit te integreren binnen elk aspect van hun bedrijf, en zoeken naar mogelijkheden om hen daarbij beter te ondersteunen. In 2022 zal de CTI worden uitgebreid met standaarden voor CO2-uitstoot die door circulaire maatregelen wordt beïnvloed, waardoor de wereld van circulariteit en CO2-reductie worden samengebracht.

Samenvoegen en standaardisatie

Tot nu toe zijn er maar weinig bedrijven die een uitgebreid en transparant beeld van hun circulariteit laten zien. Omdat er verschillende circulaire frameworks met verschillende doelen bestaan, kan het voor investeerders, consumenten en andere stakeholders lastig zijn om de prestaties van bedrijven te vergelijken. Organisaties kunnen moeite hebben om circulariteit nauwkeurig te beoordelen omdat leveranciers en andere partners verschillende metingen en definities van een circulair economisch model gebruiken.

Sommige indicatoren, zoals de Cradle-to-Cradle Certified, zijn bijvoorbeeld geschikt als 'headline' indicatoren voor verslaglegging en certificering. Circulytics van de Ellen MacArthur Foundation daarentegen, zijn meer geschikt voor ratings. Het is dan ook waarschijnlijk dat de frameworks in de komende jaren zullen worden samengevoegd om de terminologie, de aanpak en de methoden te standaardiseren. CTI en Circulytics zijn al op één lijn gebracht wat betreft definities en terminologie zoals 'instroom' en 'uitstroom'.

CTI werkt ook aan een gemeenschappelijke taal met het ‘Global Reporting Initiative’ (GRI), welke onlangs een bijgewerkte standaard voor afvalverslaglegging heeft vastgesteld, GRI 306: Waste 2020. Op grond hiervan moeten bedrijven hun afvalgerelateerde effecten in de hele waardeketen rapporteren, en moeten ze beschrijven hoe zij afval proberen te voorkomen. Door afval nauwkeuriger te meten, kunnen bedrijven duidelijkere circulariteitsdoelen stellen en voortgang bewaken. Dit zijn slechts een paar voorbeelden. We kunnen de komende jaren nog meer voorbeelden van samenwerking en samenvoeging verwachten. 

Welke standaarden uw bedrijf ook kiest, het is belangrijk om ze in elk onderdeel van de organisatie te verankeren en de daaruit voortvloeiende inzichten te gebruiken om circulariteit te bevorderen daar waar ze het grootste verschil maken. De ‘World Business Council for Sustainable Development’ (WBCSD), die aan de basis staat van de CTI, ziet metrics als een essentieel instrument om de circulaire economie te versnellen.

Ontwikkelingen op het gebied van circulaire indicatoren moeten blijven inspireren tot het vinden van nieuwe methoden waarmee afval en vervuiling kan worden tegengegaan, producten en materialen langer in gebruik blijven en de natuurlijke omgeving kan worden hersteld. Door op de hoogte te blijven van toonaangevende ideeën, en passend advies en ondersteuning te zoeken, kan u een meer duurzaam en succesvolle onderneming creëren.

Bij KPMG hebben we het voorrecht gehad om met de WBCSD samen te werken als coauteurs van de CTI en we zijn blij dat we in de voorhoede van deze geweldige beweging staan. Als u uw organisatie sneller circulair wilt maken, neem dan contact met ons op.

Multilingual post

This post is also available in the following languages