• Suzanne Kuiper, Manager |
  • Arnoud Walrecht, Director |
3 min read

Waarom bedrijven circulaire standaarden moeten implementeren om sneller een duurzame, afvalvrije toekomst te bereiken.

Slechts 8,6 procent van de wereldeconomie is circulair. Dat betekent dat het overgrote deel van onze productie en consumptie eindige hulpbronnen van de planeet verbruikt en afval, vervuiling en CO2-uitstoot veroorzaakt.

Een circulaire economie zal een cruciale rol spelen bij het ombuigen van deze trend, door het stimuleren van producten met een langere levensduur, hergebruik en recycling. Het aanpassen van onze huidige bedrijfsmodellen alleen is niet genoeg.  Ook zijn traditionele meetmethoden en maatstaven niet voldoende. Immers, deze kijken slechts naar economische output en zijn niet in staat duurzaamheidsprestaties te beoordelen. Metrics zijn er niet alleen om vooruitgang te meten en te rapporteren. Het helpt ons ook anders te denken en stimuleert innovatie, door ons open te stellen voor een alternatieve wijze van inkoop, productie en levering van goederen en diensten.

Als we weten dat ons bedrijf zal worden beoordeeld op circulariteit, is de kans groter dat we een langere levensduur en recycling inbouwen in het eerste productontwerp, energie-efficiënte productieprocessen ontwikkelen die minder hulpbronnen gebruiken, en overschakelen op as-a-service-in plaats van iets bezitten.

De nieuwste circulariteit-metrics

Er is een aantal circulariteit-metrics, -richtlijnen en classificaties in opkomst, waaronder de ‘Sustainability Accounting Standards Board’ (SASB), het ‘Global Reporting Initiative’ (GRI), en bijvoorbeeld ‘Circulytics’ van de Ellen MacArthur Foundation of de (concept) ‘ISO circularity metrics taxonomy’.

De ‘World Business Council for Sustainable Development’ (WBCSD) heeft de universele Circular Transition Indicators (CTI's) ontwikkeld, met KPMG als coauteur en met directe input van bedrijven uit diverse sectoren. De CTI's maken het mogelijk circulaire prestaties op het gebied van inkoop, ontwerp en terugwinning te beoordelen, op het niveau van de business unit, de vestiging of het product, onafhankelijk van de positie in de leveringsketen. Daarnaast leggen ze een verband tussen circulariteit en financiële prestaties.

Gemeten wordt onder andere het aandeel hernieuwbare of gerecyclede materialen en duurzame energie, het percentage producten dat is ontworpen voor hergebruik versus het aandeel dat daadwerkelijk hergebruikt, recyclingpercentages, circulariteit van water, kritische materialen, het percentage van de omzet uit circulaire processen, en nog veel meer.

Universeel en sectorneutraal

Met behulp van de indicatoren krijgen bedrijven beter inzicht in hoe ze meer circulair kunnen worden en kunnen ze acties prioriteren die de grootste winst zullen opleveren. De metrics zijn omvang- en sectorneutraal, hoewel in de nabije toekomst sectorspecifieke richtlijnen worden verwacht. En ze zijn flexibel genoeg om te worden gebruikt door Chief Sustainability Officers, innovatiemanagers, strategieconsultants, ontwerpers, ingenieurs, inkoopfunctionarissen en waardeketenmanagers. Een breed scala aan organisaties, van multinationals tot familiebedrijven, heeft de CTI’s al geïmplementeerd, waardoor een gemeenschappelijke taal is ontstaan die circulaire prestaties beschrijft aan investeerders, regelgevers, consumenten en andere geïnteresseerde stakeholders. 

In onze volgende blog 'Sneller circulair worden', bespreken we welke standaarden moeten worden geïmplementeerd en je hoe circulaire metingen in de organisatie integreert, met bijzondere aandacht voor de uitdagingen die ontstaan bij het verzamelen van nieuwe soorten circulariteitsgegevens.

Multilingual post

This post is also available in the following languages