• Jeroen Gielen, Director |
2 minuten leestijd

Verzekeraars zijn op zoek naar rendement. Capital Generation is daarbij het sleutelbegrip. Eén rendementsbron wordt daarin steeds belangrijker: het overrendement op de beleggingen. Bij een grote balans levert een paar basispunten spread al snel een interessant bedrag op. Mede hierdoor zien we de laatste jaren een verschuiving in de beleggingsmix, met als bekend voorbeeld de toegenomen belangstelling voor hypotheken. De zoektocht naar andere beleggingen met een aantrekkelijke verhouding tussen rendement en risico gaat verder: bijvoorbeeld onderhandse leningen, vastgoed of infrastructuur.

Dit beïnvloedt meer dan alleen het balansmanagement. Naast de operationele gevolgen – een verzekeraar moet deze beleggingen kunnen begrijpen en beheren – heeft het ook grote gevolgen voor het bredere risicomanagement. 'There is no free lunch': extra rendement brengt immers extra risico met zich mee. Zelfs wanneer het maar om een beperkte verschuiving gaat, gemeten ten opzichte van de totale balans. Denk hierbij aan grotere risico's rondom uitbesteding, liquiditeit, financiële markten en operationele processen.

Goed risicomanagement is een voorwaarde om de verschuiving naar andere beleggingen op een verantwoorde manier te kunnen maken. Wij zien in elk geval de volgende onderdelen:
 

  1. Three lines of defence  Het risicomanagement begint in de eerste lijn. Daar moet voldoende kennis en kunde zijn om deze nieuwe risico's te zien, te begrijpen, uit te leggen en daar vervolgens naar te handelen. Ook in de tweede lijn moet voldoende kritisch vermogen aanwezig zijn om deze risico's te monitoren en de eerste lijn op constructieve wijze te kunnen challengen.
  2. Uitbesteding en operationele processen – Veel verzekeraars hebben niet de expertise in huis om zelf direct in dit soort beleggingen te investeren en zijn daarom aangewezen op externe partijen om hierbij te ondersteunen. Dat brengt uitbestedingsrisico's met zich mee. Daarnaast blijven intern mensen nodig met de juiste kennis en kunde om de uitbestede werkzaamheden te monitoren. DNB vereist immers dat je zelf 'in control' bent.
  3. Liquiditeit – Veel beleggingen met een hoger rendement hebben een illiquide karakter. Hoewel de sector lange tijd dacht dat liquiditeit vooral een risico voor banken was, laten recente analyses zien dat ook verzekeraars niet zo 'veilig' zijn als men lange tijd dacht[1].

Welke stappen hebt u op dit vlak al gezet? Hebt u de impact van nieuwe beleggingen op uw risicotaxonomie al in kaart gebracht en uw risicobereidheid ten aanzien van deze risico's al vastgesteld? Bieden uw managementrapportages het inzicht en de stuurinformatie die u nodig hebt om in control te blijven over deze risico's en hebt u al onderzocht of u over de juiste expertise in de eerste én tweede lijn beschikt? Wij denken graag met u mee op basis van de trends die we zien in de markt.