• Mark Lof, Partner |
3 minuten leestijd

Coronamaatregelen worden versoepeld, er is krapte op de arbeidsmarkt en de spaarpotten van consumenten zijn goed gevuld. Staan er nieuwe 'roaring twenties' voor de deur? Niet zo snel, waarschuwde KPMG in een webcast over post-COVID-scenario's. Het gevaar is nog niet geweken. John Kruijssen, CEO van Beter Bed: "Je moet altijd bezig zijn met de volgende stap."

Vaccinatiecampagnes komen op stoom en de besmettingscijfers nemen in rap tempo af. Het bedrijfsleven en de financiële markten maken hun borst nat voor de langverwachte 'relief rally'. Ook een ruime meerderheid van de deelnemers aan de webcast rekent op herstel dit najaar.

Toch zal het herstel niet voor elke sector gelden. En voor andere sectoren dienen zich mogelijk weer nieuwe problemen aan. Bedrijven moeten waken voor te veel optimisme, aldus KPMG-partner Tom Hesselink in zijn inleiding. Corona vormt nog steeds een bedreiging en dat vergt van organisaties een uitgekiende balanceeract.

Werkkapitaal onder druk

Staat de economie er echt zo florissant voor? Hesselink wijst erop dat de steunmaatregelen van overheden en centrale banken het beeld vertroebelen. In de loop van dit jaar zullen uitgestelde betalingsverplichtingen worden hervat, zoals aflossingen aan banken. Andere bedrijven zullen onrechtmatig ontvangen coronasteun moeten terugbetalen. Bovendien leidt de krappe arbeidsmarkt tot stijgende arbeidskosten. Om de kansen van de crisis te pakken, is wel werkkapitaal nodig.

Daar komt bij dat de grondstofkosten in de lift zitten, het chip-tekort oploopt en bepaalde bedrijven door de coronacrisis 'fundamenteel in hun businessmodel zijn geraakt'. De beweging naar online is door het vele thuiswerken met vijf tot tien jaar versneld. KPMG raadt bedrijven dan ook aan om zowel een korte- als langetermijnplan op te stellen voor de financiële en operatonele organisatie. "Bereid je voor. Niet omdat er een nieuwe crisis gáát komen, maar omdat die er kán komen."

In de vechtmodus

Dat kan John Kruijssen, CEO van Beter Bed, alleen maar beamen. Hij trad in 2018 aan bij de beddenleverancier en trof een bedrijf op de rand van de afgrond. Het is zijn stellige overtuiging dat je als bedrijf in een crisis komt als je niet anticipeert op mogelijke veranderingen – dat was ook het geval bij Beter Bed. Met een duidelijke visie en strategie loodste Kruijssen het bedrijf door een moeilijke periode.

Voordeel was dat Beter Bed al ruimschoots in de 'vechtmodus' stond toen de coronacrisis uitbrak. Inmiddels loopt het bedrijf weer als een trein. Máár – en dat is volgens Kruijssen cruciaal – 'je moet altijd alweer bezig zijn met de volgende stap'.

Iedereen op één lijn

Kruijssen adviseert collega-bestuurders een duidelijke stip aan de horizon te formuleren. Hoe duidelijk? Bijvoorbeeld, zoals Beter Bed heeft gedaan, door alle fysieke winkels – het grootste deel van de omzet – in de visie doodleuk een veel minder dominante positie te laten innemen ten faveure van de  online kanalen. Dat betekent niet dat er niet in de fysieke winkels wordt geïnvesteerd, verduidelijkte Kruijssen, maar het maakt voor stakeholders kraakhelder welke kant het opgaat. Zo'n stip op de horizon houdt iedereen op één lijn, juist in crisistijd, en biedt ook weer perspectief.

Ook drukte Kruijssen de deelnemers aan het webcast op het hart om in crisistijd door te pakken en niet te verzanden in details. Je hebt één ding niet tijdens een crisis, en dat is tijd. Zolang een besluit niet leidt tot een 'bloedbad', hak die knoop dan door, en wacht niet op de laatste procent zekerheid.

Partners in crime

Voor optimale engagement voor de langere termijn is het volgens Kruijssen belangrijk om als bestuurder veel vragen te stellen. Vragen en doorvragen, luidt zijn devies, 'maar maak ook duidelijk waarom'. Mensen zijn snel geneigd een vragenvuur te zien als teken van wantrouwen, terwijl het tegenovergestelde waar is. "Als je eerlijk vertelt hoe het bedrijf ervoor staat richting je stakeholders, en graag iemands visie daarop hoort, dan krijg je partners in crime en creëer je draagvlak."

Zorg dat je door niets wordt overvallen en blijf als organisatie continu in de 'vechtmodus', besluit Kruijssen. Breken er dan betere tijden aan, leun dan niet achterover. Veranderingen gaan steeds sneller, dus blijf ook als bedrijf altijd in beweging. Of, in de woorden van de Beter Bed- CEO: "Be awake, maar slaap wel lekker."