KPMG je imenovan kao lider u konsaltingu u oblasti informacione bezbjednosti

Lider u konsaltingu u oblasti informacione bezbjednosti

Forrester Resarch: KPMG ima najjasniju i najdirektniju viziju.

1000

KPMG International je objavio da je Forrester Research priznao KPMG kao lidera za konsalting u informacionoj bezbjednosti, dobijajući najveće ocjene od svih vendora u strateškoj kategoriji.

"Sajber spremnost nastavlja da bude jedno od najvećih pitanja sa kojim se susreće biznis", naveo je Mark A. Goodburn, "New Business Innovation", rukovodilac KPMG International-a na globalnom nivou. „U našem poslednjem "CEO Outlook" istraživanju rizik od ugrožavanja reputacije i brenda kompanije postaje jedan od tri najveća rizika. Direktori kompanija su postali svjesni koliko je biznis sredina postala transparentna."

Forrester navodi da "KPMG ima najjasniju i najdirektniju viziju u želji da pomogne rukovodiocima informacione bezbjednosti (CISO) i izvršnim odborima direktora da zajedno shvate da je informaciona bezbjednost pitanje biznisa, ne IT-a. Pristup KPMG–a tržištu se izdvaja po stručnosti i investiranjem u sve firme članice širom svijeta i to u oblastima kao što su "data analytics" i sajber bezbjednost.

Na sajber bezbjednost se ranije gledalo samo kao tehnološku disciplinu, ali sada prožima svaki aspekt poslovanja. Ako se njome dobro upravlja može pomoći uspjehu kompanije i zaštititi njen imidž i klijente. 

Cijeli tekst i poziciju KPMG-a možete pogledati ovdje.

© 2023 KPMG d.o.o. Podgorica, a Montenegrin limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us