Tehnoloģiju transformācijas stratēģija un plānošana

Tehnoloģiju transformācijas stratēģija un plānošana

Tehnoloģiju transformācija paver jaunas perspektīvas uzņēmuma attīstībai.

Tehnoloģiju transformācija paver jaunas perspektīvas uzņēmuma attīstībai.

Tehnoloģiju transformācija paver jaunas perspektīvas uzņēmuma attīstībai, tādēļ organizācijām nepieciešams saprast labāko stratēģiju un plānu, kā izmantot tehnoloģiju radītās iespējas organizācijas darbības uzlabošanai. 

Veicot IT novērtējumu un padziļinātu pārbaudi, mēs noteiksim Jūsu pašreizējo IT briedumu. Balstoties uz to, mēs sniegsim konkrētas rekomendācijas par IT stratēģijām un investīcijām, kas nodrošina ilgtspējīgu un efektīvu IT infrastruktūru, efektivitātes pieaugumu, automatizāciju, konkurētspēju, kā arī atbalsta Jūsu mērķus un stratēģiju. Izmantojam TOM (target operating model), Connected Enterprise and Powered Enterprise, kā arī citas metodoloģijas.

KPMG tehnoloģiju transformācijas komanda ir specializējusies un var jums palīdzēt:

  • Digitālā brieduma novērtēšanā
  • Digitālās transformācijas stratēģijas un plāna izveidē
  • Esošu IT stratēģiju izvērtēšanā
  • Mākoņtehnoloģiju stratēģijas un plāna izveidē
  • IT pakalpojumu plānošanā un vadlīniju izstrādē

Sazinieties ar mums