Tehnoloģiju transformācijas stratēģija un plānošana

Tehnoloģiju transformācijas stratēģija un plānošana

Tehnoloģiju transformācija paver jaunas perspektīvas uzņēmuma attīstībai.

Tehnoloģiju transformācija paver jaunas perspektīvas uzņēmuma attīstībai.

Tehnoloģiju transformācija paver jaunas perspektīvas uzņēmuma attīstībai, tādēļ organizācijām nepieciešams saprast labāko stratēģiju un plānu kā pielietot tehnoloģiju radītās iespējas organizācijas darbības uzlabošanai. KPMG ir apkopojis metodes un resursus tehnoloģiju transformācijas stratēģiju izveidei un novērtēšanai. Šie rīki novērš nepilnības stratēģijā un funkcionālajos procesos, kā arī identificē soļus nākotnes darbības modeļa ieviešanai.

Mūsu tehnoloģiju transformācijas komanda ir specializējusies un var jums palīdzēt:

  • Digitālā brieduma novērtēšanā
  • Digitālās transformācijas stratēģiju un plānu izveidē
  • Esošu IT stratēģiju izvērtēšanā
  • Mākoņtehnoloģiju stratēģiju un plānu izveidē
  • IT pakalpojumu plānošanas un vadlīniju izstrādē

Sazinieties ar mums