Tehnoloģiju transformācija

Tehnoloģiju transformācija

Tehnoloģijas atstāj nozīmīgu nospiedumu ikvienā nozarē.

Tehnoloģijas atstāj nozīmīgu nospiedumu ikvienā nozarē.

Tehnoloģijām ir nozīmīga loma  ikvienā nozarē. Digitālās pārmaiņas rada gan jaunas iespējas, gan izaicinājumus organizācijām un ir dzinējs uzņēmumu transformācijai. Tā ir arī iespēja veicināt organizāciju izaugsmi un konkurētspēju.

KPMG sniedz atbalstu uzņēmumu tehnoloģiju vadītājiem, lai radītu pievienoto vērtību biznesā, veiktu uz IT balstītas izmaiņas uzņēmējdarbībā, optimizētu IT investīcijas un IT funkcijas kapacitāti.

Mūsu kompetenci stiprina augsti kvalificēti dažādu jomu eksperti - datu zinātnieki, mākslīgā intelekta risinājumu ieviešanas speciālisti un daudzi citi – gan Latvijas komandā, gan KPMG birojos citās valstīs. 

KPMG Tehnoloģiju transformācijas komanda var jums palīdzēt:

Sazinieties ar mums