SFPS - Uzņēmējdarbības apvienošana

SFPS - Uzņēmējdarbības apvienošana

KPMG izpratne par SGSP konsolidācijas standartu kopumu.

KPMG izpratne par SGSP konsolidācijas standartu kopumu.