Mūsu uzņēmums par svarīgu uzskata vides un kopienas ilgtspēju. Mēs esam apņēmušies būt atbildīgi, lai palīdzētu mazināt mūsu ietekmi uz vidi, izmantojot pārstrādi, enerģijas taupīšanu un atbildīgu patēriņu. Mēs strādājam, lai paaugstinātu kolēģu informētību un mudinātu savus darbiniekus būt videi draudzīgiem darbā un arī personīgajā dzīvē.

KPMG Global ir apņēmies līdz 2030. gadam kļūt par klimatneitrālu uzņēmumu grupu (Net Zero carbon). Mēs strādājam ar saviem klientiem, piegādātājiem un cilvēkiem, lai veicinātu reālas un ilgtspējīgas vides izmaiņas. Piemēram – izvēlamies piegādātājus, kuru darbība un piegādes ķēdes rada iespējami mazākas emisijas, un esam atteikušies no vienreizlietojamo plastmasas trauku izmantošanas. 

vide