Vispārīgā datu apstrādes politika

Vispārīgā datu apstrādes politika

Informācija atjaunota 2022. gada 6. septembrī

 

KPMG Baltics SIA* (adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija, e-pasts: datu_iesniegumi@kpmg.lv) un KPMG Law ZAB SIA (adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija, e-pasts: datu_iesniegumi@kpmglaw.lv) (turpmāk – KPMG) kā personas datu pārziņiem ir pienākums aizsargāt tai uzticētās informācijas konfidencialitāti un privātumu. Daļa no šī fundamentālā pienākuma ir KPMG centieni nodrošināt atbilstošu KPMG tīmekļa vietnēs iegūto personas datu (dažkārt saukta arī „personu identificējoša informācija” vai „PII”) aizsardzību un izmantošanu.

 

Kopumā mūsu nolūks ir apkopot tikai tos personas datus, kurus mūsu tīmekļa vietņu apmeklētāji snieguši brīvprātīgi, lai mēs spētu piedāvātu informāciju un / vai pakalpojumus tikai šiem apmeklētājiem vai piedāvāt informāciju par darba iespējām. Lūdzu, izskatiet šo Privātuma paziņojumu („Privātuma paziņojums”), lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs apkopojam, izmantojam, koplietojam un aizsargājam iegūto PII.

 

1. Personas datu apkopošana un izmantošana

1.1. Kāda veida informāciju mēs apkopojam

Mēs apkopojam personas datus par jums, ja jūs izvēlaties šādus datus sniegt, piemēram, e-pasta adresi saziņai vai reģistrācijai pakalpojumu saņemšanai. Atsevišķos gadījumos jūs jau varētu būt sniedzis KPMG jūsu personas datus (piemēram, ja esat bijušais darbinieks). Ja jūs izvēlaties reģistrēties vai pieteikties KPMG mājaslapā, izmantojot trešo pušu pierakstīšanās pakalpojumu, kas autentificē jūsu identitāti un nodod KPMG jūsu sociālo mediju pieteikšanās informāciju (piem., no LinkedIn, Google vai Twitter), mēs savāksim tādu informāciju vai saturu, kas būs nepieciešams reģistrācijas vai pieteikšanās mērķiem un kuru jūsu esat atļāvuši sociālo mediju pakalpojumu sniedzējam atklāt, piemēram, jūsu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi. Pārējā savāktā informācija ir atkarīga no privātuma iestatījumiem, kurus jūs esat atzīmējis sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja lietotnē, tāpēc lūdzam pārskatīt attiecīgā pakalpojuma sniedzēja privātuma paziņojumu vai politiku.

Reģistrējoties vai sniedzot personas datus KPMG, mēs izmantosim šo informāciju saskaņā ar šī Privātuma paziņojuma nosacījumiem. Jūsu personas dati netiks izmantoti nekādiem citiem nolūkiem, ja vien mēs nebūsim ieguvuši jūsu atļauju vai ja personas datu lietošana citiem nolūkiem ir pieprasīta vai atļauta normatīvajos aktos vai profesionālajos standartos. Piemēram, ja jūs reģistrējaties KPMG mājaslapā un sniedzat informāciju par jūsu preferencēm, mēs izmantosim šo informāciju, lai personalizētu jūsu lietotāja pieredzi. Ja jūs reģistrējaties vai piesakāties, izmantojot vienoto trešo pušu pierakstīšanās pakalpojumu, mēs varēsim atpazīt jūs kā to pašu lietotāju neatkarīgi no jūsu izmantotās ierīces un personalizēt jūsu lietotāja pieredzi dažādās jūsu apmeklētajās KPMG vietnēs. Ja jūs mums nosūtāt savu CV, lai tiešsaistē pieteiktos darbā KPMG, mēs izmantosim jūsu sniegto informāciju, lai pārbaudītu, vai tā atbilst pašreizējam vakanču piedāvājumam.

Atsevišķos gadījumos, kas jūsu būsiet reģistrējies noteiktu pakalpojumu saņemšanai, mēs uz laiku saglabāsim jūsu e-pasta adresi līdz brīdim, kamēr mēs būsim saņēmuši apstiprinājumu informācijai, kuru jūsu sniedzāt pa e-pastu (t.i., mēs nosūtīsim e-pastu uz jūsu norādīto adresi, lai apstiprinātu reģistrācijas pieprasījumu).

 1.2. Juridiskais pamats jūsu personas datu izmantošanai

KPMG apkopo tikai tādus personas datus, kas nepieciešami, lai izpildītu jūsu pieprasījumu. Ja būs nepieciešama papildu informācija, kuras sniegšana nav obligāta, par to jums tiks paziņots informācijas iegūšanas brīdī.

Latvijas Republikas normatīvie akti ļauj mums apstrādāt personas datus tiktāl, ciktāl mums ir likumīgs pamats to darīt. Normatīvie akti uzliek mums pienākumu izskaidrot jums šo likumīgo pamatu. Tādējādi, apstrādājot personas datus, mēs balstīsimies uz vienu no zemāk izklāstītajiem apstrādes nosacījumiem: 

 • Līguma izpilde: šajā gadījumā jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu līgumsaistības;
 • Juridisks pienākums: šajā gadījumā mums ir jāapstrādā jūsu personas dati, lai izpildītu juridisku pienākumu, piemēram, lai glabātu datus nodokļu aprēķina vajadzībām vai sniegtu informāciju valsts iestādei vai tiesībsargājošai iestādei;
 • Leģitīmās intereses: mēs apstrādāsim jūsu personas datus, ja šāda apstrāde sakrīt ar mūsu leģitīmajām interesēm attiecībā uz likumīgu uzņēmējdarbības veikšanu, lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi tiktāl, ciktāl tas nepārkāpj jūsu intereses; vai
 • Jūsu piekrišana: atsevišķos gadījumos mēs lūgsim jūsu īpašu atļauju, lai apstrādātu daļu jūsu personas datu, un mēs jūsu personas datus apstrādāsim šādā veidā tikai gadījumā, ja jūs šādai apstrādei piekritīsiet.  

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā brīdī, sazinoties ar KPMG e-pastā datu_iesniegumi@kpmg.lv (KPMG Baltics SIA) vai datu_iesniegumi@kpmglaw.lv (KPMG Law ZAB SIA)

Augstākminēto “leģitīmo interešu” piemēri:

 • Lai sniegtu informāciju un/vai pakalpojumus personām, kuras apmeklē mūsu mājaslapu, vai sniegtu informāciju par nodarbinātības iespējām
 • Lai atbildētu uz jautājumiem, pieprasījumiem, kas iesniegti caur mājas lapām www.kpmg.com/lv un kpmglaw.lv
 • Lai novērstu krāpšanu vai noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu IT sistēmas
 • Lai pielāgotu personas tiešsaistepieredzi un uzlabotu KPMG tīmekļa vietņu lietojamību un efektivitāti
 • Lai īstenotu mārketinga aktivitātes un analizētu tās
 • Lai nodrošinātu atbilstību mūsu korporatīvās un sociālās atbildības nosacījumiem
 • Lai īstenotu mūsu pamattiesības Eiropas Savienībā saskaņā ar ES Pamattiesību hartas 16. un 17. pantā noteikto, tai skaitā mūsu tiesības uz uzņēmējdarbības brīvību un tiesības uz īpašumu.

Atsevišķos gadījumos mūsu apkopoties personas dati arī ietvers īpašas datu kategorijas, piemēram, informāciju, kas saistīta ar personu atšķirībām (tai skaitā informāciju par personas rasi, etnisko piederību, politiskajiem uzskatiem, reliģiskajiem vai tamlīdzīgiem uzskatiem, piederību arodbiedrībām un informāciju par dzimumdzīvi un dzimumorientāciju) vai datus par fizisko vai garīgo veselību, kā arī par iespējamām vai pierādītām kriminālsodāmībām ciktāl to katrā gadījumā atļauj likums.

1.3 Personīgas informācijas automātiska apkopošana

Atsevišķos gadījumos KPMG un tās pakalpojumu sniedzēji izmanto sīkdatnes, tīmekļa bāksignālus un citas tehnoloģijas, lai automātiski apkopotu noteikta veida informāciju, kad jūs apmeklējat mūsu mājaslapu vai sarakstieties ar mums pa e-pastu. Šīs informācijas apkopošana ļaus mums uzlabot jūsu tiešsaistes pieredzi, kā arī KPMG tīmekļa vietņu darbību, lietojamību un efektivitāti, kā arī novērtēt mūsu mārketinga aktivitāšu rezultātus.

1.3.1 IP adreses

IP adrese ir numurs, kas piešķirts jūsu datoram, kad jūs apmeklējat internetu. Tas atļauj datoriem un serveriem atpazīt vienam otru un sazināties. IP adreses, no kurām apmeklētāji apmeklē vietnes, var tikt reģistrētas IT drošības un sistēmas diagnostikas nolūkos. Šī informācija var tikt izmantota arī kopumā, lai veiktu tīmekļa vietnes tendenču un darbības analīzi.

1.3.2 Sīkdatnes

Apmeklējot mūsu mājaslapu, jūsu datorā vai internetam pieslēgtajā ierīcē tiks parasti ievietotas sīkdatnes. Tādējādi vietne atceras jūsu datoru vai ierīci, un tas kalpo vairākiem mērķiem.

Atsevišķās mūsu lapās augšpusē tiks parādīts paziņojums, kurā tiks pieprasīta jūsu piekrišana sīkdatņu lietošanai. Ja piekrišana netiks dota, jūsu dators vai internetam pieslēgtā ierīce netiks izmantota mārketinga aktivitāšu veikšanai. Lai nodrošinātu funkcionalitāti, varētu būt nepieciešams izmantot cita veida sīkdatnes, kas tiek sauktas par lietotāja ievades sīkdatnēm. Šīs sīkdatnes tiks lietotas arī tad, ja iepriekš minētajā paziņojumā būsiet norādījuši, ka sīkdatnes nav atļautas. Jūsu izvēlētie parametri tiks saglabāti sīkdatnē, un būs spēkā 90 dienas. Ja vēlēsieties atcelt izvēlētos parametrus, to var izdarīt, dzēšot sīkdatnes interneta pārlūkā.

Vairums interneta pārlūku automātiski pieņem sīkdatnes, tomēr jums ir iespēja izvēlēties, vai pieņemt sīkdatnes, norādot to interneta pārlūka iestatījumos (parasti šādu izvēli var izdarīt pārlūka programmas iestatījumu izvēlnē). Jūs drīkstat jebkurā laikā dzēst sīkdatnes no savas ierīces. Lūdzu, ievērojiet, ka, ja jūs neakceptējat sīkdatnes, jūs nevarēsiet pilnībā izmantot dažas no mūsu mājas lapas piedāvātajām iespējām.

Plašāka informācija par sīkdatņu pārvaldīšanu ir sniegta interneta pārlūka sadaļā palīdzība vai tādās vietnēs kā www.allaboutcookies.org.

Mūsu vietnēs tiek izmantotas šāda veida sīkdatnes:

Mērķis Apraksts Veids un derīguma termiņš
Veiktspēja (t.i., lietotāja izmantotais interneta pārlūks)

Mūsu vietnes ir izveidotas, izmantojot plaši lietotas interneta platformas. Tajās ir iebūvētas sīkdatnes, kas palīdz novērst savietojamības problēmas (piem., identificēt interneta pārlūka veidu) un uzlabot veiktspēju (piem., ātrāku satura ielādēšanu).

Sesija

Tiek dzēsti, aizverot pārlūku.

Drošības (piem., Asp.NET) sīkdatnes

Ja jūs reģistrējaties ierobežotai mājaslapas sadaļai, sīkdatnes nodrošinās, ka jūsu ierīce ir reģistrēta visu apmeklējuma laiku. Lai piekļūtu ierobežotajai mājaslapas sadaļai, jums būs jāievada lietotāja vārds un parole. 

Sesija

Tiek dzēsti, aizverot pārlūku.

Vietnes iestatījumi

Sīkdatnes var atcerēties arī jūsu vietnes izvēlnes (piem., valodu) vai uzlabot pieredzi (piem., izveidojot personificētu uzrunu vai saturu). Tas attieksies uz vietnes sadaļām, kurās jūs esat reģistrējušies vai izveidojušu kontu. 

Sesija

Tiek dzēsti, aizverot pārlūku.

Analītiski 

Mēs izmantojam vairākus trešu personu izstrādātus analītiskus rīkus, kas palīdz mums izprast, kā apmeklētāji izmanto mūsu vietni. Tas ļauj mums uzlabot vietnes kpmg.com kvalitāti un saturu. Apkopotie statistikas dati ietver informāciju par kopēju apmeklējumu skaitu vai lapu skatījumus un atsauces uz mūsu vietnēm. Vairāk informācijas par Google Analytics lietojumu skatiet šeit.

Pastāvīgi, bet tiks automātiski izdzēsti pēc diviem gadiem, ja jūs vairāk neapmeklēsiet kpmg.com.

Vietnes apmeklētāju atsauksmes

Mēs aicinām daļu vietnes apmeklētāju izteikt komentārus, izmantojot trešās personas izstrādātu aptauju. Ar sīkdatņu palīdzību ir iespējams izvairīties no situācijas, kad viena persona tiek aicināta aizpildīt aptauju divreiz.

Pirmā sīkdatne (1) tiek izveidota, ja apmeklētājs netiek aicināts piedalīties aptaujā, un ar to tiek nodrošināts, ka apmeklētāji netiek aicināti pēc tam, kad ir apskatījuši pirmo lapu.

Otrā sīkdatne (2) tiek izveidota, ja apmeklētājs tiek aicināts piedalīties aptaujā, un ar to tiek nodrošināts, ka apmeklētājs netiek aicināts aizpildīt aptauju vēlreiz 90 dienas pēc pirmā uzaicinājuma.

1. Sesija
Tiek dzēsti, aizverot pārlūku.

2. Pastāvīgi
Tiek automātiski dzēsti pēc 90 dienām vai izpildot aptauju.

Sociālā koplietošana

Izmantojot trešu personu izstrādātus logrīkus vai pogas, mēs piedāvājam jums papildu funkcijas - koplietot mūsu vietņu saturu sociālo mediju lapās un e-pastā. Izmantojot logrīkus vai pogas, jūsu ierīcē varētu tikt ievietota sīkdatne ar mērķi atvieglot pakalpojuma lietošanu, nodrošināt interaktīvu informāciju (piem., tiek atjaunota informācija par sociālo koplietošanu skaitu) un reģistrēt informāciju par jūsu aktivitātēm internetā un mūsu vietnē. Pirms lietot šādus pakalpojumus, mēs iesakām izskatīt katra pakalpojumu sniedzēja privātuma informāciju. Vairāk informācijas par sociālo mediju logrīku un lietotņu lietojumu skatiet šeit.

Pastāvīgi, bet tiks automātiski izdzēsti pēc diviem gadiem, ja jūs vairāk neapmeklēsiet kpmg.com.

Atsevišķās mūsu vietnēs varētu tikt lietoti citi trešo personu izstrādāti rīki un logrīki, kas nodrošina papildu funkcionalitāti. Izmantojot logrīkus vai pogas, jūsu ierīcē varētu tikt ievietota sīkdatne ar mērķi atvieglot pakalpojuma lietošanu un nodrošināt, ka jūsu veiktās darbības mūsu vietnē tiek atspoguļotas pareizi.

Sīkdatnes nesatur jūsu e-pasta adresi vai citu informāciju, kas palīdzētu identificēt jūs. Analītiskajos ziņojumus var tikt ietverta cita jūs identificējoša informācija, ieskaitot IP adresi, bet šāda informācija ir paredzēta vienīgi, lai noteiktu vietnes unikālo apmeklējumu skaitu un apmeklētāju atrašanās vietu, nevis identificētu konkrētas personas.

NAVIGĒJOT MŪSU VIETNĒS VAI IEVADOT PIETEIKŠANĀS INFORMĀCIJU, LAI PIEKĻŪTU REĢISTRĒTU LIETOTĀJU SADAĻĀM, JŪS PIEKRĪTAT, KA MĒS DRĪKSTAM IZVIETOT SĪKDATNES JŪSU DATORĀ VAI INTERNETAM PIESLĒGTAJĀ IERĪCĒ.

1.3.3 Google Analytics

KPMG izmanto Google Analytics. Vairāk informācijas par to, kā KPMG lieto Google Analytics, ir sniegts: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Lai nodrošinātu vietnes apmeklētājiem lielāku izvēli par to, kā Google Analytics apkopo viņu datus, Google ir izstrādājusi Interneta pārlūka pievienojums “Google Analytics Opt-out”. Šis pievienojums (add-on) komunicē ar Google Analytics JavaScript (ga.js), norādot, kādu informāciju par vietnes apmeklējumu nedrīkst sūtīt Google Analytics. Interneta pārlūka pievienojums “Google Analytics Opt-out” netraucē nosūtīt informāciju uz pašu vietni vai citiem tīmekļa analīzes pakalpojumiem.

1.3.4 Tīmekļa bāksignāli

Tīmekļa bāksignāls ir maza attēla datne mājas lapā, kas var tikt izmantota, lai iegūtu noteiktu informāciju no jūsu datora; piemēram, IP adresi, laiku, kurā lapas saturs tika skatīts, pārlūka veidu un sīkdatnes, kuras iepriekš uzstādījis tas pats serveris. Tīmekļa bāksignālus KPMG izmanto tikai saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem.

KPMG vai tā pakalpojumu sniedzēji var izmantot tīmekļa bāksignālus, lai noskaidrotu trešo pušu mājas lapu, kas nodrošina mums darbā pieņemšanas vai mārketinga pakalpojumus, efektivitāti vai lai apkopotu apmeklētāju statistiku un pārvaldītu sīkdatnes.

Jums ir iespēja padarīt dažus no tīmekļa bāksignāliem nelietojamos, atsakoties no ar tiem saistītajām sīkdatnēm. Tīmekļa bāksignāls tomēr var reģistrēt anonīmu apmeklējumu no jūsu IP adreses, taču sīkdatnes informācija netiks reģistrēta.

Dažās no mūsu informatīvajām vēstulēm un citur mēs varam apstiprināt saņēmēja elektroniskā pasta adresi, izmantojot ziņojumos iegultās saites. Mēs apkopojam šo informāciju, lai izvērtētu lietotāju interesi un uzlabotu nākotnes lietotāju iespējas.

1.3.5 Pakalpojumi atkarībā no atrašanās vietas

KPMG var iegūt un izmantot Jūsu datora vai mobilās iekārtas sniegto informāciju par tās atrašanās vietu. Informācija par atrašanās vietu tiek iegūta ar mērķi sniegt Jums informāciju par pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu Jūs interesēt, ņemot vērā Jūsu atrašanās vietu, kā arī lai uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus, kas tiek piedāvāti atkarībā no atrašanās vietas.

1.4 Sociālo mediju logrīki un lietotnes

KPMG vietnēs varētu tikt iekļauta funkcionalitāte, kas ļauj koplietot saturu, izmantojot sociālo mediju lietotnes, piemēram, Facebook Like poga un Twitter logrīks. Šīs sociālo mediju lietotnes var apkopot un izmantot informāciju par to, kā Jūs lietojat KPMG vietnes (skatīt informāciju par “Sociālās koplietošanas” sīkdatnēm augstāk). Personas datus, ko Jūs sniedzat sociālo mēdiju lietotnēs, var apkopot un izmantot citi attiecīgās sociālo mediju lietotnes dalībnieki, un šīs attiecības pārvalda privātuma politikas, kas ir spēkā uzņēmumos, kas nodrošina attiecīgo lietotni. Mums nav kontroles vai pienākuma kontrolēt šos uzņēmumus vai veidu, kādā tie izmanto Jūsu informāciju.

KPMG vietnēs var tikt uzturēti blogi, forumi, “crowdsourcing” un citas lietotnes vai pakalpojumi (kopā saukti “sociālo mediju funkcijas”). Šo sociālo mediju funkciju mērķis ir veicināt dalīšanos zināšanās un saturā. Personas dati, kurus sniedzat jebkurā KPMG sociālo mediju funkcijā, var tikt koplietoti ar citiem attiecīgās sociālo mediju funkcijas lietotājiem (izņemot, ja datu apkopošanas brīdī tiek noteikts citādāk), pār kuriem mums nav kontroles vai ir ierobežota kontrole.

1.5 Bērni

KPMG izprot bērnu privātuma aizsardzības būtiskumu, īpaši tas attiecas uz tiešsaistes vidi. Mūsu mājas lapas ar nolūku nav veidotas vai paredzētas bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem. Mūsu politika nosaka, ka mēs nekad apzināti neapkopojam vai neuzturam informāciju par personām, kas ir jaunākas par 13 gadiem, izņemot profesionālu pakalpojumu sniegšanas ietvaros.

1.6 Tiešais mārketings

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums tiešā mārketinga informāciju, piemēram, lai nosūtītu informāciju par:      

 • Semināriem, konferencēm
 • KPMG saistītiem pasākumiem
 • Nozares jaunumiem nodokļu regulējumā, revīzijas standartos, likumdošanā, biznesa konsultāciju jomā
 • Jauniem pakalpojumiem
Personas datu kategorijas         Juridiskais pamats Glabāšanas periods

- Vārds

- Uzvārds

- E-pasts

- Amats

- Uzņēmums

Jūsu piekrišana VAI KPMG

leģitīmas intereses sniegt informāciju

par KPMG pakalpojumiem,

pasākumiem un nozīmīgiem jaunumiem

nozarē. 

Tik ilgi, cik vēlēsieties saņemt

no mums tiešo mārketingu -

kamēr nebūsiet atsaucis piekrišanu

vai izteicis iebildumus pret

šādu personas datu apstrādi.

Sūtot konkrētai profesionālajai specializācijai piemērotus sūtījumus, mēs izmantojam Jūsu amata nosaukumu, tādā veidā veicot profilēšanu.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu vai iebilst pret mūsu tiešo mārketinga sūtījumu saņemšanu šādā veidā:

Pēc pieprasījuma saņemšanas, mēs pārtrauksim sūtīt Jums tiešā mārketinga sūtījumus. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veiktas laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

Personas datu apstrādes ietvaros mēs izmantojam Mailigen SIA pakalpojumus - Mailigen SIA saņem no mums Jūsu personas datus kā mūsu apstrādātājs, lai mūsu uzdevumā nosūtītu Jums tiešā mārketinga sūtījumus.

 

 2. Personas datu koplietošana un nodošana

2.1. Nodošana KPMG dalībtīkla firmu robežās

Attiecīgos apstākļos mēs varam koplietot jūsu datus ar citām KPMG dalībfirmām starptautisku projektu izpildes vajadzībām, kā arī ar KPMG International un citām dalībfirmām, ja ir nepieciešams vai vēlams izpildīt mūsu juridiskās vai normatīvās saistības visā pasaulē.  Citas KPMG tīkla firmas tiek izmantotas arī, lai sniegtu pakalpojumus gan jums, gan mums, piemēram, uzturētu un atbalstītu IT lietotnes, sniegtu noteikta veida apdrošināšanas pakalpojumus dalībfirmām un to klientiem, veiktu klientu interešu konfliktu pārbaudes un noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanas pārbaudes, sniegtu palīdzīgu klientu piesaistes pakalpojumos, kā arī citādos nepieciešamos veidos, lai turpinātu KPMG saimniecisko darbību.

Šī daļa ir balstīta uz likumīgu interesi par personas datu pārsūtīšanu uzņēmumu grupā iekšējiem administratīvajiem mērķiem vai šī apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskas saistības. Ja mēs to darīsim, jūsu personas informācija arī turpmāk tiks aizsargāta, lai nodrošinātu, ka netiek apdraudēta fizisko personu aizsardzības pakāpe, kas atrunāta Vispārējā datu aizsardzības regulā.

2.2. Nodošana trešajām pusēm un valstīm

Mēs nekoplietojam personisku informāciju ar trešajām pusēm, izņemot, ja tas nepieciešams mūsu likumīgajām profesionālajām un biznesa vajadzībām, lai pildītu jūsu prasības un / vai kad to atļauj likumi vai profesionālie standarti. Plašāka informācija par šādām trešajām pusēm ir sniegta šeit. Turklāt atsevišķus personas datus KPMG var attiecīgos apstākļos nosūtīt ārpus EEZ uzņēmumiem, kuri ar mums sadarbojas vai rīkojas mūsu vārdā šajā Privātuma paziņojumā izklāstītajiem nolūkiem. KPMG uzglabā personas datus arī ārpus EEZ. Personas datus mēs varētu sūtīt uz valstīm, kurās ir KPMG dalībfirmas (vairāk informācijas skatīties šeit). Ja mēs šādas darbības veiksim, jūsu personas dati joprojām tiks aizsargāti, jo ar organizācijām ārpus EEZ ir noslēgti līgumi, kuri ietver Eiropas Komisijas apstiprinātus standarta datu aizsardzības nosacījumus.

KPMG nenodos jūsu sniegtos personas datus trešajām pusēm tiešā mārketinga veikšanai.

 

3. Izvēles

Jums nav obligāti jāsniedz KPMG personas dati, bet noteikta personiska rakstura informācija varētu būt mums nepieciešama, lai jūs varētu saņemt papildu informāciju par mūsu pakalpojumiem un notikumiem. KPMG varētu lūgt jūsu piekrišanu noteiktiem PII lietošanas veidiem, un Jums būs iespēja piekrist vai nepiekrist attiecīgajam jūsu PII lietošanas veidam. Ja vēlēsieties atteikties no atsevišķiem pakalpojumiem vai informācijas, piemēram,
elektronisko jaunumu apskati, jūs varēsiet jebkurā brīdī to izdarīt, sekojot norādēm, kas ietvertas katra šāda paziņojuma beigās. Ja Jūs vēlēsieties atteikties no pakalpojuma vai informācijas saņemšanas, mēs centīsimies pēc iespējas drīzāk dzēst jūsu informāciju, tomēr varētu gadīties, ka mums būs nepieciešama papildu informācija, lai varēt apstrādāt jūsu pieprasījumu.

Kā aprakstīts sadaļā “Sīkdatnes”, ja vēlēsieties neatļaut sīkdatnes, kas reģistrēs jūsu darbības mūsu vietnēs, jūs varēsiet norādīt interneta pārlūkā, lai sīkdatnes tiek dzēstas, vai arī norādīt, kad sīkdatne tiek nosūtīta. Jāatzīmē, ka, izvēloties neatļaut sīkdatnes, atsevišķas mūsu vietnes daļas varētu nestrādāt kā paredzēts.

 

4. Jūsu tiesības

Ja KPMG apstrādā jūsu personas datus, jums ir šādas tiesības:

 • Uzdot jautājumus: ja jums ir jautājumi vai komentāri par to, kā mēs administrējam jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz datu_iesniegumi@kpmg.lv (KPMG Baltics SIA) vai datu_iesniegumi@kpmglaw.lv (KPMG Law ZAB SIA)
 • Piekļuves un labošanas tiesības: jums ir tiesības piekļūt šiem datiem. Dažkārt to sauc par “subjekta piekļuves pieprasījumu”. Ja mēs atzīstam, ka mums ir pienākums sniegt jums personas datus, tie tiks sniegti bez maksas. Pirms personas datu sniegšanas mēs varētu prasīt jums apliecināt savu identitāti un sniegt pietiekamu informāciju par jūsu sadarbību ar mums, lai mēs varētu atrast jūsu personas datus. Ja informācija, ko mēs turam par jums, ir nepareiza, jums ir tiesības mums prasīt izlabot jebkādas neatbilstības jūsu personas datos.
 • Tiesības iebilst pret apstrādi: jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi, ja mums vairs nav tiesības to izmantot.
 • Citas tiesības: turklāt jums ir tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu, ja mēs tos turam pārāk ilgi, noteiktās situācijās ierobežot datu apstrādi un/vai iegūt elektroniska formāta kopijas no informācijas, ko mēs turam par jums.

Jūs varat pieprasīt šo tiesību izpildi, sazinoties ar KPMG, rakstot uz e-pastu datu_iesniegumi@kpmg.lv (KPMG Baltics SIA) vai datu_iesniegumi@kpmglaw.lv (KPMG Law ZAB SIA), un mēs pieliksim visas iespējamās pūles, lai apmierinātu jūsu pieprasījumu, ciktāl tas atbilst spēkā esošajiem likumiem un profesionālajiem standartiem.

 

5. Datu drošība un integritāte

KPMG ir tiek piemērotas atbilstošas drošības politikas un procedūras, lai aizsargātu personīgo informāciju no neautorizētas pazaudēšanas, nelikumīgas izmantošanas, mainīšanas vai iznīcināšanas. Par spīti KPMG pūlēm absolūtu drošību pret visiem draudiem nav iespējams nodrošināt. Saskaņā ar mūsu spējām pieeja jūsu personīgajai informācijai ir ierobežota un pieejama tikai tiem, kam tā jāzina. Tām personām, kurām ir pieeja datiem, jāievēro konfidencialitātes nosacījumi attiecībā uz šādu informāciju.

Tāpat mēs pieliekam saprātīgas pūles, lai saglabātu personas datus tikai tik ilgi, i) cik tie ir nepieciešami, lai izpildītu personas pieprasījumu, ii) cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu juridiskās, likumdošanas, iekšējas uzņēmuma vai politikā noteiktas prasības vai iii) līdz kamēr persona pieprasa izdzēst šo informāciju.  Laika periods, kuru dati tiks uzglabāti, būs atkarīgs no informācijas savākšanas procesa individuālās rakstura un apstākļiem. Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par konkrētu glabāšanas periodu, rakstot mums uz datu_iesniegumi@kpmg.lv (KPMG Baltics AS) vai datu_iesniegumi@kpmglaw.lv (KPMG Law ZAB SIA)

 

6. Saites uz citām lapām

Lūdzu, ievērojiet, ka KPMG lapas var saturēt saites uz citām vietnēm, tajā skaitā tādām, kuras uztur citas KPMG dalībfirmas, uz kurām neattiecas šis Privātuma paziņojums, bet attiecas citi privātuma paziņojumi, kas var atšķirties. Pirms atklāt personas datus, mēs iesakām lietotājiem izskatīt katras šādas vietnes privātuma politiku.

Reģistrējoties jebkurā KPMG mājaslapā un pēc tam navigējot uz citu KPMG mājaslapu, saglabājot pieteikšanās sesiju, jūs piekrītat jūsu personīgās informācijas izmantošanai saskaņā ar jūsu apmeklētās KPMG mājaslapas privātuma paziņojumu.

 

7. Izmaiņas politikā

KPMG var laiku pa laikam mainīt šo Privātuma paziņojumu, lai ietvertu tajā mūsu jaunākos privātuma nosacījumus. Kad mēs veiksim izmaiņas šajā ziņojumā, mēs izmainīsim pēdējo labojumu datumu, kas
norādīts šīs lapas augšējā daļā. Mēs informēsim jūs par jebkādām jūs ietekmējošām izmaiņām šajā Privātuma paziņojumā aprakstīto personas datu apstrādē, izmantojot atbilstošu saziņas kanālu, ņemot vērā to, kādu kanālu mēs izmantojam citas informācijas nosūtīšanai.

 

8. Politika un tās spēkā esamība

KPMG strādā, lai aizsargātu jūsu personīgās informācijas privātumu tiešsaistē. Ja jums ir jautājumi vai komentāri par jūsu personiski identificējamās informācijas administrēšanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu datu_iesniegumi@kpmg.lv (KPMG Baltics SIA) vai datu_iesniegumi@kpmglaw.lv (KPMG Law ZAB SIA). Šīs e-pasta adreses var izmantot arī, lai paziņotu par jebkādām problēmām, kas jums varētu rasties, attiecībā uz atbilstību mūsu tiešsaistes Privātuma paziņojumam.

Mēs apstiprināsim jūsu e-pasta saņemšanu 20 dienu laikā un centīsimies sniegt atbildi uz jūsu jautājumu viena mēneša laikā no e-pasta saņemšanas brīža. Ja jūsu jautājums būs sarežģīts vai saņemsim daudz jautājumu, mēs jūs informēsim par to, ka jautājuma atrisināšanai ir nepieciešams vairāk nekā viens mēnesis, un mēs centīsimies atrisināt jūsu jautājumu trīs mēnešu laikā no brīža, kad jautājums tika pirmo reizi iesniegts. Mēs varam jūsu jautājumu pieņemt (un šajā gadījumā īstenot vienu no sadaļā “Jūsu tiesības” minētajiem pasākumiem) vai noraidīt, balstoties uz leģitīmu pamatu.

Jebkurā gadījumā Jums vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību regulatoram Latvijā, kurš atbild par personas datu aizsardzību, Datu Valsts Inspekcijai (http://www.dvi.gov.lv). Piezīme: Personām ir tiesības iesniegt sūdzības regulatoriem darba vai dzīves vietā vai vietā, kur pārkāpums ir izdarīts (ES). Līdz ar to Jums ir tiesības vērsties pie attiecīgās jurisdikcijas regulatora.

 

Pielikums

Datu nodošana trešajām pusēm

Mēs nekoplietojam personisku informāciju ar trešajām pusēm, izņemot, ja tas nepieciešams mūsu likumīgajām profesionālajām un biznesa vajadzībām, lai pildītu jūsu prasības un / vai kad to atļauj likumi vai profesionālie standarti. Šī atbildība ietver:

 • Mūsu pakalpojumu piegādātāji: mēs nododam jūsu personas datus mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, mūsu (IT) sistēmu nodrošinātājiem, mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, algas aprēķina veicējiem, konsultantiem (piemēram, juriskonsultiem) un citiem preču vai pakalpojumu sniedzējiem. KPMG sadarbojas ar šādiem pakalpojumu sniedzējiem, lai tie varētu apstrādāt jūsu personas datus mūsu vārdā. Mēs jūsu personas datus nodosim viņiem tikai tādā gadījumā, ja viņi izpilda mūsu standartus par datu apstrādi un drošību. Mēs viņiem sniedzam tikai tādus personas datus, kas ļauj viņiem sniegtu savus pakalpojumus;
 • Mūsu firmas reorganizācijas vai pārdošanas gadījumā: Personas datus KPMG atklās arī saistībā ar jebkuru tādu KPMG saimnieciskās darbības elementu pārdošanu, nodošanu tiesību pēctecim vai cita veida atsavināšanu, uz kuru attiecas konkrētie personas dati;
 • Tiesas, tribunāli, tiesībsargājošās iestādes vai regulatori: KPMG atklās personas datus, lai atbildētu uz tiesu, tribunālu, valdības vai tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumiem, vai, ja tas ir nepieciešams vai saprātīgi, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamai likumdošanai, tiesas vai tribunāla rīkojumiem vai nolēmumiem, vai valdības vai profesionālajām prasībām;
 • Auditi: personas datu atklāšana būs nepieciešama datu privātuma vai drošības auditiem un/vai lai izmeklētu vai reaģētu uz sūdzībām vai drošības apdraudējumu.
 • Apdrošinātāji: profesionālie noteikumi un komercdarbības prasības uzliek mums pienākumu uzturēt būtisku apdrošināšanas segumu attiecībā uz mūsu saimniecisko darbību (mūsu “apdrošināšanas programma”). Tas ir nepieciešams, lai palīdzētu ikvienai KPMG dalībfirmai segt izmaksas, kas var rasties saistībā ar prasībām, kas varētu tikt izvirzītas, konstatējot, ka pakalpojumu sniegšanas laikā kaut kas ir nogājis greizi. Lai nodrošinātu, ka apdrošināšanas programma darbojas efektīvi, tajā ir iesaistīti dažādi apdrošināšanas tirgus dalībnieki (piem., brokeri, apdrošinātāji un pārapdrošinātāji, kā arī to profesionālie konsultanti un citas trešās puses, kas tiek piesaistītas, ja ir saņemta prasība). Daži no minētajiem apdrošināšanas tirgus dalībniekiem pieprasīs mums sniegt jūsu personas datus. Šo informāciju apdrošināšanas tirgus dalībnieki izmantos apdrošināšanas programmas parakstīšanai un pastāvīgai administrēšanai, ja tiks iesniegta prasība, kurā jūs esat iesaistīts, un lai ļautu apdrošināšanas tirgus dalībniekiem izpildīt viņiem izvirzītās juridiskās un normatīvās saistības. Atsevišķi apdrošināšanas tirgus dalībnieki šo informāciju apstrādās mūsu vārdā (kā to dara augstāk aprakstītie mūsu pakalpojumu sniedzēji), savukārt citi vēlēsies apstrādāt jūsu personas datus neatkarīgi no mums.

* KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.