Vecākais/-ā konsultants/-e Riska un atbilstības konsultāciju nodaļā

Vecākais/-ā konsultants/-e Riska konsultāciju nodaļā

Pievienojies mums kā Vecākais/-ā konsultants/-e Riska un atbilstības konsultāciju nodaļā!

Pievienojies mums kā Vecākais/-ā konsultants/-e Riska un atbilstības konsultāciju nodaļā!

Vecākais/-ā konsultants/-e Riska un atbilstības konsultāciju nodaļā

KPMG ir viens no lielākajiem globāliem profesionālu firmu tīkliem, kas sniedz revīzijas, nodokļu, konsultāciju un juridiskos pakalpojumus. Mēs darbojamies 144 valstīs, kurās kopā strādā 236 000 augsti kvalificētu profesionāļu. KPMG kultūras pamatā ir vērtības. 

KPMG konsultāciju prakse pašlaik attīstītās visstraujāk. Mūsu riska un atbilstības konsultāciju speciālisti palīdz organizācijām labāk saprast, kādiem riskiem un prasībām ir pakļauta to darbība, novērtēt ieviesto korporatīvās pārvaldības sistēmu, riska vadību un iekšējās kontroles vidi, kā arī izstrādāt efektīvas kontroles sistēmas un pasākumus risku pārvaldīšanai un atbilstības nodrošināšanai.

Šobrīd meklējam spēcīgu komandas papildinājumu – vecāko konsultantu Riska un atbilstības konsultāciju nodaļā, kas strādātu ar projektu izpildi, ikdienas darbu vadīšanu projekta ietvaros un atbalstītu vadības komandu tālākā biznesa attīstībā. Ja tas/-ā esi Tu, – nekavējies pieteikties un sasniedz jaunas virsotnes kopā ar KPMG! 

Pienākumi un atbildība

 • Strādāt ar risku vadības un atbilstības jautājumiem (t.sk. finansējuma izlietojuma, korporatīvās pārvaldības, krāpšanas novēršanas un izpētes, ESG, iekšējā audita, AML, sankciju u.c. jomās).
 • Atrast piemērotāko risinājumu klientam, veicot padziļinātu kvantitatīvu un kvalitatīvu informācijas izpēti un analīzi, gatavojot prezentācijas un citus materiālus, vadot klientu intervijas.
 • Rakstīt ziņojumus projekta vadītāja vadībā un iesaistīties piedāvājumu gatavošanā potenciālajiem klientiem un jaunu pakalpojumu jomu attīstīšanā.
 • Patstāvīgi komunicēt ar klienta pārstāvjiem projekta ietvaros.
 • Strādāt patstāvīgi un komandā, kā arī apmācīt jaunākos komandas locekļus savu kompetenču ietvaros, deleģēt uzdevumus, pārskatīt jaunāko kolēģu darbu un sniegt konstruktīvu atgriezenisko saiti.
 • Koordinēt darbus savā atbildības jomā, sazināties un informēt iesaistītās puses (kolēģus, klientus) par progresu un sadarbībā ar vecākajiem kolēģiem noteikt prioritāros darbus.
 • Nepārtraukti uzlabot savas zināšanas un sekot līdzi aktualitātēm savā darbības jomā, kā arī veidot izpratni par KPMG piedāvātajiem pakalpojumiem.

Vai Tu šim vari teikt JĀ?

Izglītība un pieredze

 • Tev ir vismaz 2 gadu pieredze strādājot risku pārvaldības vai atbilstības jomā, tostarp iekšējā auditā un/vai izstrādājot vai izvērtējot iekšējās kontroles.
 • Tev ir iegūta augstākā izglītība finansēs, uzņēmējdarbības vadībā, jurisprudencē, ekonomikā vai citās sociālajās zinātnēs.
 • Pieredze projektu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Tehniskās prasmes

 • Tev ir padziļināta izpratne par risku vadības principiem, iekšējām kontrolēm uzņēmuma darbības atbilstības novērtēšanu un nodrošināšanu.
 • Tu spēj veikt analītisku darbu ar liela apjoma datiem un dokumentiem, veikt izpēti un rakstīt ziņojumus.
 • Tu izproti un spēj analizēt piemērojamās likumdošanas prasības un labo praksi.
 • Tu esi prasmīgs MS Office lietotājs (Outlook, Excel, Word, PowerPoint).
 • Tev ir teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas, tai skaitā laba rakstītprasme, lai spētu sagatavot ziņojumus klientiem.

Personīgās iezīmes

 • Tevi interesē darbs projektos balstītā vidē un uz klientu orientētā lomā.
 • Tev piemīt labas analītiskās prasmes un kritiskā domāšana.
 • Tu pievērs uzmanību detaļām un spēj ievērot termiņus, strādājot dinamiskā un izaicinājumiem bagātā vidē.
 • Tu esi pašmotivēta un uz rīcību vērsta persona, ar labām komunikācijas prasmēm un spēju strādāt komandā.
 • Tu esi komandas spēlētājs/-a, kas spēj uzņemties atbildību arī par savu darbu.

Mūsu piedāvājums

 • Bruto alga no 1800 līdz 2600 EUR 
 • Veselības un dzīvības apdrošināšana jau pārbaudes laikā
 • Darba telefons un mobilo sakaru apmaksa
 • Apmaksātas profesionālās apmācības un profesionālā sertifikācija
 • Mācīšanās un pieredzes gūšana vecāko speciālistu vadībā, lai atbalstītu Tavu izaugsmi 
 • Karjeras izaugsmes iespējas
 • KPMG organizētas sporta aktivitātes
 • Iespēja strādāt gan no biroja, gan attālināti (līdz pat 4 dienām nedēļā)
 • Birojs Rīgas centrā
 • Apmaksāta stāvvieta
 • Darba aprīkojums
 • “Buddy” programma, lai palīdzētu Tev iejusties
 • Atbalsts no darba snieguma (Performance Manager) vadītāja

Ja Tu vari teikt šim JĀ, piesakies!

Piesakies šeit! Mēs sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks virzīti uz nākamo atlases kārtu.

Kandidāti tiek izvertēti patstāvīgi un darba sludinājums tiks slēgts, tiklīdz būsim atraduši īsto kandidātu – tāpēc nekavējies pieteikties! Jautājumu gadījumā lūdzu sazinies ar Katrīnu Gili, Vecāko Personāla vadības speciālisti KPMG Latvijā (kgile@kpmg.com).

Aicinām pieteikties ikvienu interesentu, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, funkcionāliem traucējumiem, rases, reliģijas vai etniskās piederības.

Nosūtot savu pieteikumu KPMG Baltics SIA, jūs brīvprātīgi piekrītiet, ka KPMG Baltics SIA veiks Jūsu iesniegto personas datu apstrādi darbā pieņemšanas nolūkā. Lai iegūtu papildu informāciju par šo personas datu apstrādi, Jums ir tiesības uzdot savus jautājumus, rakstot uz datu_iesniegumi@kpmg.lv.

Sazinieties ar mums