Projektu vadītājs Finanšu transformācijas konsultāciju jomā

Projektu vadītājs Finanšu transformācijas konsultācijās

Pievienojies KPMG kā Projektu vadītājs Finanšu transformācijas konsultāciju jomā.

Pievienojies KPMG kā Projektu vadītājs Finanšu transformācijas konsultāciju jomā.

Projektu vadītājs Finanšu transformācijas konsultāciju jomā

KPMG ir viens no lielākajiem globālajiem profesionālo pakalpojumu firmu tīkliem, kas sniedz revīzijas, nodokļu, konsultāciju un juridiskos pakalpojumus. KPMG darbojas 145 valstīs, un tā dalībfirmās visā pasaulē strādā 236 000 darbinieku.

Vislielākā KPMG prioritāte ir tās darbinieki. Ja vēlies strādāt uzņēmumā, kas dod iespēju sniegt nozīmīgu pozitīvu ieguldījumu klientu un sabiedrības dzīvē, kur tu vari kļūt par daļu no spēcīgas speciālistu komandas, kurā tu vari būt tu pats, apmierināt ziņkāri un papildināt savu pieredzi, kā arī pastāvīgi saskarties ar jaunām iedvesmojošām jomām, kas sekmē personīgu izaugsmi, tad tava vieta ir KPMG konsultāciju nodaļā.

KPMG finanšu transformācijas prakse palīdz organizācijām sasniegt maksimālu efektivitāti un vairot uzņēmuma vērtību visās tā komercdarbības jomās. Mūsu spēkos ir gan veikt īsu stratēģijas izvērtēšanu, gan atbalstīt transformācijas projekta īstenošanu visos tās etapos, izmantojot jaunus finanšu darbības modeļus, ERP mākoņtehnoloģijas, inteliģento automatizāciju, progresīvo analītiku un mākslīgo intelektu. Mēs palīdzam klientiem stiprināt un transformēt viņu finanšu darbību, uzlabojot tās caurskatāmību, informācijas integritāti un pārvaldību, nodrošinot tādu finanšu disciplīnu, kas nepieciešama efektīvas komercdarbības veikšanai. Mēs palīdzam finanšu jomas vadītājiem sagatavoties nākotnei.

Projektu vadītāja uzdevums finanšu transformācijas nodaļā ir meklēt biznesa iespējas, vadīt projektus, demonstrēt un nodot citiem komandas locekļiem praktisku pieredzi un zināšanas tādās jomās kā finanšu procesu transformācija, finanšu organizācijas uzbūve un optimizācija, ienesīguma un izmaksu vadība, integrētā biznesa plānošana un projektu vadība. Projektu vadītājam ir jāpiemīt arī izteikti labām komunikācijas un komandas vadības prasmēm. Šajā amatā var pavērties dažādas starptautiskas sadarbības iespējas, kas veido spēcīgu pamatu pašattīstībai globālā vidē. 

Loma un pienākumi

 • Neatkarīgi vadīt konsultāciju projektus, kuru mērķis ir uzlabot vai pārveidot finanšu procesus, izmantojot digitālās tehnoloģijas un mūsdienīgus darbības modeļus
 • Sniegt klienta augstākās un vidējās vadības pārstāvjiem norādījumus un padomus finanšu transformācijas procesā
 • Stiprināt KPMG Finanšu transformācijas praksi, identificējot biznesa attīstības iespējas un ar iniciatīvu iesaistīties pārdošanas aktivitātēs
 • Veidot iekšēju un ārēju kontaktu tīklu un spēcīgas attiecības ar galvenajiem klientiem
 • Nodrošināt efektīvu projektu vadību, sasniedzot budžetētos ieņēmumus, kā arī efektivitātes un ienesīguma rādītājus
 • Sekmēt iekļaujošas vides veidošanu darbā un projekta komandas vadībā, izmantojot tādus līdzekļus kā koučings, konstruktīva atgriezeniskā saite un personīgās un profesionālās izaugsmes veicināšana
 • Strādāt kopā ar pieredzējušiem kolēģiem, entuziastisku komandu un sadarboties ar kolēģiem no KPMG globālā dalībfirmu tīkla

Vai Tu šim vari teikt JĀ?

Pieredze un prasmes

 • Vismaz trīs gadu pieredze finanšu vadībā vai administratīvo finanšu procesu izpildē
 • Profesionālā sertifikācija (piem., ACCA vai CFA) un/vai augstākā izglītība finanšu, ekonomikas, biznesa vadības un saistītā jomā
 • Pieredze darbā ar ERP un citām nozīmīgām finanšu jomā izmantotām tehnoloģijām un sistēmām, ieskaitot datu platformas/noliktavas, analītiskus rīkus, robotizēto procesu automatizācijas rīkus, ierobežota koda/ bezkoda platformas un ERP sistēmas
 • Pieredze projektu un komandu vadībā
 • Lietpratīgs/-a IT lietotājs/-a (Excel, Word, PowerPoint)
 • Pārliecinošas prasmes komunicēt latviešu un angļu valodā gan rakstiski, gan mutiski

Personīgās iezīmes

 • Tev piemīt emocionālā inteliģence, spēcīgas saziņas prasmes un spēja efektīvi sadarboties ar dažādām iesaistītajām pusēm
 • Tu risini problēmas, izmantojot spēcīgas analītiskās prasmes, un spēj skaidri identificēt problēmas un nākt klajā ar radošiem risinājumiem klientu prasību izpildei
 • Tu esi pašmotivēta, ambicioza un uz rīcību vērsta personība, kura spēj strādāt, ievērojot saspringtus termiņus prasīgā un konkurējošā vidē
 • Tev ir pieredze projekta komandu vadībā, un Tu spēj sasniegt iepriekš noteiktus mērķus, motivējot, attīstot un atbalstot savu komandu
 • Tu spēj saskatīt iespējas tirgū un atrast pareizo pieeju to izmantošanai 

Mūsu piedāvājums

 • Alga no EUR 2600 līdz 4300 bruto, balstoties uz iepriekšējo pieredzi
 • Entuziastiska komanda
 • Profesionāli kolēģi
 • Profesionālas apmācības 
 • Iespējas iesaistīties starptautiskos projektos 
 • Dzīvības un veselības apdrošināšana jau pārbaudes laikā
 • Karjeras izaugsme
 • Sporta aktivitātes
 • Daļēju darbu no mājām
 • Birojs pilsētas centrā
 • Apmaksātu autostāvvietu
 • Papildu brīvdienas
 • Personīgās un profesionālas izaugsmes vadītāju

Ja Tu šim vari teikt JĀ, piesakies!

Piesakies šeit! Mēs sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks virzīti uz nākamo atlases kārtu.

Kandidāti tiek izvertēti patstāvīgi un darba sludinājums tiks slēgts, tiklīdz būsim atraduši īsto kandidātu – tāpēc nekavējies pieteikties! Jautājumu gadījumā lūdzu sazinies ar Katrīnu Gili, Vecāko Personāla vadības speciālisti KPMG Latvijā (kgile@kpmg.com).

Aicinām pieteikties ikvienu interesentu, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, funkcionāliem traucējumiem, rases, reliģijas vai etniskās piederības.

Nosūtot savu pieteikumu KPMG Baltics SIA, jūs brīvprātīgi piekrītiet, ka KPMG Baltics SIA veiks Jūsu iesniegto personas datu apstrādi darbā pieņemšanas nolūkā. Lai iegūtu papildu informāciju par šo personas datu apstrādi, Jums ir tiesības uzdot savus jautājumus, rakstot uz datu_iesniegumi@kpmg.lv.

Sazinieties ar mums