Oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 24. oktobra laidienā Finanšu ministrija ir paziņojusi par aktualizēto zemo nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstu (24.10.2023., Nr. 206, Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/206.1). Aktualizētais saraksts ir piemērojams, sākot ar šī gada 1. novembri.

Kas ir mainījies?

Atbilstoši Eiropas Savienības (ES) datiem[1] un arī Finanšu ministrijas nopublicētajai informācijai, saraksts tika papildināts ar Antigvu un Barbudu, Belizu un Seišelu Salu Republiku.

Tāpat no saraksta ir svītrotas šādas šī gada jūnijā iekļautās teritorijas: Britu Virdžīnu salu teritorija, Kostarikas  Republika un Māršala Salu Republika.

[1] Eiropas Savienības 2023. gada 17. oktobra Padomes secinājumi par pārskatīto ES sarakstu ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas (C/2023/437)

Priekšvēsture

Sākot ar 2023. gada jūniju, ES aktualizējot zemu nodokļu vai beznodokļu valstu sarakstus, Latvijas nacionālie normatīvie akti nav atsevišķi grozīti.

Tā vietā, Ministru kabineta 2023. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 333 “Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 333) ir iekļauta tieša atsauce uz ES zemu nodokļu un beznodokļu valstu sarakstu, kas tiek aktualizēts 2 reizes gadā.

Ievērojot MK noteikumus Nr. 333, pēc aktualizētā ES saraksta publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī, Finanšu ministrija paziņo par aktualizēto zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Sākot ar nākamā mēneša 1. datumu pēc saraksta paziņošanas oficiālajā izdevumā, saraksts kļūst piemērojams Latvijā.

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

© 2023  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums