Global insights — Galvenās tendences fintech sektorā 2023. gada 2. pusgadā

2023. gada pirmajā pusgadā finanšu tehnoloģiju (fintech) sektora finansējums bija pārsteidzoši ierobežots, jo, ņemot vērā neskaitāmās tirgus problēmas, daudzi investori bija atteikušies no lieliem ieguldījumiem. Par svarīgiem izaicinājumiem tika uzskatītas īpaši augstās procentu likmes, kas būtiski apgrūtina pašreizējo biznesa modeļu izpildi, kuras vēl vairāk saasināja citas makroekonomiskās problēmas, ģeopolitiskā spriedze un aktīvu vērtības samazinājums. Paredzot, ka nenoteiktība tuvākajā laikā saglabāsies, sagaidāms, ka finanšu tehnoloģiju finansējums 2023. gada 2. pusgadā saglabāsies neliels, lai gan ilgtermiņa perspektīvas attiecībā uz finanšu pakalpojumu pārveidi joprojām ir ļoti pozitīvas. Mūsu galvenās prognozes par fintech sektoru 2023. gada 2. pusgadam:

1. Veicot ieguldījumus, investori arī turpmāk par prioritāti uzskatīs rentabilitāti: Tie laiki, kad strukturāli nerentabliem uzņēmumiem tika piešķirts ievērojams finansējums, ir pagājuši. Fintech investori aizvien vairāk priekšroku dos uzņēmumiem, kas spēj demonstrēt ieņēmumu pieaugumu, spēcīgu izpratni par vienības ekonomiku un ātrāko veidu rentabilitātes sasniegšanai. 

2. Maksājumu sektors joprojām būs aktuāls visos pasaules tirgos: Ņemot vērā maksājumu risinājumu plašumu un pielietojamību, finansējums maksājumu jomā, visticamāk, saglabāsies diezgan spēcīgs; konsolidācija, visticamāk, palielināsies, jo maksājumu uzņēmumi centīsies sasniegt lielāku mērogu un pārklājumu un izmantot priekšrocības, ko sniedz būtiskas shēmas izmaiņas visos tirgos.

3. Esoši uzņēmumi pārņems jaunuzņēmumus, kuri spēs palīdzēt tiem darboties raitāk un efektīvāk: Uzņēmumu finansējums, visticamāk, būs vērsts uz risinājumiem, kas palīdzēs korporatīvajiem klientiem efektīvāk darboties un pārveidoties digitāli - sākot no kiberdrošības platformām līdz risinājumiem, kas palīdz uzlabot finanšu, piegādes ķēdes, loģistikas un maksājumu procesus.

4. Uzlabojoties tirgus apstākļiem, pieaugs uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas darījumu skaits: gan grūtībās nonākušu uzņēmumu pārdošana, gan pievilcīgu zemas vērtības aktīvu iegāde vai aizsargājoša pārdošana, gan vērtību palielinoši uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas darījumi, jo zemāki novērtējumi veicinās augošu darījumu tirgu gan ilgstoši strādājošiem uzņēmumiem, gan riska kapitāla firmām, gan tirgus jaupienācējiem. 

5. Interese par mākslīgo intelektu turpinās pieaugt: darbības mērogu paplašinošie uzņēmumi uzlabos savas esošās mākslīgā intelekta spējas, piesaistot līdzekļus un gatavojoties darbībai, savukārt jaunuzņēmumi tiks inkubēti un paplašināti, lai izmantotu mākslīgo intelektu kā būtisku darbības efektivitātes un pakalpojumu uzlabojumu. Lieliem tehnoloģiju gigantiem būs izšķiroša nozīme ģeneratīvo MI fintech risinājumu izstrādē, ņemot vērā to atkarību no stabiliem datiem un lieliem valodas modeļiem (LLM).

6. Interese par blokķēdēm un digitālo aktīvu risinājumiem ESG jomā pieaugs: Paredzams, ka kriptogrāfiskais finansējums saglabāsies zemā līmenī, jo regulatori turpinās pastiprināt kontroli un jurisdikcijas cīnīsies par atbildīga kriptogrāfiskā finansējuma centra statusu, tāpēc investori pievērsīs lielāku uzmanību citiem uz blokķēdēm balstītiem risinājumiem, jo īpaši risinājumiem, kas saistīti ar ESG un ilgtspēju (piemēram, oglekļa kredīti, piegādes ķēdes izsekojamība, tokenizēti klimata risinājumi). 

Global Pulse of Fintech pētījums  PDF formātā lejupielādējams šeit.

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums