Eiropas Padome papildina sarakstu ar jurisdikcijām, kas nesadarbojas nodokļu jomā

EP papildina sarakstu ar valstīm, kas nesadarbojas

Šīs izmaiņas var būtiski ietekmēt nodokļu piemērošanu.

1000
Eiropas Padome papildina sarakstu ar jurisdikcijām, kas nesadarbojas nodokļu jomā.

Šī gada 14. februārī Eiropas Padome nolēma pievienot Krieviju (!), Britu Virdžīnu salas, Kostariku un Māršala salas jurisdikciju sarakstam, kuras nesadarbojas nodokļu jomā.(1)

Ņemot vērā, ka Latvijas Ministru kabineta “Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām” tiek ik pa laikam grozīti, lai atbilstu Eiropas Savienības sarakstam, ir pamats gaidīt, ka drīzumā arī Latvijas normatīvo aktu izpratnē iepriekš minētās jurisdikcijas varētu tikt uzskatītas par tā saucamajām zemu nodokļu vai beznodokļu jurisdikcijām.

Šī izmaiņa var būtiski ietekmēt nodokļu piemērošanu – piemēram, ieturējuma nodokļa piemērošanu, kā arī nodokļu piemērošanu tā saucamajam ienākumam no būtiskas līdzdalības ārvalsts sabiedrībā (jeb CFC noteikumi), u.c.

Būtiskāko ietekmi varētu radīt Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normas, kas paredz, ka 20% nodoklis jāietur no visiem maksājumiem personām, kas ir kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās. Izņēmums šī nodokļa piemērošanai ir maksājumi par preču piegādēm, kā arī Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīru iegādes darījumus, ja šīs preces un vērtspapīri tiek iegādāti par tirgus cenām (vērtību). Tiesa, likums paredz arī iespēju nodokli neieturēt, pirms tam saņemot VID atļauju, kas tiek izsniegta, ja maksātājs pierāda, ka tie netiek izdarīti, lai samazinātu Latvijā ar nodokli apliekamo ienākumu. Tomēr, tas neatbrīvotu pienākumu ieturēt nodokli Latvijā saskaņā ar vispārējām Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 5. panta normām, ja maksājums nerezidentam tiek veikts, piemēram, par vadības vai konsultāciju pakalpojumiem.

Ja Jūs veicat uzņēmējdarbību šajās valstīs vai īstenojat darījumus ar sadarbības partneriem šajās valstīs, iesakām rūpīgi izvērtēt jauno izmaiņu ietekmi Jūsu konkrētajā situācijā.

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums