Apturēta Nodokļu konvencija starp Latviju un Krieviju. Kā tas var ietekmēt Latvijas rezidentus?

Apturēta Nodokļu konvencija starp Latviju un Krieviju

Apturēta Nodokļu konvencija starp Latviju un Krieviju. Kā tas var ietekmēt Latvijas rezidentus?

1000
Apturēta Nodokļu konvencija starp Latviju un Krieviju. Kā tas var ietekmēt Latvijas rezidentus?

Latvijas Vēstnesī 2022. gada 12. maijā tika publicēti grozījumi, ar kuriem Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk – Nodokļu konvencija) darbība tika apturēta no 2022. gada 16. maija līdz nenoteiktam brīdim. Tālāk tiks uzskaitīti daži piemēri, kā Nodokļu konvencijas ar Krieviju apturēšana var ietekmēt Latvijas rezidentu.

Nodokļu konvencijas neesamība var radīt dažādas neparedzētas sekas tiešo ienākuma nodokļu, kas primāri ir uzņēmumu ienākuma nodoklis un iedzīvotāju ienākuma nodoklis, piemērošanā. Šajā īsrakstā minam biežāk sastopamās situācijas, kas var radīt nodokļu sekas uzņēmumiem.

 

Nodokļu konvencijas apturēšana var radīt nodokļu sekas šādos gadījumos:

1. Latvijas nodokļu maksātājs:

  • saņem vadības un konsultācijas pakalpojumus no Krievijas sadarbības partneriem
  • gūst no Krievijas tādus ienākumus, no kuriem Krievijā ir ieturēts nodoklis (piemēram, aizdevum vai depozīta procenti) un kam bija iespēja piemērot nodokļu konvencijā paredzēto zemāko nodokļu likmi
  • cedē prasījuma tiesības personai Krievijā
  • noraksta debitoru, kas ir Krievijas nodokļu rezidents

2. Krievijas nodokļu rezidents:

  • pārdod nekustamo īpašumu (vai nekustamā īpašuma uzņēmumu) Latvijā vai arī iznomā to
  • sniedz pakalpojumus, to skaitā konsultatīvos, vadības un tehniskos pakalpojumus, izmantojot savus darbiniekus vai piesaistīto personālu
  • izmanto būvlaukumu vai veic celtniecības, montāžas vai instalācijas darbus, vai veic ar būvlaukumu vai minētajiem darbiem saistītu uzraudzības vai konsultatīvo darbību
  • izmanto dabas resursu pētīšanai vai iegūšanai paredzēto aprīkojumu vai iekārtas, urbšanas platformas un speciālos kuģus vai veic ar tiem saistīto pārraudzības vai konsultatīvo darbību
  • izmanto fiziskās, juridiskās vai citas personas darbību savas saimnieciskās darbības vajadzībām, ja minētajai personai ir piešķirtas un tā regulāri (vairāk nekā vienu reizi taksācijas periodā) izmanto pilnvaras noslēgt līgumus Krievijas rezidenta vārdā

 

Drīzumā publicēsim rakstus, kuros plašāk izklāstīsim ietekmi uz uzņēmumu ienākuma nodokli un iedzīvotāju ienākuma nodokli.

 

Rakstā ir sniegts ieskats par to, kuras izmaiņas nodokļu likumdošanā 2022. gada 2. ceturksnī KPMG Baltics SIA uzskata par būtiskākajām.

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

Pierakstīties jaunumu saņemšanai

Lai nepalaistu garām jaunāko "Nodokļu un grāmatvedības aktualitātes"  publikāciju, aicinām pierakstīties jaunumu saņemšanai šeit

Sazinieties ar mums!

Ivonna Balode, Projektu vadītāja Nodokļu konsultāciju nodaļā, KPMG Latvijā

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums