ESG skola 2022

Apmācību kurss "ESG skola" paredzēts uzņēmumu un organizāciju cilvēkiem, kas vēlas gūt izpratni par ESG.

Aicinām uz KPMG organizēto apmācību kursu "ESG skola"

ESG skola 2022

Apmācību kurss "ESG skola" paredzēts uzņēmumu un organizāciju vadītājiem, ilgtspējas vadītājiem un speciālistiem, un citiem uzņēmumu un organizāciju cilvēkiem, kas vēlas gūt izpratni par ESG.

Kurss veidots kā 4 vebināru cikls.

 

Norises vieta: MS Teams platformā

Pieteikšanās: līdz 19. janvārim

Laiks: katrs ESG skolas sesijas vebinārs notiks laikā no plkst. 10.00 līdz 12.00 šādos datumos:

 

1. vebinārs –  20. janvāris // ESG pamatprincipi, regulējums un labā prakse

 • Kas ir ESG un kā tas skar uzņēmumus?  
 • Kādas prasības ESG jomā izvirza starptautiskie un nacionālie tiesību akti?  
 • Normatīvā regulējuma attīstības tendences un prognozes
 • Labā prakse – ESG kā atbilstība (compliance) vai ESG kā uzņēmuma attīstības priekšnoteikums?  

2. vebinārs – 3. februāris // Uzņēmuma vides ietekmes un CO"pēdas" noteikšana

 • Kā noteikt, cik “zaļš” ir uzņēmums?  
 • Kas veido uzņēmuma CO“pēdu”?  
 • Uzņēmuma tiešās un netiešās vides ietemes noteikšana – pieejas un metodes
 • Uzņēmuma COpēdas izmantošana un pielietojums

3. vebinārs – 17. februāris // ESG stratēģijas izstrāde

 • Uzņēmuma esošās situācijas novērtējums no ESG viedokļa   
 • Būtisko ilgtspējas jomu noteikšana  
 • Ambīcijas definēšana un salīdzinošā analīze
 • Mērķu kartes izstrāde – pieejas un metodes
 • Ar ESG saistītie uzņēmuma riski un to efektīva vadība;
 • ESG iespēju identificēšana

4. vebinārs– 3. marts // ESG ziņošana

 • ESG ziņojumu ietvari – standarti, vadlīnijas, pieejas  
 • Sagatavošanās ziņojuma izstrādei  
 • Datu apkopošana un to optimizēšana
 • ESG ziņošana kā nepārtraukts process  

 

ESG skolas ietvaros norisināsies gan teorētiskās apmācības, gan tiks veikti praktiski uzdevumi.

 

Kursa cena: 450 EUR + PVN

*Piesakoties vairākiem dalībniekiem no viena uzņēmuma, tiek piemērota atlaide -10%

 

Kursu vadīs:

Ieva Kustova, ESG & ilgtspējas konsultāciju vadītāja, KPMG Latvijā

Santa Roberta, Vecākā konsultante ESG & ilgtspējas konsultāciju jomā, Sertificēta klimata un ilgtspējas risku vadības speciāliste, KPMG Latvijā

 

Reģistrācija: ESG skola 2022 (mitto.me)

informative image