Antons Zagdajs

Vecākais jurists, KPMG Law

KPMG in Latvia

Antonam Zagdajam ir vairāk nekā 10 gadu kopējā pieredze darbā juridiskajā jomā. Savu profesionālo karjeru Antons uzsāka studiju laikā Latvijas Universitātē un ieguva praktiskās zināšanas vairākās tiesību nozarēs. Profesionālās karjeras attīstības gaitā izkristalizējās Antona pamatspecializācija – darba un imigrācijas tiesības, kā arī korporatīvās tiesības.

Darba tiesību praksē Antons ir sniedzis juridisko atbalstu klientiem vairākos darba tiesību jautājumos, analizējot vienkāršus un komplicētus ikdienas darba tiesību teorētiskus un praktiskos jautājumus, kā arī pārstāvot klientus tiesās. 

Imigrācijas tiesību praksē Antons ir sniedzis klientiem juridisko atbalstu uzturēšanās atļauju pieprasīšanas jautājumos, veicis padziļinātas juridiskās izpētes projektus, kā arī plānojis un īstenojis komplicētus daudzpakāpju ārvalsts uzņēmumu darbinieku un uzņēmumu relokācijas projektus.

Papildus darba un imigrācijas tiesībām, Antons sniedz atbalstu Apvienošanās un iegādes darījumu un korporatīvo tiesību prakses grupas darbam.

 

Specializācija

 • Darba tiesības un imigrācija
 • Korporatīvās tiesības
 • Apvienošanās un iegādes darījumi (M&A)

 

Darba pieredze

 • Kopš 2023 — Vecākais jurists, KPMG Law
 • Kopš 2023 — Vieslektors Biznesa augstskola “Turība”
 • 2021–2023 — Jurists, KPMG Law
 • 2018–2021 — Jurists, "Leinonen" SIA
 • 2016–2018 — Jurista palīgs / jurists, Eterna Law
 • 2013–2016 — Sadarbība juristiem un juridiskām firmām
 • 2013 — Jurista palīgs zvērinātā tiesu izpildītāja birojā

 

Valodas

Latviešu, angļu, krievu

 • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Maģistra grāds Tiesību zinātnēs un Jurista kvalifikācija (2017)

 • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Bakalaura grāds Sociālajās zinātnēs (2015)