Madara Supe

Juriste, KPMG Law

KPMG in Latvia

Madarai ir vairāk kā 8 gadu pieredze kā kvalificētai juristei, Madara specializējas jautājumos, kas saistīti ar valsts institūciju un valsts kapitālsabiedrību darbību, kā arī publiskajiem iepirkumiem. Pieredze iegūta, piedaloties vairāku valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību konsultēšanā par to darbības juridisko atbilstību un reorganizāciju, piedaloties iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā un citos.

Specializācija

  • Publiskais sektors un iepirkumi
  • Juridiskā atbilstība

Darba pieredze

  • Kopš 2020 — juriste KPMG Law
  • 2013–2016 — konsultante Latvijas Republikas Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā
  • 2018–2020 — pārvaldnieka palīdze Rīgas brīvostas pārvaldē

Valodas

Latviešu, angļu, vācu, krievu

  • Pēcdiploma Eiropas studijas Catholic University of Louvain / European Desk of the Belgian-Italian Chamber of Commerce (2017)

  • Maģistra grāds jurisprudencē un jurista kvalifikācija, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte (2013)

  • Bakalaura grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte (2011)