Sandorių kainodara

Sandorių kainodara

Turime didelę patirtį ruošiant sandorių kainodaros dokumentacijas tiek Lietuvos, tiek tarptautiniams klientams.

Turime didelę patirtį ruošiant sandorių kainodaros dokumentacijas.

Turime didelę patirtį rengiant sandorių kainodaros dokumentacijas tiek Lietuvos, tiek tarptautiniams klientams. Ruošdami kainodaros dokumentacijas vadovaujamės Lietuvos norminiais teisės aktais bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtomis rekomendacijomis. Sandorių kainodaros dokumentacija yra grindžiama analize, kurios tikslas – nustatyti, ar įmonė, apskaičiuodama pelno bei kitų mokesčių bazę, pajamomis pripažįsta sumas, atitinkančias kontroliuojamų sandorių tikrąsias rinkos kainas, ir leidžiamais atskaitymais pripažįsta sąnaudų sumas, atitinkančias tokių sandorių tikrąsias rinkos kainas. Todėl įmonė, parengusi tokią dokumentaciją, užsitikrina tinkamą transakcijų tarp susijusių asmenų mokestinę apskaitą.

Bendradarbiaujame ne tik transakcijų kainodaros dokumentavimo tikslais, bet ir konsultuojame kainodaros strategijos ir kontroliuojamųjų kainų nustatymo principų rengimo klausimais. 

Teikiamos paslaugos, susijusios su sandorių kainodara:

  • rengiame palyginamąsias studijas (angl. benchmarking studies) bei kainodaros dokumentacijas pagal Lietuvos norminius aktus;
  • peržiūrime įmonių turimas dokumentacijas, metodikas ir palyginamąsias studijas, pateikiame komentarus ir rekomendacijas dėl jų atitikimo Lietuvos sandorių kainodaros reikalavimams;
  • konsultuojame ir patariame sandorių kainodaros patikrinimo metu;
  • rengiame grupės įmonių sutartis;
  • rengiame prašymus išankstiniams susitarimams su mokesčių administratoriumi dėl būsimo kontroliuojamojo sandorio metu taikytinų kainodaros principų (angl. advance pricing agreement) bei atstovaujame klientui gaunant minėtus susitarimus;
  • teikiame konsultacijas dėl mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (BEPS) projekto.

Susisiekite su mumis