Paslaugos skolintojui

Paslaugos skolintojui

Padedame finansuojantiems bankams ir kitoms įstaigoms atlikti skolininkų finansinių veiklos rezultatų įvertinimą.

Padedame bankams ir kitoms įstaigoms atlikti skolininkų veiklos rezultatų įvertinimą.

Mes padedame finansuojantiems bankams ir kitoms įstaigoms atlikti skolininkų finansinių veiklos rezultatų įvertinimą šiuose finansavimo proceso etapuose:

 • Prieš teikiant finansavimą;
 • Kredito stebėjimo proceso metu;
 • Atliekant finansavimo restruktūrizavimą.

Mūsų paslaugos skolininkų patikrinimo srityje:

 • Būsimo skolininko finansinės būklės ir rezultatų bei pinigų srautų analizė prieš teikiant finansavimą;
 • Biudžeto sudarymo tikslumas remiantis istoriniais biudžetais bei skirtumais tarp biudžeto ir faktinių rezultatų;
 • Apyvartinio kapitalo poreikio ir sezoniškumo analizė;
 • Pinigų lygio prognozės ir pinigų poreikio finansavimo laikotarpiu analizė (įskaitant gebėjimą grąžinti finansavimą);
 • Skolininko finansinės būklės ir rezultatų bei pinigų srautų periodinė analizė finansavimo laikotarpiu;
 • Skolininko prognozių periodinė analizė (įskaitant pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitas);
 • Skolininko padėties rinkoje įvertinimas;
 • Patikrinimas, ar laikomasi kredito sutartyse nustatytų skolos rodiklių;
 • Turto, kuris galėtų būti parduotas norint grąžinti finansavimą, identifikavimas;
 • Kitų reikšmingų įsipareigojimų ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų, kurie galėtų pabloginti finansinius rezultatus ar kitaip neigiamai paveikti skolininko finansinę būklę, identifikavimas;
 • Skolininko mokestinės padėties ir mokesčių optimizavimo scenarijų analizė;
 • Skolininko veiklos patikrinimas.

Susisiekite su mumis