Seimas priėmė Laikinojo solidarumo įnašo įstatymą, pagal kurį Lietuvos bankai, užsienio bankų filialai veikiantys Lietuvoje ir kredito unijos laikinai 2023 ir 2024 metais turės mokėti solidarumo įnašą. Solidarumo įnašas skaičiuojamas nuo grynųjų palūkanų pajamų gautų iš Lietuvos rezidentų (apskaičiuojamų taikant specialų koeficientą), kurios daugiau kaip 50 proc. viršija vidutines 4 metų grynųjų palūkanų pajamas (2018-2021 m. už 2023 m. ir 2019-2022 m. už 2024 m.). Įnašo tarifas – 60 proc.

Solidarumo įnašas bus deklaruojamas kasmet iki šešto mėnesio 15 d. po mokestinių metų pabaigos. Be to, patvirtintas ir avansinis solidarumo mokestis, kuris bus mokamas kas ketvirtį.

Įstatymas įsigalioja 2023 m. gegužės 16 d. 

Įstatymą galite rasti čia.