Lietuvoje patvirtintos naujos karantino sąlygos

Lietuvoje patvirtintos naujos karantino sąlygos

GRIEŽTINAMAS KARANTINAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE 2020 m. gruodžio 14 d. LR Vyriausybė priėmė LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimą. Pakeistame LR Vyriausybės nutarime nuspręsta, kad visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantinas pratęsiamas nuo 2020 m. gruodžio 16 d. 00:00 val. iki 2021 m. sausio 31 d. 24:00 val.

1000
Kaukės

Judėjimas šalies viduje:

Judėjimas šalies viduje yra leidžiamas tik esant būtinybei. Palikti gyvenamąją vietą leidžiama: vykstant į darbą (darbo reikalais); prekybos vietą; į nuosavą nekilnojamojo turto objektą; laidotuves; dėl sveikatos priežiūros ir kitų būtinųjų paslaugų; pasivaikščioti atvirose vietose ne daugiau kaip vienos šeimos ar vieno namų ūkio nariams; vykstant prižiūrėti sergančių ar negalinčių savimi pasirūpinti asmenų.

Taikomas papildomas judėjimo šalies viduje apribojimas šventiniu laikotarpiu nuo 2020 m. gruodžio 16 d. 00 val. iki 2021 m. sausio 3 d. 24 val., t. y. ribojamas asmenų išvykimas už savo gyvenamosios vietos savivaldybės teritorijos ribų. Išvykti į kitą savivaldybę leidžiama: kai vykstama dėl artimųjų giminaičių mirties; atlikti darbo, kai darbo vieta yra kitoje savivaldybėje; dėl būtinosios medicinos pagalbos; dėl kitų objektyviai pagrįstų neatidėliotinų priežasčių, kai vykti į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę neišvengiamai būtina. Nurodytas ribojimas nėra taikomas asmenims, kurie vyksta į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kurioje turi nekilnojamojo turto, priklausančio jiems nuosavybės teise.
 

Dėl viešojo ir privataus sektoriaus veiklos:

Prekyba: Draudžiama parduotuvių, įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose, turgaviečių ir kitų viešųjų prekybos vietų veikla.

Draudimas netaikomas:
• parduotuvėms, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas;
• maisto prekybai turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose;
• internetinei prekybai ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose;
• lauko prekybai eglutėmis ir kitais medeliais, skirtais šventėms.
Parduotuvės, kurioms draudimas nėra taikomas, kaip ir ankstesniuose ribojimuose, turės užtikrinti 10 m2 prekybos plotą vienam lankytojui arba vienu metu aptarnauti ne daugiau kaip vieną asmenį bei užtikrinti kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas.

Kontaktinės paslaugos: draudžiama teikti grožio, taip pat kitas paslaugas, kurių teikimo metu būtinas ilgesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo.
Šis draudimas netaikomas medicininės reabilitacijos paslaugoms, psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugoms, keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi paslaugoms, advokatų teikiamoms teisinėms paslaugoms, finansinėms paslaugoms ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sudarytų kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugoms, kurių neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu.

Švietimas: įprastu būdu vyks ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, pamokos mokyklose – nuotoliniu būdu. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.
 

© 2024 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė, priklausanti Jungtinės Karalystės privačios ribotos atsakomybės įmonės KPMG International Limited vadovaujamam nepriklausomų KPMG įmonių narių pasauliniam tinklui.

 

Daugiau informacijos apie KPMG pasaulinės organizacijos struktūrą rasite adresu https://kpmg.com/governance.

Susisiekite su mumis