Lietuvoje atnaujinti sandorių kainodaros dokumentavimo reikalavimai

Atnaujintas sandorių kainodaros dokumentavimas

2020 m. spalio 19 d. priimtas LR Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-338, kuriuo pakeičiami ir papildomi sandorių kainodaros reglamentavimo reikalavimai.

1000
Giedrius Biconas

Mokesčių skyriaus kainodaros grupės vadovas

KPMG Lietuvoje

El. paštas
Sandoris

Svarbiausi sandorių kainodaros dokumentavimo metodikos pokyčiai:

  • Supaprastinami reikalavimai, taikomi asocijuotųjų asmenų teikiamų mažos pridėtinės vertės paslaugų (angl. Low value-adding intra-group services) kainodaros atitikties ištiestosios rankos principui pagrindimui, suteikiant galimybę mokesčių mokėtojams pasirinkti taikyti 5 proc. antkainį.
  • Palengvinami mokesčių administravimo procesai, kai atliekama sandorių, susijusių su nematerialiojo turto, kurio vertę nustatyti sunku (angl. Hard-to-value intangibles), ar teisių į jį perleidimu, atitikties ištiestosios rankos principui kontrolė.
  • Supaprastinama kontroliuojamųjų sandorių dokumentavimo tvarka, panaikinant reikalavimą rengti kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentus, kai vykdomi sandoriai tarp Lietuvos mokesčių mokėtojų.
  • Patikslinama pelno padalijimo metodo taikymo tvarka.

Priimtas įsakymas įsigalios 2021 m. sausio 1 d. Atnaujintos sandorių kainodaros dokumentavimo nuostatos, susijusios su mažos pridėtinės vertės paslaugų ir sandorių tarp Lietuvos mokesčių mokėtojų dokumentavimu, bus taikomos apskaičiuojant 2020 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį. Naujos nuostatos, susijusios su sunkiai nustatomos vertės nematerialiuoju turtu galios sandoriams, sudarytiems nuo 2020 m. spalio 23 d.

2020 m. spalio 19 d. priimtą LR finansų ministro įsakymą 1K-338 galite rasti čia.

Kartu su šiais pakeitimais mokesčių administratorius pranešė jog skirs didesnį dėmesį kontroliuojamiems sandoriams su užsienio vienetais, ypatingai finansavimo ir paslaugų sandoriams.

© 2024 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė, priklausanti Jungtinės Karalystės privačios ribotos atsakomybės įmonės KPMG International Limited vadovaujamam nepriklausomų KPMG įmonių narių pasauliniam tinklui.

 

Daugiau informacijos apie KPMG pasaulinės organizacijos struktūrą rasite adresu https://kpmg.com/governance.

Susisiekite su mumis