Patarimai verslui dėl veiklos ir interesų gynimo ekstremaliosios situacijos sąlygomis

Patarimai verslui dėl veiklos ir interesų gynimo

Kiekviena situacija ir verslo santykiai yra individualūs, todėl taip ir turi būti vertinami. Nėra nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurios būtų taikomos universaliai visiems verslo santykiams. Todėl ekstremalios situacijos ir karantino šalyje paskelbimas negali būti traktuojamos kaip nenugalimos jėgos aplinkybės visų verslo santykių atžvilgiu. Mes galime padėti išanalizuoti, ar Jūsų konkreti situacija atitinka nenugalimos jėgos aplinkybėms keliamus reikalavimus.

1000
Kalnas
  • Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės suteikia galimybę visų pirma ne nutraukti sutartį, bet, jei atsižvelgiant į aplinkybes tai pagrįsta, pristabdyti prievolių vykdymą (Civilinio kodekso 6.212 str.). Mes galime padėti įvertinti situaciją bei galimas alternatyvas, kaip  elgtis konkrečioje situacijoje, kurioje atsidūrėte.
  • Ypatingų aplinkybių paveikta šalis gali pasinaudoti teisėje įtvirtintu mechanizmu dėl sutarčių vykdymo pasikeitus aplinkybėms (Civilinio kodekso 6.204 str.) ir prašyti sutarties sąlygų pakeitimo arba sutarties nutraukimo. 2008 m. ekonominio sunkmečio pasėkoje suformuota Lietuvos teismų teisės aiškinimo ir taikymo praktika parodė, kad ši galimybė taikoma itin rezervuotai. Šalis, norinti pasinaudoti šia galimybe, privalo griežtai laikytis įstatyme nustatytų sąlygų ir procedūrų. Mes galime patarti kaip reikėtų tokių sąlygų ir procedūrų laikytis.
  • Jei Jūsų verslas susijęs su prekių/ paslaugų tiekimu/ teikimu į kreditą rekomenduotina atidžiau vertinti pirkėjo/ paslaugų gavėjo mokumą, persvarstyti verslo santykių modelį, nustatyti trumpesnius atsiskaitymo terminus, užtikrinimo priemones ar reikalauti avansinio mokėjimo. Mes galime padėti surinkti ir išanalizuoti viešai prieinamą informaciją, siekiant įvertinti kontrahento mokumo rizikas, patarti, kokias papildomas užtikrinimo priemones vertėtų taikyti, padėti valdyti jau egzistuojančius kreditorinius reikalavimus ir skolinius įsipareigojimus, ginti interesus teismine tvarka.
  • Neatmestina tikimybė, kad ekstremalia situacija ir karantino paskelbimo faktu sieks pasinaudoti ne tik sąžiningas verslas, realiai nukentėjęs nuo tokios situacijos, bet ir nesąžiningi verslininkai, kurie senų finansinių problemų sprendimą gali susieti su susidariusia situacija. Mes galime padėti identifikuoti tokias situacijas ir ginti Jūsų interesus teisinėmis priemonės, įskaitant atstovavimą teismuose ar arbitraže.
  • Naujai priimtas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas palengvino nemokumo procedūrų inicijavimą (plačiau apibrėždamas nemokumo sąvoką nei iki tol galiojęs Įmonių bankroto įstatymas) ir šiuo palengvinimu verslininkai, tikėtina, naudosis. Mes galime atstovauti Jūsų interesus nemokumo procedūrose, patarti kaip efektyviausiai veikti tokių procedūrų kontekste. Taip pat galime įvertinti, ar nėra verslininkų nesąžiningumo požymių tokiose procedūrose, kaip antai siekio perkelti turtą ir veiklą į kitą subjektą, siekio privilegijuoti vienus kreditorius kitų kreditorių atžvilgiu ir kt. Atitinkamai esame pasiruošę atstovauti Jūsų interesus teismuose nemokumo procedūrose, bylose ginčijant sandorius, reikalaujant žalos atlyginimo iš bendrovių vadovų/ akcininkų.

© 2024 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė, priklausanti Jungtinės Karalystės privačios ribotos atsakomybės įmonės KPMG International Limited vadovaujamam nepriklausomų KPMG įmonių narių pasauliniam tinklui.

 

Daugiau informacijos apie KPMG pasaulinės organizacijos struktūrą rasite adresu https://kpmg.com/governance.

Susisiekite su mumis