Paskolų ir kitų mokėjimų finansų įstaigoms atidėjimas dėl Covid-19

Paskolų ir kitų mokėjimų atidėjimas dėl Covid-19

Galimybė įmonėms iki pusmečio atidėti paskolų įmokas, nekeičiant palūkanų

1000
Laikas

Lietuvos bankų asociacijai priklausančios finansų ir kredito įstaigos (AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas, Lietuvos centrinė kredito unija ir jos finansinė grupė, „Luminor Bank AS“ Lietuvos skyrius, UAB Medicinos bankas, „OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialas, UAB „OP Finance“, AB SEB bankas, „Swedbank“ AB ir AB Šiaulių bankas) 2020 m. balandžio 23 d. pasirašė laikiną kredito įsipareigojimų moratoriumą juridiniams asmenims. Moratoriumas įsigaliojo 2020 m. balandžio 24 d. ir galioja iki 2020 m. liepos 1 d. sutartims, pasirašytoms iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino dėl COVID-19 įsigaliojimo, t.y. iki 2020 m. kovo mėn. 16 d.

Moratoriumas taikomas paskoloms, kuriose numatyti daliniai paskolos grąžinimai, įskaitant apyvartinių lėšų finansavimo priemones su privalomai mažėjančiu panaudojimo limitu (išskyrus atvejus, kuomet visa paskola yra grąžinama laikotarpio pabaigoje). Taip pat moratoriumas taikomas lizingo sutartims, kuriose numatyti lizinguojamo turto vertės daliniai dengimo terminai.

Minėtos kredito įstaigos įsipareigojo iki 6 mėnesių atidėti paskolų ir lizingo įmokų mokėjimus įmonėms. Moratoriumas taikomas finansiniams įsipareigojimams, kurių suma vienai įmonių grupei sudaro iki 5 mln. eurų.

Moratoriumas netaikomas, jei kredito įstaiga padaro išvadą, kad kliento finansiniai sunkumai egzistavo jau iki 2020 m. kovo 16 d. arba yra neįveikiami (mažai tikėtina tinkamų kliento finansinių įsipareigojimų vykdymo galimybė).

Klientui, pasinaudojusiam moratoriumu suteiktu paskolos grąžinimo atidėjimu, bet kokie kliento lėšų mokėjimai jo dalyviui (-ams) ar su jais susijusiems asmenims paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu ir 6 mėnesius po atidėjimo termino pabaigos yra negalimi be kredito įstaigos sutikimo.

Norėdamas pasinaudoti moratoriumo suteikiama lengvata, klientas turi kreiptis į kredito įstaigą nurodydamas dėl COVID-19 pandemijos atsiradusią finansinės būklės pablogėjimo priežastį.

Pilnas moratoriumo tekstas, kuriame išdėstytos visos jo taikymo sąlygos ir reikalavimai verslo klientams, yra pasiekimas čia.

Moratoriumas dėl laikino kredito įsipareigojimų atidėjimo privatiems klientams

Lietuvos bankų asociacijai priklausančios finansų ir kredito įstaigos („Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas, Lietuvos centrinė kredito unija ir jos finansinė grupė, „Luminor Bank AS“ Lietuvos skyrius, UAB Medicinos bankas, AB SEB bankas, „Swedbank“ AB, AB „Šiaulių bankas“) 2020 m. balandžio 17 d. pasirašė laikiną moratoriumą dėl kredito įsipareigojimų atidėjimo fiziniams asmenims. Moratoriumas įsigaliojo 2020 m. balandžio 20 d. ir galioja iki 2020 m. liepos 1 d.

Pagal šį moratoriumą fiziniams asmenims, kurie iki karantino pradžios tvarkingai mokėjo įmokas, tačiau dėl koronaviruso situacijos susidūrė su finansiniais sunkumais, neteko darbo ar dalies pajamų, raštu apie tai informavus savo finansų ar kredito įstaigą, iki 12-os mėnesių bus atidėtas pagrindinės būsto paskolos dalies mokėjimas. Vartojimo kreditams ir lizingui kredito įstaigos moratoriumo periodu taikys atidėjimą iki pusės metų. Atidėjimo laikotarpiu klientui reikės mokėti tik palūkanas ar kitus periodinius mokėjimus.

Pilnas moratoriumo tekstas, kuriame išdėstytos visos jo taikymo sąlygos ir reikalavimai privatiems klientams, yra pasiekimas čia.

© 2023 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė, priklausanti Jungtinės Karalystės privačios ribotos atsakomybės įmonės KPMG International Limited vadovaujamam nepriklausomų KPMG įmonių narių pasauliniam tinklui.

 

Daugiau informacijos apie KPMG pasaulinės organizacijos struktūrą rasite adresu https://kpmg.com/governance.

Susisiekite su mumis