Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimo pokyčiai 2020 m.

Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja mokesčių pakeitimai, kuriais didinamas progresinis gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, tačiau įtvirtinama lengvata pagal pasirinkimo sandorius darbuotojų gautoms akcijoms.

1000
Birutė Petrauskaitė

Partnerė

KPMG Lietuvoje

El. paštas
Biuras

KODĖL TAI SVARBU?

Nuo 2019 m. Lietuvoje galioja “lubos” valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokoms nuo darbo pajamų. Kartu nuo 2019 m. įsigaliojo naujas progresinis 20/27% GPM tarifas. Dėl to efektyvus tarifas „lubas“ viršijančioms pajamoms sumažėjo 5,52 procentiniais punktais. 2020 m. įvedamas naujas 32% GPM tarifas (vietoje taikyto 27%) su darbo santykiais susijusioms pajamoms, kurioms taikomos socialinio draudimo įmokų „lubos“. Dėl šio pakeitimo atitinkamoms gyventojų grupėms išauga darbo pajamų apmokestinimas.

Planuojant su paskyrimais susijusius kaštus įmonės turėtų atsižvelgti į šiame naujienlaiškyje pristatomas naujienas tiek dėl į Lietuvą atvykstančių darbuotojų, kurių pajamos apmokestinamos Lietuvoje, tiek dėl darbuotojų, dirbančių ne Lietuvoje, tačiau apmokestinamų čia. Tai aktualu ne tik darbuotojams ar darbo užmokestį skaičiuojantiems specialistams. Svarbu įmonės viduje tinkamai įgyvendinti būsimus pokyčius ir aiškiai juos pristatyti personalui.

Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas nuo 2020 m.

·        Didinamas progresinis GPM tarifas. Pajamos, neviršijančios nustatytų Sodros „lubų“ (žr. žemiau), kaip ir 2019 m. bus apmokestinamos 20% GPM tarifu. Darbo pajamų dalis, viršijanti nustatytą ribą, bus apmokestinama nauju  - 32% GPM tarifu.

·        Progresinis 20/32% GPM tarifas taikomas (bendrai šių kategorijų pajamų sumai):

-        su darbo santykiais susijusioms pajamoms;

-        tantjemoms ir/ar atlygiui valdybos/stebėtojų tarybos nariams;

-        pajamoms pagal autorines sutartis (iš darbdavio);

-        mažųjų bendrijų vadovų atlygiui (pagal civilines sutartis).

·        Bendri socialinio draudimo įmokų tarifai:

-        darbuotojui – 19,5% (papildoma II pakopos pensijų įmoka pasirinkusiems kaupti savo lėšomis – 2,1%/ 3%; įmokas išskaito darbdavys);

-        darbdaviui – 1,77% (2,49% – dirbantiems pagal terminuotas sutartis).

·        VSD įmokoms (išskyrus privalomojo sveikatos draudimo) taikomos „lubos“:

-        2020 m. – 84 VDU (104.277,60 Eur)

-        2021 m. ir vėlesniais metais – 60 VDU.

·        VSD įmokų tarifai pajamoms, viršijančioms VSD įmokų „lubas“ :

-      darbuotojui – 6,98%;

·        mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) apskaičiuojamas pagal formulę: NPD = 350 – 0,17 × (mėnesio su darbo santykiais susijusios bendros pajamos –  607). Jeigu pajamos per mėnesį sudaro 2 666 eurų ar daugiau, NPD netaikomas. Ne daugiau kaip minimalų atlyginimą (607 Eur) gaunantiems gyventojams NPD yra 350 Eur.

·        Nuo 2020 m. vasario mėn. taikoma GPM lengvata darbuotojų pagal pasirinkimo sandorius gautoms akcijoms, jeigu akcijos įsigyjamos ne anksčiau nei po 3 metų.

© 2024 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė, priklausanti Jungtinės Karalystės privačios ribotos atsakomybės įmonės KPMG International Limited vadovaujamam nepriklausomų KPMG įmonių narių pasauliniam tinklui.

 

Daugiau informacijos apie KPMG pasaulinės organizacijos struktūrą rasite adresu https://kpmg.com/governance.

Susisiekite su mumis