Gyventojų apmokestinimo pakeitimai 2018 m.

Gyventojų apmokestinimo pakeitimai 2018 m.

Žemiau trumpai apžvelgiami pagrindiniai gyventojų apmokestinimo pasikeitimai, įsigalioję nuo šių metų sausio 1 d.

1000
Ignas Ričkus

Mokestinių paslaugų darbo grupės vadovas

KPMG Lietuvoje

El. paštas
tax

Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

NPD ir MMA

Nuo 2018 m. sausio 1 d. yra didinamas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD). Jis skaičiuojamas asmenims, kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršija 1 160 EUR arba 13 920 EUR per metus. 

— Mėnesio NPD didinamas nuo 310 EUR iki 380 EUR;

— 0-25 proc. darbingumą turintiems asmenims NPD didinamas nuo 380 EUR iki 450 EUR;

— 30-55 proc. darbingumą turintiems asmenims arba pensininkams NPD didinamas nuo 320 EUR iki 390 EUR;

— Mėnesio NPD apskaičiavimo formulė nuo 2018 m.: 

NPD = 380 – 0,5 x (mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 400 EUR)

Pažymėtina, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. 380 EUR iki 400 EUR padidinta minimali mėnesinė alga (MMA). Atitinkamai iki 2,45 EUR buvo padidintas ir minimalus valandinis atlyginimas.

Išmokos už vaikus

Nuo 2018 sausio 1 d. vietoje papildomo NPD už vaikus, skiriamos tiesioginės 30 EUR išmokos tėvams. Asmenys, norintys gauti šias išmokas, turi pateikti prašymą savo savivaldybėje arba prisijungę www.spis.lt sistemoje. Išmokos skiriamos vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba iki 21 metų, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Didesnės išmokos bus mokamos daugiavaikėms bei mažesnes pajamas gaunančioms šeimoms. 

Nauja mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija

Nuo 2018 įsigaliojo nauja mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos forma GPM313 (vietoje FR0572). Ji turės būti teikiama deklaruojant 2018 m. sausio mėn. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais išmokėtas išmokas nuolatiniams bei nenuolatiniams Lietuvos gyventojams. 

Nauja forma iki 15-os kito mėnesio dienos turės būti teikiama, jeigu:

— per mokestinį laikotarpį buvo išmokėta su darbo santykiais susijusių ar nesusijusių apmokestinamų A klasės išmokų;

— per mokestinį laikotarpį buvo išmokėta B klasės išmokų, nuo kurių buvo išskaičiuotas ir/ arba savo lėšomis sumokėtas pajamų mokestis, nors pagal GPMĮ tokios prievolės nebuvo;

— pagal darbo sutartis dirbo darbuotojai, nors nebuvo išmokėtos jokios aukščiau paminėtos deklaruotinos išmokos.

Nuo 2018 m. mokestinio periodo nebebus teikiama metinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija (forma FR0573) bei gyventojams išmokėtų B klasės išmokų deklaracija (forma FR0471). Vietoje šių formų turėtų atsirasti viena metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracija, kurioje turės būti deklaruojamos per metus išmokėtos A ir B klasės apmokestinamosios bei neapmokestinamosios išmokos, nurodant duomenis apie kiekvieną gyventoją.

Individuali veikla

Pasikeitė individualios veiklos apmokestinimas. Nuo 2018 m. nebėra skirstymo į laisvąsias ir kitas profesijas, todėl visų individualia veikia besiverčiančių asmenų pajamos apmokestinamos 15 proc. tarifu. Tiesa, pagal metines individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas (toliau – AP) apskaičiuotam GPM bus taikomas mokesčio kreditas (toliau – MK). MK apskaičiuojamas taip:

— MK = AP x 0,1, jei AP neviršija 20 000 EUR;

— MK = AP x (0,1 – 2/300 000 x (AP – 20 000)), jei AP viršija 20 000 EUR.

Pajamoms, gautoms iš individualios žemės ūkio veiklos, 2018 m. mokestiniu laikotarpiu bus taikomas pereinamasis laikotarpis. Šios pajamos bus apmokestinamos 10 proc. GPM tarifu, o MK bus skaičiuojamas tokia tvarka:

— MK = AP x 0,05, jei AP neviršija 20 000 EUR;

— MK = AP x (0,05 – 1/300 000 x (AP – 20 000)), jei AP viršija 20 000 EUR*.

*Vėlesniais laikotarpiais MK bus apskaičiuojamas pagal bendrą formulę. 

Nuo 2018 metų iš darbdavio gaunamos individualios veiklos pajamos priskiriamos B klasės pajamoms. Asmenys, gaunantys tokių individualios veiklos pajamų, turės patys nuo jų apskaičiuoti bei sumokėti GPM.

Nuo šių metų nekilnojamojo turto nuomos pajamos iš individualią veiklą vykdančio nuolatinio Lietuvos gyventojo priskiriamos A klasei. GPM nuo tokių pajamų išskaičiuoti ir sumokėti turės išmokas išmokantis asmuo.

Kita

Nuo naujųjų metų GPM nebeapmokestinamos dovanos bei prizai (iki šiol – tik prizai) gauti iš darbdavio, jei jų vertė per metus neviršija 200 EUR. Neapmokestinamosioms pajamoms taip pat priskiriami ir darbdavio darbuotojui suteikiami geležinkelio ar kelių viešojo transporto bilietai, skirti gyventojui atvykti į darbo vietą ir parvykti iš jos.

Neapmokestinamosioms pajamoms bus priskiriama palūkanų suma iki 500 EUR, gauta už vartojimo kreditus, suteiktus per tarpusavio skolinimo platformą, ir už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą. Neapmokestinamos ir atliekų pardavimo pajamos, kurių įsigijimo ir pardavimo kainų skirtumas neviršija 2 500 EUR. Viršijančioms pajamoms taikomas 5 proc. GPM tarifas.

Nuo 2018 m. panaikinta minimali GPM suma, mokama už verslo liudijimus. Savivaldybės pačios galės nustatyti minimalius tarifus. Be to, nustatyta konkreti pajamų riba (45 000 EUR), iki kurios individualios pajamos galės būti apmokestinamos įsigyjant verslo liudijimą. Viršijanti pajamų dalis bus apmokestinama 15 proc. tarifu. Atitinkamai, pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos, gautos pagal verslo liudijimą ir viršijančios minėtą 45 000 EUR ribą, taip turės būti apmokestinamos 15 proc. tarifu (viršijanti dalis). 

Valstybinis socialinis draudimas (VSD)

Tarifai

Nuo 2018 m. pasikeitė ligos bei nedarbo socialinio draudimo įmokų tarifai. Ligos socialinio draudimo įmokos padidintos nuo 1,2 proc. iki 1,4 proc., o nedarbo socialinio raudimo įmokos sumažintos nuo 1,6 proc. iki 1,4 proc. (atitinkamai nuo 3,2 proc. iki 2,8 proc. terminuotoms darbo sutartims).

Bendra VSD darbdavio įmokų suma nepasikeitė ir išliko 31,18 proc. Terminuotoms darbo sutartims bendras tarifas sumažėjo 0,2 procentinio punkto nuo 32,78 proc. iki 32,58 proc.

Pažymėtina, jog nuo sausio 1 d. padidintas nedarbo socialinio draudimo įmokų tarifas nebetaikomas terminuotoms laikinojo darbo, pameistrystės, projektinio darbo, darbo vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams ir sezoninio darbo sutartims.

Įmokų „grindys“

Nuo 2018 m. įvestos socialinio draudimo „grindys“. Tai reiškia, jog VSD įmokos bus mokamos nuo apdraustajam apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos, tačiau ne mažesnės, nei tą mėnesį galiojanti MMA. Išimtys bus taikomos asmenims, kurie:

— Tą mėnesį buvo drausti kito draudėjo;

— Tą mėnesį gavo valstybinę senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;

— Buvo ne vyresni nei 24 metų.Socialinio draudimo įmokos galės būti mokamos nuo mažesnės nei MMA sumos, jei tą mėnesį asmuo:

— Nedirbo dėl nedraudžiamojo laikotarpio;

— Gavo ligos, motinystės, tėvystės arba vaiko priežiūros išmoką;

— Gavo ligos išmoką dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos.

Tantjemos

Nuo tantjemų ar kito atlygio, mokamo už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, nuo 2018 metų sausio 1 d, turi būti mokamos ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos. Nuo 2018 m. draudėjai mokės 3 proc., o apdraustieji – 6 proc. PSD įmokas. Primename, jog nuo 2017 m. sausio 1 d. tantjemos arba atlygis, mokamas valdybos, stebėtojų tarybų ar paskolų komiteto nariams bei mažųjų bendrijų vadovams, nesantiems tų mažųjų bendrijų nariais, apmokestinamas pensijų socialiniu draudimu. 

Įmokų „atostogos“

Įvedamos VSD įmokų „atostogos“, leidžiančios socialinio draudimo įmokų vienerius metus nemokėti savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie veiklą pradeda nuo šių metų. Socialinio draudimo įmokų galės nemokėti:

— individualių įmonių savininkai;

— mažųjų bendrijų nariai;

— ūkinių bendrijų tikrieji nariai;

— ūkininkai bei jų partneriai;

— asmenys, vykdantys individualią veiklą.

Tai galios asmenims, kurie po 2018 m. sausio 1 d. per ne mažesnį nei 10 metų laikotarpį pirmą kartą taps savarankiškai dirbančiais asmenimis.

Nekilnojamojo turto mokestis

Nuo 2018 mokestinio periodo gyvenamosios ir kitos paskirties nekilnojamasis turtas, kuris iki šiol buvo apmokestinamas 0,5 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifu, apmokestinamas progresiniu tarifu:

— Turtas, kurio bendra mokestinė vertė neviršys 220 000 EUR ir toliau bus neapmokestinamas; 

— Turtas, kurio vertė nuo 220 000 EUR iki 300 000 EUR, kaip ir anksčiau, bus apmokestinamas 0,5 proc. tarifu;

— Turtas, kurio vertė nuo 300 000 EUR iki 500 000 EUR – apmokestinamas 1 proc. tarifu;

— Turtas, kurio vertė viršija 500 000 EUR – apmokestinamas 2 proc. tarifu. 

Taip pat nebeliko išimčių turtui, naudojamam kulto apeigų reikmenų gamybai bei laidojimo paslaugoms teikti. Nuo 2018 m. toks turtas taip pat apmokestinamas NTM.

© 2024 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė, priklausanti Jungtinės Karalystės privačios ribotos atsakomybės įmonės KPMG International Limited vadovaujamam nepriklausomų KPMG įmonių narių pasauliniam tinklui.

 

Daugiau informacijos apie KPMG pasaulinės organizacijos struktūrą rasite adresu https://kpmg.com/governance.

Susisiekite su mumis