Равшан Ирматов

Серіктес, Аудиторлық қызмет департаменті

Қазақстан мен Орталық Азиядағы KPMG

Равшан 2003 жылдан бері KPMG-де жұмыс істейді. Халықаралық көпшілік нарығында үлестік/қарыздық бағалы қағаздарды орналастыратын ҚР қарды ұйымының ХҚЕС жөніндегі қаржы есептілігінің аудитін өткізуде үлкен тәжірибеге ие. Банктер, қаржы компаниялары мен институттарына аудиторлық және кеңес беру қызметін көрсетуге қатысты.

  • Қаржылық-банктік менеджмент саласындағы жоғары білім, Қырғыз - Ресей Славян Университеті

  • Қазақстан Республикасының сертификаттандырылған аудиторы

  • ACCA

  • Қазақстан Республикасының сертификаттандырылған кәсіби бухгалтері

  • CFA