KPMG hefur á undanförnum árum tekist á við mörg flókin álitamál í tengslum við verðmat vegna kaupa eða sölu fyrirtækja eða eigna þeirra. Þá höfum við veitt fjöldamörgum fyrirtækjum ráðgjöf varðandi matsvinnu í tengslum við reikningsskilastaðla (IFRS/IS GAAP). 

Á ráðgjafarsviði KPMG starfa sérfræðingar sem eru með haldgóða og fjölbreytta menntun og bakgrunn frá ýmsum sviðum atvinnulífsins. Þar að auki nýtur verðmatsteymi KPMG stuðnings frá verðmatssérfræðingum um allan heim með mikla þekkingu á sínu sviði og sérhæfingu í atvinnugreinum.

Verðmatsþjónusta KPMG felur m.a. í sér

  • Almennt verðmat á fyrirtækjum 
  • Verðmat á fasteignum 
  • Sérhæft verðmat á flóknum eignasöfnum 
  • Verðmat í samræmi við uppgjör fyrirtækja 
 
  • Virðisrýrnunarpróf – IAS 36 
  • Úthlutun kaupverðs (e. Purchase Price Allocation) 
  • Mat á armslengdarviðskiptum í skattalegum tilgangi 
  • Uppsetning verðmatslíkana

Frekari upplýsingar veitir:

Verðmatssérfræðingar KPMG hafa fengið vottun hjá KPMG International.