2021-11-29

2021. november 23-án a Pénzügyminisztérium benyújtotta a T/17668. számú törvényjavaslatot az Országgyűlésnek az egyes adótörvények jövő évi módosításaival kapcsolatosan. Az alábbiakban összefoglaljuk az adótörvényekben várhatóan hatályba lépő legfontosabb változásokat.

Helyi adók

Általános rendelkezések

 • A 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2-án hatályos adómértéke.
 • A 2020. december 2-án hatályos önkormányzati adómentességet, adókedvezményt a 2022. évben végződő adóévben is fenn kell tartania.
 • A települési önkormányzat a 2022. évre új helyi adót, új települési adót nem vezethet be.
 • Az említett jogszabály-módosítások 2022. január 1-jén lépnek hatályba.

Helyi iparűzési adó

 • A Javaslat értelmében a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletben a mikro-, kis- és középvállalkozásnak (a továbbiakban: KKV) minősülő vállalkozások esetén bevezetett – állami támogatásnak minősülő – helyi iparűzési adókedvezményre vonatkozó részletszabályok a 2022. adóévben is alkalmazandók. A KKV-nak minősülő vállalkozások esetén a helyi iparűzési adó mértéke a 2022. adóév tekintetében legfeljebb 1 százalék lehet, (i) amennyiben a vállalkozás utolsó (konszolidált) beszámolójában a nettó árbevétel vagy a mérlegfőösszeg összege nem haladja meg a 4 milliárd forintot, továbbá (ii) amennyiben az önkormányzat által eredetileg megállapított helyi iparűzési adómérték több, mint 1 százalék lenne, feltéve, hogy a kedvezmény alkalmazását az uniós állami támogatási szabályok lehetővé teszik.
 • A Javaslat alapján a csökkentett adómérték hatása – a 2021. adóévi helyzettel azonos módon – a 2022. adóévben esedékes előleg-részleteknél is érvényesíthető. Ezért a 2022-ben esedékes adóelőlegeknek csak az 50 százalékát kell megfizetni az eredeti esedékességi időpontokban, feltéve, hogy az adózó KKV státuszáról a 2021. adóévre vonatkozóan nyilatkozatot tett, vagy a 2022. adóév tekintetében 2022. február 25-ig nyilatkozatot tesz.
 • Az említett jogszabály-módosítások 2022. január 1-jén lépnek hatályba.

Társadalombiztosítás

Szakképzési hozzájárulás

 • A Javaslat a korábbi módosításokban bemutatottakkal ellentétében új szabályokat fogalmaz meg a szakképzési hozzájárulás kapcsán. Ennek értelmében a jogalkotó már 2022. január. 1-jétől megszüntetné a szakképzési hozzájárulás jogcímét mint 1,5%-os fizetési kötelezettséget (a korábbi módosító törvény szerint ez a kötelezettség csak 2022. július 1-jével kerülne kivezetésre).

Szociális hozzájárulási adó

 • A Javaslat a szociális hozzájárulási adó vonatkozásában is eltér a korábbi módosító törvényben leírtaktól mind a mérték, mind a hatály tekintetében. 2022. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 2,5%-kal csökkenne, így az új adómérték 13% lenne (a korábbiakban bemutatottak szerint az adómérték 2022 júliusától 0,5%-kal csökkent volna).
 • A szakképzési hozzájárulás kivezetésével a szakirányú oktatáshoz, valamint a duális képzéshez kapcsolódó kedvezmény 2022. január 1-jétől szociális hozzájárulási adókedvezményként lehetne érvényesíteni.

Személyi jövedelemadó

 • A szociális hozzájárulási adó mértékének változásával összhangban, 2022. január 1-jétől abban az esetben, ha a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére, de azt nem térítik meg számára, illetve azt költségként nem számolja el, a szociális hozzájárulási adó és a személyi jövedelemadó (szja) alapjaként a jövedelem 89%-át kell figyelembe venni.

Kapcsolat

Keresse szakértőinket!

Önnek ajánljuk