2021-03-18

Az Európai Unió Bírósága egy nemrégiben hozott végzése szerint az áfaalap-csökkentéshez való jog elévülését nem az ügylet teljesítési időpontjától, hanem a követelés véglegesen behajthatatlanná válásától kell számítani.

Az áfatörvény 2020. január 1-jétől kezdődően lehetővé teszi a behajthatatlan követelések miatti áfaalap-csökkentést.

A magyar adóhatósági gyakorlat értelmében az áfaalap csökkentését az adózók a behajthatatlanként elszámolt követelések alapjául szolgáló ügyletek teljesítésétől számított ötéves elévülési határidőn belül gyakorolhatták. Ezen adóhatósági gyakorlat elutasította az adózók áfaalap-csökkentéshez való jogának érvényesítését olyan esetekben, amikor - a követelések behajtására irányuló eljárások elhúzódása következtében - a követelések végleges behajthatatlanságának megállapítására az alapul szolgáló ügyletek teljesítésétől számított ötéves elévülési időn túl került sor.

Egy folyamatban lévő bírósági eljárásban döntött úgy a Pécsi Törvényszék, hogy ezen adóhatósági gyakorlat uniós jognak való megfelelősége kapcsán előzetes döntéshozatali eljárás keretében kérdéssel fordul az Európai Unió Bíróságához.

Az Európai Unió Bíróságának álláspontja szerint a magyar adóhatósági gyakorlathoz hasonló értelmezés ellentétes az uniós joggal, hiszen elzárhatja az adóalanyok elől az áfaalap-csökkentéshez való jog gyakorlását abban az esetben, ha a jog gyakorlásához kapcsolódó elévülési időt az alapul szolgáló ügyletek teljesítésének időpontjától kell számítani.

Az Európai Unió Bírósága szerint a behajthatatlanság következtében történő áfaalap-csökkentéshez kapcsolódó jog gyakorlására előírt elévülési időt a követelések behajthatatlanságának megállapításától kell számítani.

Mindenképpen figyelemre méltóak az eset megállapításai, és javasoljuk a behajthatatlan követelések miatti áfaalap-csökkentéshez való jog érvényesíthetősége megvizsgálását olyan esetekben, amikor e jog gyakorlására az elévülési idő miatt eddig nem került sor, vagy e jog gyakorlását az adóhatóság az elévülésre hivatkozással elutasította.

Készséggel állunk rendelkezésükre a felmerülő kérdések, illetve a behajthatatlan követelések miatti áfaalap-csökkentések érvényesíthetősége kapcsán.

Kapcsolat

Keresse szakértőinket!

Önnek ajánljuk