A koronavírus-járvány transzferárazásra gyakorolt várható hatásai

A koronavírus-járvány transzferárazásra gyakorolt...

Jelen hírlevelünkben a koronavírus-járvány transzferárazásra gyakorolt várható hatásait és a NAV erről szóló tájékoztatójának releváns részeit foglaljuk össze.

1000

A koronavírus-járvány évek óta nem látott világgazdasági problémákat okozott, amelyre különböző államok és nemzetközi szervezetek is mentőcsomagokkal reagáltak. Ezek együttes hatására a 2020-as év során teljesen megváltozott a korábbi piaci környezet, amely változások mind a hazai, mind a nemzetközi hátterű multinacionális vállalkozásokat érintik és hatással lehetnek a csoporton belüli ügyletekre, a vállalatcsoport stratégiájára, az értékláncokban szereplő különböző funkcionális és kockázati profilú csoporttagok jövedelmezőségére is.

A változások a NAV működésére és ellenőrzési gyakorlatára is hatással vannak. A NAV egyeztetést végzett több fórumon – köztük a KPMG-vel is – és egy rövid tájékoztatót adott ki arról, hogy milyen fontosabb elvek mentén fogja kezelni a koronavírus-járvány hatását az adózók transzferárakkal kapcsolatos adójogi kötelezettségeire.

Jelen hírlevelünkben a koronavírus-járvány transzferárazásra gyakorolt várható hatásait és a NAV erről szóló tájékoztatójának releváns részeit foglaljuk össze az Önök számára.

A koronavírus-járvány hatásai a dokumentációs kötelezettségre

A transzferár-dokumentációs kötelezettséget szabályozó 32/2017. (X.18.) NGM rendelet továbbra is hatályban van, tehát a transzferár-nyilvántartások elkészítése – illetve általános szabálykánt a csoporton belüli ügyletek során a szokásos piaciár-elv betartása – változatlanul az adózók kötelezettsége.

A NAV felhívja a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány hatással lehet a transzferárakra, amely hatásokat részletesen be kell mutatni a nyilvántartásban. Ha megváltozott például a jövedelmezőség, a piaci körülmények, a szerződéses háttér vagy a viselt kockázatok mértéke, akkor fontos annak okait bemutatni az iparágelemzésben, illetve a gazdsági elemzésben. Ha a világjárvány gazdasági hatásai miatt a vállalatcsoport átszervezést hajt végre, akkor indokolni kell a funkcionális profilváltást, az üzleti stratégia megváltozását, illetve az esetleges módszerváltást is.

A koronavírus-járvány hatásainak bemutatása és kezelése transzferár szempontból

A NAV leszögezi, hogy iparáganként változóak voltak a COVID keltette hatások, így ennek figyelembe vételével, bemutatásával kell elemezni és bizonyítani a válság jelenlétét, azaz a veszteséges (vagy csökkent eredményességű) működést. A veszteségek viselését kizárólag a kedvezőtlen gazdasági feltételek nem alapozzák meg, szükséges a kockázatok és azok viselésére való képesség egyedi vizsgálata is. A megfelelő vizsgálat után a veszteség elfogadható lehet az OECD Transzferár Irányelveivel összhangban. Ennek megfelelően a jogszerű veszteségek esetében bizonyítandó, hogy hasonló körülmények között az adott jövedelemcsökkenés független feleknél is felmerülne-e.

A NAV tájékoztatója alapján kijelenthető, hogy a NAV különleges figyelmet fog fordítani a magyar vállalatok által realizált eredményességre a jövőbeli ellenőrzések során, illetve az esetleges veszteségek alapos alátámasztására, különös tekintettel a korlátozott kockázatú kapcsolt vállalkozások esetében és ott, ahol korábbi években év végi kiigazítás történt. Emiatt különösen fontos a megfelelő transzferárak kialakításának érdekében a kapcsolt ügyletek, illetve a gazdasági körülmények egyedi értékelése, elemzése és dokumentálása, beleértve a vállalatcsoport, illetve az egyes országok válságkezelési tevékenységét is, illetve ezen elemzések bemutatása a transzferár nyilvántartásokban.

A szokásos piaciár-megállapítási eljárások (APA) a járvány idején

A NAV az APA-eljárásokat a koronavírus-járvány során is a hatályos jogszabályoknak megfelelően bonyolítja le. A már korábban kiadott APA-határozatok módosítása is kérhető, azonban a koronavírus-járvány hatásait megfelelően alá kell támasztani. Ugyanakkor a kiadott APA-határozatok kritikus feltételeitől való eltérés továbbra is a határozat érvényteleségéhez vezet, ezért fontos lehet a kritikus feltételek felülvizsgálata a megváltozott piaci és működési körülményeknek megfelelően.

Összefoglalva, a fentiek alapján a veszteség, illetve a jelentősen visszaesett eredményesség magyarázatához nem lesz elegendő csupán a COVID-ra hivatkozni egy adóhatósági ellenőrzés során, hanem részletesen be kell mutatni a válság társaságra és az eredményre vonatkozó hatásait, valamint azt is, hogy az esetlegesen leromlott eredményesség összhangban áll a társaság funkcionális profiljával.

A fent bemutatott különleges helyzet és a NAV álláspontja gyakorlati szempontból számos kérdést vet fel, ezért úgy látjuk, hogy ügyfeleink 2020-as transzferárazási stratégiájuk kialakítása, illetve a Helyi dokumentumok elkészítését megelőzően mindenképpen érdemes konzultálni a lehetőségekről.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, forduljon bizalommal Gódor Mihály igazgatóhoz (tel.: +36 70 370 1918, mihaly.godor@kpmg.hu); Kovács Tamás (+36 70 370 1714, tamas.kovacs@kpmg.hu) vagy Szűcs Gábor menedzserhez (+36 70 370 1886, gabor.szucs@kpmg.hu), vagy keresse megszokott adótanácsadóját a KPMG Tanácsadó Kft. adóosztályán.

© 2023 KPMG Hungária Kft./ KPMG Tanácsadó Kft. / KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda / KPMG Global Services Hungary Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a KPMG International Limited („KPMG International”) angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet tagtársasága. Minden jog fenntartva.

A KPMG globális szervezeti struktúrával kapcsolatos további részletekért kérjük látogassa meg a https://kpmg.com/governance oldalt.

Kapcsolat