IFRS 17 – Elkészültek a végleges módosítások

IFRS 17 – Elkészültek a végleges módosítások

A biztosítók folytathatják a munkát: a következő 18 hónap áll rendelkezésükre az átállásra való felkészüléshez.

1000

Több hónapos átdolgozási folyamatot követően a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) közzétette az IFRS 17 Biztosítási szerződések standard végső módosításait. Ez alapján a biztosítók számára az átállásra való felkészüléshez már egy felülvizsgált standard áll rendelkezésre, valamint mindössze 18 hónap múlva bekövetkezik az átállás.


IFRS 17 módosításainak összefoglalása:

Főbb módosítások Főbb tények és hatások

Hatályba lépés

 • 2023. január 1.: az IFRS 17 standard hatályba lépése és az IFRS 9 alkalmazása alóli mentesség kiterjesztése
 • A társaságoknak mindössze 18 hónapjuk maradt a 2022. január 1-i áttérési dátumig.

Az IFRS 17 hatóköre

 • Hitelkártyák és az ehhez hasonló biztosítási fedezetet nyújtó termékek
 • A legtöbb ilyen terméket kibocsátó társaság továbbra is alkalmazhatja a jelenlegi számviteli elszámolást, kivéve, ha a biztosítási fedezet szerződéses jellegű, így a nem biztosítók esetében az IFRS 17 standard bevezetése egyszerűbb.

 • Olyan hitelszerződések, amelyek megfelelnek a biztosítás fogalmának, de a biztosítási esemény bekövetkezésekor nyújtott összeg korlátozva van a szerződő szerződés szerinti kötelezettségének összegéig.

 • Bizonyos kölcsönök (pl. halál esetre nyújtott hitelfedezeti biztosítás) nyújtása esetén a társaságok választhatják az IFRS 9 vagy IFRS 17 szerinti elszámolást, csökkentve ezzel az IFRS 17 hatását a nem biztosítókra.

Szerződés szolgáltatási fedezetének mérése (Contractual Service Margin - CSM)

 • Számviteli politika megválasztása az évközi riportokhoz

 • A társaságok két időbeli megközelítést alkalmazhatnak, amely a jelenlegi gyakorlathoz képest következetesebb és a leányvállalatok számára megkönnyíti az anyavállalat felé történő adatszolgáltatás összehangolását:
  1. 1. Előző üzleti év azonos időszakától a tárgyidőszakig terjedő (’period-to-period’) vagy,
  2. 2. Az adott üzleti év kezdetétől a tárgyidőszakot magába foglaló intervallum (’year-to-date’).

 • A biztosítási szerződések befektetési és biztosítási szolgáltatási fedezetet is tartalmaznak

 • A bevétel és a profit megjelenítése jobban tükrözi az ügyfeleknek nyújtott biztosítási termékek és szolgáltatások teljesítményét.

 • A biztosítási szerződés csoportok (GIC) megjelenítése előtt az ezekhez kapcsolódó eszközök és kötelezettségek elszámolása
 • A szerzéshez kapcsolódó cash flow-k jövőbeni megújításokra való allokálása csökkenti a szerződéscsoportok veszteségessé válásának kockázatát.
 • Az inputokra ható feltételezésekben bekövetkezett változásokat figyelembe véve az allokáció felülvizsgálatra kerül minden beszámolási időszakban mindaddig, amíg az összes szerződés nem kerül besorolásra a szerződéscsoporthoz.
 • A társaságoknak a jelenlegi gyakorlattól eltérően, mélyebb granularitásban kell vizsgálni a szerzéshez kapcsolódó cash flow-k megtérülését.

IFRS 17 áttérés (transition)

 • Az elszámolási időszakban megszerzett biztosítási szerződések

 • A társaságok ezeket a szerződéseket már az áttérés dátuma előtt is megjeleníthetik kártartalékként (LIC).

 • Szerzéshez kapcsolódó cash flow-k eszközként megjelenítése
 • Az áttérés előtt felmerült szerzéshez kapcsolódó cash flow-kat eszközként kell azonosítani és megjeleníteni.
 • Az áttérés előtti időszakra vonatkozóan nem kell vizsgálni a megtérülést.

 • Áttérési mentességek és kisebb módosítások

 • A módosítások és azok hatásai részletesen itt olvashatók angol nyelven.

Közvetlen nyereségrészesedést biztosító szerződések elszámolása

 • Kockázatcsökkentési lehetőség kiterjesztése az eredménnyel szemben valósan értékelt (FVTPL) nem származékos eszközökre és viszontbiztosítási szerződésekre
 • A kockázatcsökkentési lehetőség szélesebb körű alkalmazása kevesebb számviteli meg nem felelést eredményez.
 • Ha egy társaság az áttérés előtt megfelel a kockázatcsökkentési opció kritériumainak, akkor áttéréskor alkalmazhatja a valós érték megközelítést a kapcsolódó szerződésekre.
 • Az OCI opció és a kockázatcsökkentési opció együttes alkalmazása

 • A két opció együttes alkalmazása pozitívan hathat az eredménykimutatásra.

 • VFA alkalmazási kritériumok

 • Ezt a szerződések csoportja (GIC) helyett szerződés szinten kell vizsgálni.

Viszontbiztosítási szerződések elszámolása

 • A kezdeti megjelenítéskori veszteségek megtérülésének elszámolása

 • A viszontbiztosítási szerződések ellentételezhetik a direkt biztosítási szerződések kezdeti megjelenítéskori veszteségét csökkentve ezzel a számviteli meg nem felelést.

Megjelenítés és közzétételi követelmények

 • Mérlegben való megjelenítés

 • Megengedett a (viszont)biztosítási szerződéses eszköz/kötelezettség portfólió szintű megjelenítése, nem szükséges a GIC szintű bemutatás.

 • A kötvénytulajdonosokat terhelő jövedelemadó

 • A jövőbeli pénzáramok jelenértékének összegébe beletartoznak a kötvénytulajdonosokat terhelő jövedelemadók , ami jobban tükrözi az egyes országok elszámolási sajátosságait.


További angol nyelvű részletek elérhetők a KPMG nemzetközi hálózatában, valamint egyedi kérdések esetén szakértő kollégáink is készséggel állnak rendelkezésre.

© 2023 KPMG Hungária Kft./ KPMG Tanácsadó Kft. / KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda / KPMG Global Services Hungary Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a KPMG International Limited („KPMG International”) angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet tagtársasága. Minden jog fenntartva.

A KPMG globális szervezeti struktúrával kapcsolatos további részletekért kérjük látogassa meg a https://kpmg.com/governance oldalt.

Kapcsolat