Adóriadó

Adóriadó

Magánszemélyek élőmunkájával kapcsolatos legfontosabb változások a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében

1000

Magyarország Kormánya bemutatta legújabb intézkedéseit a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében. Az alábbiakban összefoglaljuk a magánszemélyek élőmunkájával kapcsolatos legfontosabb intézkedéseket, változásokat.

Társadalombiztosítási terheket érintő változások

A korábbi rendeletekben meghatározottakon túl az alábbi tevékenységeket főtevékenységként végző adózók esetében is alkalmazhatók a korábban megfogalmazott kedvező szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, járulék, valamint rehabilitációs hozzájárulás szabályok:

 • növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.30),
 • egyéb, nem évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19),
 • egyéb évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29),
 • dísznövény nagykereskedelme (TEÁOR és TESZOR 46.22),
 • dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (TEÁOR és TESZOR 47.76),
 • vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 01.70),
 • desztillált szeszes ital gyártása (TEÁOR és TESZOR 11.01),
 • szőlőbor termelése (TEÁOR és TESZOR 11.02),
 • sörgyártás (TEÁOR és TESZOR 11.05),
 • szőlőtermesztés (TEÁOR és TESZOR 01.21).


Állami támogatások

Munkavállalónak adott támogatások

A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a munkavállaló és munkaadó együttes kérelmére a munkavállaló részére támogatást nyújt.

A támogatás főbb feltételei

 • az adott munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,
 • a  támogatás iránti kérelmében bemutatja a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a  gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,
 • az előző ponttal összefüggésben a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette.

Nem nyújtható támogatás azonban munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás és munkaerő-kölcsönzés tekintetében.

A támogatás részletei

 • A támogatás időtartama legfeljebb három hónap.
 • A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj - általános szabályok szerint megállapított - személyi jövedelemadó, járulékokkal csökkentett összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.
 • A támogatás mértéke azonban nem haladhatja meg az adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.
 • A támogatás köztehermentes.

A támogatáshoz kapcsolódó egyes vállalások

 • A munkavállaló vállalja továbbá, hogy
 • a jövedelemkieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést, és
 • azt, hogy a  kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a  támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a  csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek, illetőleg
 • azt, hogy egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.

A munkaadó vállalja

 • a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig,
 • azt, hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor,
 • azt, hogy a  támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját,
 • azt, hogy az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.

A kutató-fejlesztő tevékenységet végzők támogatása

A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal támogatást nyújt a munkáltató részére, annak kérelmére.

A támogatás főbb feltételei

 • a munkavállaló ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül egyéb foglalkoztatást elősegítő támogatásban,
 • a munkaadó a kérelmében bemutatja a kérelmét megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a  veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a  gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését.

Nem nyújtható támogatás azonban munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás és munkaerő-kölcsönzés tekintetében.

A támogatás részletei

 • A támogatás időtartama legfeljebb három hónap.
 • A  támogatás havi összege munkavállalónként nem haladhatja meg a  318 920 forintot, azzal, hogy
 • ha a  munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére 670 000 forint, vagy ezt meghaladó összeg, akkor 318 920 forint, vagy
 • ha a  munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére a  670 000 forintot nem éri el, akkor a támogatást összegét arányosan kell meghatározni.

A támogatáshoz kapcsolódó egyes vállalások

A munkáltató a támogatás igénybevételekor vállalja, hogy

 • megtartja a kérelem benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát,
 • az adott munkavállalót legalább a támogatás időtartamával megegyező időtartamig továbbfoglalkoztatja,
 • a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét nem csökkenti a támogatás és továbbfoglalkoztatás időtartama alatt.

© 2024 KPMG Hungária Kft./ KPMG Tanácsadó Kft. / KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda / KPMG Global Services Hungary Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a KPMG International Limited („KPMG International”) angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet tagtársasága. Minden jog fenntartva.

A KPMG globális szervezeti struktúrával kapcsolatos további részletekért kérjük látogassa meg a https://kpmg.com/governance oldalt.

Kapcsolat