IFRS-hírlevél - 2017. február-március

IFRS-hírlevél - 2017. február-március

Összefoglaló a KPMG havonta megjelenő, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) aktualitásaival foglalkozó, angol nyelvű kiadványainak 2017. februári-márciusi számaiban megjelent információkról.

1000

Változás a Bevétel elszámolásban – Fuvarozó vállalatok, házépítéssel foglalkozó és FDCG szektor

Most, hogy az IASB és az FASB kibocsátotta közös, új bevétel elszámolásra vonatkozó sztenderdjét, megkezdődhet az igazi munka – többek között - a fuvarozási tevékenységet folytató, házépítéssel foglalkozó, valamint étel, ital és fogyasztási cikket gyártó vállalatok számára. Rövid összefoglalónkban olvashatnak arról, milyen hatással lesz az IFRS 15 bevezetése a szektorban, valamint arról, hogy egyes bevételeket korábban kell majd kimutatni, mint a jelenlegi szabályozás szerint tennénk, illetve lesznek olyan költségek, amelyeket elhalasztanak. Az új standard hatással lesz számos szektor-specifikus megállapodásra, mint például hűségprogramokra, kedvezményekre és visszatérítésekre, befejezetlen egységek értékesítésére, a terv alapján történő vásárlásokra vagy az értékesítésekre, amelyeket részben cserével teljesítenek.


Mindezek mellett kihívást jelenthet a társaságoknak, hogy az IFRS 15 széleskörű, új közzétételi követelményeinek megfeleljenek.

 

 

Változás a Bevétel elszámolásban – Fuvarozó vállalatok, házépítéssel foglalkozó és FDCG szektor

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél – 37. szám

Az IASB februári ülésén három, a pénzügyi instrumentumokat érintő témát is tárgyalt.


„Symmetric prepayment options”

  • A Testület az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard módosításának elkészítéséhez szükséges lépésekről tárgyalt és 30 napos véleményezési határidőt jelölt ki a nyilvános tervezet közzétételét követően, amelyet várhatóan áprilisban publikálnak.


„FICE projekt”

  • Az ülésen napirendre került a korábban már sokat tárgyalt FICE projekt is (Tőkejellemzőkkel rendelkező pénzügyi instrumentumok), amellyel kapcsolatban a tanács arra a döntésre jutott, hogy a gazdálkodó egységeknek a pénzügyi instrumentumok szerződéses feltételei esetén a Gamma megközelítést kell alkalmazniuk - összhangban az IAS 32 és az IFRS 9 előírásaival.
  • Felmerült az ülésen kérdésként, hogy szükséges lenne-e lépéseket tenni a kötelező vételi ajánlatok számviteli kezelését, illetve a lehetséges közzétételi követelményeket illetően.
  • Az IASB ezen az ülésen döntött arról is, hogy nem vizsgálja felül az IFRIC 2 Tagi részesedések szövetkezeti gazdálkodó egységekben és hasonló instrumentumok szabályozását.
  • A tanács tárgyalt lehetséges alkalmazási útmutatók és illusztratív példák elkészítéséről, annak érdekében, hogy az alkalmazók számára bemutassák, hogyan hatna könyvelési szinten a Gamma megközelítés a tőkeinstrumentumok különböző alcsoportjainak elszámolására.


Pénzügyi kötelezettségek

  • A tanács egyetértett az IFRS Értelmezési Bizottság azon álláspontjával, hogy az IFRS 9 standard szabályozása szerint azon módosítások esetén, amelyek nem indikálják a pénzügyi eszköz kivezetését, az amortizált bekerülési érték újrakalkulálása szükséges és az ebből származó minden módosítást az eredménnyel szemben kell elszámolni. Ennek eredményeképpen az Értelmezési Bizottság nem bocsát ki egy új értelmezést, helyette oktatási anyagot készít, amely elősegíti a szabályozás megértését.

 

 

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél – 37. szám

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél – 38. szám

„FICE projekt”

  • Az IASB márciusi ülésén folytatta a tőkejellemzőkkel rendelkező pénzügyi instrumentumokkal (FICE) kapcsolatos tárgyalásokat, miután februári ülésén döntés született a Gamma megközelítés használatáról.
  • A Gamma megközelítés kapcsán ebben a hónapban napirendre kerültek azon nem ellenőrző részesedésekre (Non-controlling interest, NCI) vonatkozó derivatívák kezelése, amelyek lehívási árát devizában denominálták.
  • A projekt más standardokkal és kutatási projektekkel kapcsolatos kölcsönhatása is megvitatásra került.
  • A Tanács megvizsgálta az eddigi lépéseket és engedélyt adott a vitaanyag összeállítására. A projekt következő lépése a vitaanyag kibocsátása lesz, melyre 2017 vége felé kerül majd sor.

 

 

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél – 38. szám

IFRS – Pénzügyi instrumentumok értékvesztése hírlevél

Az IASB 2017. februári ülésén egy olyan területről tárgyalt, amely számos gazdálkodó egységnek okoz problémát az IFRS 9 értékvesztési követelményeinek alkalmazása során. A bevezetési projektek során felmerült kérdés: Hogyan kell beépíteni a hitelkockázat kezelési intézkedéseket a kitettség időszakának meghatározásakor a rulírozó hitelek (pl. hitelkártya) várható hitelveszteségének (ECL) vizsgálata során? Az IASB közzétett egy összefoglalót, amely az IFRS 9 vonatkozó követelményeit, valamint a Pénzügyi instrumentumok értékvesztésével foglalkozó IFRS Transition Resource Group (ITS) találkozóin a tagok által tett kapcsolódó észrevételeket tartalmazza.

 

 

IFRS – Pénzügyi instrumentumok értékvesztése hírlevél

IFRS – A biztosítási piac hírlevele, 57. szám

Februárban az IASB a következő biztosítási standard (IFRS 17) tervezetének külső véleményezéséből származó megjegyzéseket vitatta meg. Az IASB döntésre jutott az aggregációs követelmények alóli mentesítés mértékét illetően, ahol a törvény vagy szabályozás kifejezetten korlátozza az árazást vagy a haszon szintjét a szerződésben.


Emellett megállapította, hogy a jövőbeli cash flow-k jelenértékében történő becslés változás, amely a nem pénzügyi kockázatból ered, módosíthatja a szerződéses szolgáltatási margint (a CSM-et). Az IFRS 17 tervezetét várhatóan 2017 májusában bocsátják ki.

 

 

IFRS – A biztosítási piac hírlevele, 57. szám

IFRS Illusztratív közzétételek – Tömörített évközi pénzügyi kimutatások

A kiadvány azon IFRS-eket foglalja össze, amelyek 2017. március 15-én már hatályba léptek, és melyeket a vállalatoknak a 2017. január 1-jén kezdődő üzleti évükre vonatkozóan kell alkalmazniuk (jelenleg hatályos követelmények). Azon IFRS-ek korai alkalmazását, amelyek a 2017. január 1-jét követően kezdődő üzleti évekre vonatkozóan lépnek hatályba (jövőbeni követelmények), jelen kiadvány nem szemlélteti. A kiadvány csak az IAS 34 Évközi pénzügyi beszámolás standard követelményeit taglalja részletesebben, a tömörített pénzügyi kimutatások közzétételi követelményekre vonatkozó kivételekkel. Az IFRS-ek és azok értelmezései az idők folyamán változnak, így a kiadvány nem helyettesíti a standardokat és azok értelmezéseit. A pénzügyi kimutatások összeállításánál az érvényes jogi és szabályozási környezetet is figyelembe kell venni, ugyanakkor a kiadvány nem tartja szem előtt egyetlen konkrét jogrendszer szabályait sem. Az IFRS első alkalmazására vonatkozó előírásokról az Insights into IFRS 2016/2017-es 13. kiadása szolgáltat bővebb információkat. A pénzügyi kimutatások lehetséges közzétételeinek listája ezen az oldalon olvasható.

 

 

IFRS Illusztratív közzétételek – Tömörített évközi pénzügyi kimutatások

Változás a Bevétel elszámolásban – Házépítő szektor

Kapcsolat