IFRS-hírlevél - 2017. január

IFRS-hírlevél - 2017. január

Összefoglaló a KPMG havonta megjelenő, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) aktualitásaival foglalkozó, angol nyelvű kiadványainak 2017. januári számaiban megjelent információkról.

1000

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél

Az IASB januári ülésén megkezdte a még decemberben napirendre tűzött szűk körű projektjének tárgyalását, amely az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard szerinti besorolásról szól azon pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, amelyek úgynevezett „symmetric make-whole” előtörlesztési opcióval rendelkeznek (az előtörlesztés összege lehet kevesebb vagy több is, mint az előtörlesztéskor fennálló, meg nem fizetett tőke és kamat összege).

A Tanács egy lehetséges kivételről tárgyalt a témával kapcsolatban, amely lehetőséget adna a gazdálkodó egységeknek arra, hogy bizonyos „symmetric make-whole” előtörlesztési opcióval rendelkező pénzügyi instrumentumokat, az üzleti modelltől függően amortizált bekerülési értéken vagy valós értéken az egyéb átfogó jövedelemmel szemben (FVOCI) lehessen értékelni. A projekt következő lépése a kivétellel kapcsolatos tárgyalások véglegesítése és a nyilvános tervezet kibocsátása 2017 áprilisában. A Tanács 2017 negyedik negyedévére tervezi a módosítás végleges verziójának kibocsátását, még azelőtt, hogy az IFRS 9 hatályba lépne.


A januári ülésen nem tárgyaltak a makrofedezeti ügyletek számviteli kezeléséről.


Az ülésen tájékoztatták a Tanácsot arról, hogy az IFRS 17 Biztosítási szerződések standardra vonatkozóan az úgynevezett „fatal flaw” felülvizsgálatából eredő kérdésekre számíthatnak a februári ülésen. Ennek következtében a végleges biztosítási szerződés standard kibocsátása 2017 májusára várható.

 

 

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél

IFRS – A bankszektor hírlevele (2016 Q3)

A 2016. évi IV. negyedéves kiadvány azon IFRS-eket érintő módosításokkal, aktualitásokkal foglalkozik, amelyek a bankokat közvetlenül érintik, valamint a kiadvány elemzi a hatósági követelmények lehetséges számviteli hatásait is.

A kiadvány első cikke egy rövid összefoglaló az IFRS 9 Európai Bizottság általi jóváhagyásáról, valamint az IFRS 9 bevezetésének EBA által készített hatásvizsgálatáról.

A kiadvány szót ejt továbbá a szavatoló tőke kiigazításához kapcsolódó költségek körüli mítoszok eloszlatásáról.


A hírlevélben olvashatnak olyan valós értékek közzétételének összehasonlításáról is, melyek pénzügyi instrumentumokhoz kapcsolódnak és a banki pénzügyi beszámolókban amortizált bekerülési értéken kerülnek értékelésre és bemutatásra.


Az utolsó cikk a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság javaslatát tárgyalja a számviteli előírások szerinti céltartalékok szabályozói kezelésével kapcsolatosan.

 

 

IFRS – A bankszektor hírlevele (2016 Q3)

Kapcsolat