A fiatal gazdák támogatásának nemzetközi összehasonlítása

A fiatal gazdák támogatása

Legújabb kiadványunkban a fejlett országokban élő fiatal gazdák helyzetét, lehetőségeit és kihívásait hasonlítjuk össze.

1000
Ágnes Rakó

Partner

KPMG in Hungary

E-mail

Összefoglalás

Míg a fiatal gazdák kétségtelenül új készségekkel, lendülettel és szakszerű irányítási módszerekkel gazdagítják az agrárszektort, az Európai Unióban és a tengerentúli országokban is megfigyelhető az a tendencia, miszerint a fiatal gazdálkodók száma folyamatosan csökken, a gazdaságok vezetőinek átlagéletkora pedig nő. Ezek a trendek megfigyelhetők az EU tagállamai mellett a tengerentúli országok esetében is. Az EU-ban a gazdák csupán 7,5%-a fiatalabb 35 évnél, miközben nagyjából felük (53%) 55 év feletti, és minden harmadik gazda idősebb 65 évnél, ami önmagában baljós előjel.

Az Európai Unió fiatal és kezdő gazdálkodóinak leginkább szembetűnő igényeire válaszul, a politikai döntéshozók a Közös Agrárpolitika (KAP) keretrendszerén belül támogatási intézkedéseket tettek elérhetővé Brüsszelben a tagállamok számára. Utóbbiak feladatul kapták, hogy egy egységes beavatkozási logika és a megosztott irányítási alapelvek mentén kiválasszák a tagállami sajátosságokhoz leginkább illeszkedő eszközöket és testreszabva végrehajtsák azokat.

A fiatal gazdák számára EU-s szinten jelenleg elérhető induló és egyéb támogatások előfutárai az 1980-as években jelentek meg a közösségi jogalkotásban. Függetlenül az új gazdaságok létrehozásának célkitűzésétől, a fiatal gazdák jogosultak voltak magasabb intenzitású beruházási támogatásra, valamint más közvetlen és közvetett ösztönzők révén nyújtott kedvezményekre. A magyar gazdák a 2004-es EU-s csatlakozást követően szintén jogosulttá váltak az uniós támogatásokra.

Az EU politikai döntéshozói a fiatal gazdák segítése melletti további elköteleződésüket fejezték ki, amikor az Európai Unió Tanácsának soros elnöksége 2014 decemberében következtetések formájában rögzítette a szektor jelenleg ismert problémáit és egyúttal deklarálta, hogy a mezőgazdaságban az élhető élelmiszertermelés és a növekvő versenyképesség fenntartásának előfeltétele a generációs megújulás. Az új generáció a KAP fiatal gazdákat célzó intézkedései ellenére is számos akadállyal szembesül, melyek közül a legjelentősebbek a hitelhez, a földhöz, az innovációhoz és a szakmai tapasztalathoz való hozzáférés.

Míg az EU-s támogatási rendszer minden tagállamban alkalmazandó egységes beavatkozási logikán alapul, a lefektetett kereteken belül a tagállami szintű megvalósítási gyakorlatok igen széles skálán mozognak. Az EU-n kívüli országokban alkalmazott gyakorlatok megismerése ugyanakkor relevanciát hordoz abból a szempontból, hogy olyan lehetséges forgatókönyveket tár elénk, amelyekben sokkal kisebb mértékben vannak jelen vagy teljes mértékben hiányoznak a közvetlen jellegű kifizetések. Ezekre példaként az Amerikai Egyesült Államokban és az Új-Zélandon alkalmazott gyakorlatok kínálnak bepillantást.

Kapcsolat