BCM-körkép 2016

BCM-körkép 2016

A KPMG éves BCM-körkép felmérésének eredményeit hatodik alkalommal publikáljuk. Idén egyrészt kíváncsiak voltunk arra, mi jellemzi a hazai szervezetek BCM-státuszát, BCM-felkészültségét és programját, illetve, hogy milyen tapasztalatokat szereztek a szervezetek felügyeleti adatszolgáltatási felkérések és vizsgálatok során.

1000

Ha most csak egy oldalra van idő


A KPMG éves BCM-körkép felmérésének eredményeit hatodik alkalommal publikáljuk. Idén egyrészt kíváncsiak voltunk arra, mi jellemzi a hazai szervezetek BCM-státuszát, BCM-felkészültségét és programját, illetve, hogy milyen tapasztalatokat szereztek a szervezetek felügyeleti adatszolgáltatási felkérések és vizsgálatok során. Az előző évekhez hasonlóan a válaszadók legnagyobb arányban a pénzügyi szektorból, a járműipar, a gépgyártás, valamint az informatika, a távközlés és a média területéről kerültek ki.
 

A kérdőívek kiértékelése során örömmel tapasztaltuk, hogy a résztvevők egyre több iparágból csatlakoznak felmérésünkhöz és, hogy kérdőívünket idén is megközelítőleg 40 szervezet töltötte ki. Az eddigiekhez hasonlóan jelen felmérésünkben is összehasonlítottuk a szervezetek általános BCM-érettségét a korábbi év érettségi adataival. A szervezetek üzletmenet-folytonossági kérdésekhez való hozzáállása két ponton nem változott az elmúlt évhez képest, melyekre a jövőben is érdemes további hangsúlyt fektetni. Az egyik, hogy a stabil felső vezetői elkötelezettség - mely biztosíthatná a BCM-programok sikerességét a dedikált pénzügyi, valamint emberi erőforrások biztosításával - továbbra sincs kellő szinten a szervezetek életében. Másrészről pedig a szervezetek 72 százaléka még mindig nem használ specifikus szoftveres támogatást a BCM-hez kapcsolódóan. Ez az arány a 2015-ös felméréshez képest csupán 1 százalékkal növekedett. Ennek ellenére örömmel állapíthatjuk meg, hogy a 2016-os felmérésben már nullára csökkent azon szervezetek száma, akik még 2015-ben 34 százalékban azt nyilatkozták, hogy nem tervezik sem a BCM-program auditálását, sem tanúsítvány megszerzését.
 

A BCM-témájú felügyeleti adatszolgáltatási felkérések kiértékelése azt mutatja, hogy ez túlnyomó többségben még mindig a pénzügyi szolgáltatási, valamint a biztosítási szektor résztvevőit érinti. Ezen belül érdekes adat, hogy amíg a bankoktól túlnyomó részben rendszeresen kérnek adatokat, addig a felmérésben résztvevő biztosítók 60 százalékánál ez még nem így van. A felügyeleti vizsgálatokra adott válaszok alapján egyrészt az látható, hogy 40 százalékban az adott társaság munkatársait is bevonták az interjúk során, ami azt jelzi, hogy a BCM-rendszerek döntéshozóinak, végrehajtóinak ismeretei is egyre nagyobb fókuszt kapnak. Másrészt a megkérdezett társaságok majdnem 40 százaléka kapott javaslatokat a felügyeleti vizsgálatok során, mely eredmény is alátámasztja saját tapasztalatunkat, miszerint egy átfogó és optimalizált BCM-rendszer nem csak a kialakítása során kíván jelentős emberi erőforrásokat, hanem a karbantartása során is.
 

Bízunk benne, hogy az idei BCM-körképünk eredményei hasznosnak bizonyulnak a tárgy szakértői és érdeklődői számára egyaránt, valamint reméljük, hogy arra ösztönzik a résztvevőket, hogy tovább finomítsák és fejlesszék jelenlegi BCM-keretrendszerüket, ezáltal pozitívabb képet festve a hazai BCM-gyakorlatról a következő években.

Kapcsolat