Az adótörvényekben várható módosítások

Az adótörvényekben várható módosítások

Az adótörvényekben a T/10537. számú, jelenleg elfogadás alatt álló törvényjavaslat alapján várható módosítások

1000

A jogszabálytervezet szerint az adótörvények számos ponton változnának. 

Az adózás rendjéről szóló törvényben átalakítanák az online számlázást, százezer forintra csökkenne a tételes áfaadat-szolgáltatás, és változások várhatóak a végrehajtás során.

A személyi jövedelemadót érintő javaslatok közül kiemelendő a munkavállalók mobilitásának elősegítése céljából bevezetendő, illetve megemelni kívánt kedvezmények, mint például az adómentesen adható mobilitási célú lakhatási támogatás, valamint a munkába járás költségtérítése adómentes határának kilométerenkénti 9-ről 15 forintra emelése. Társadalombiztosítási szempontból jelentős a harmadik országbeli állampolgárok unilaterális mentességével kapcsolatos újabb szigorítás.  

A társasági adóváltozások jellegüket tekintve tartalmaznának egyfelől szigorításokat, elsősorban a rendeltetésszerű joggyakorlás mentén, másfelől új kedvezményes elemeket is bevezetnének. Jelentősen változna a társasági adóban a jogdíj fogalma, a helyi iparűzési adóban pedig saját jogdíj-fogalom jelenne meg. A javaslat eredményeképpen a Kiva alapja az eddigi pénzforgalmi szemléletű eredmény helyett a tőkeműveletek eredménye lenne. Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban történő vagyoni betétszerzés illetékkötelezettségének megállapításánál a kapcsolt vállalkozói viszonyt kibővítenék, olyan módon, hogy azt nemcsak gazdálkodó szervezetek, hanem valamennyi személy viszonylatában kellene vizsgálni.

Módosítanák a szabályozott ingatlanbefektetési társaság státusz megszerzésének feltételeit a piaci szereplők igényei szerint (induló tőke, tulajdonlási korlát); bővülne a tulajdonolható eszközök köre, pontosítanának egyes fogalmakat, valamint osztalékfizetést érintő változásokat is várhatóak. Az alábbiakban lássuk az egyes törvényekhez kapcsolódó konkrét javaslatokat.

Kapcsolat