Igazoló szervi és akkreditációs szolgáltatások

Igazoló szervi és akkreditációs szolgáltatások

Biztosítjuk az EU-s mezőgazdasági támogatások felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét, valamint a végrehajtás megfelelőségét.

EU-s agrártámogatások jogszerűségének, szabályszerűségének és megfelelőségének vizsgálata.

Biztosítjuk az Európai Bizottság felé a mezőgazdasági támogatások kifizetése érdekében a felhasználások jogszerűségét és szabályszerűségét, támogatva ezáltal az EU-alapok korrekt és sikeres felhasználását. Objektív, független és elfogulatlan megközelítésünkkel valamennyi érintett fél pénzügyi érdekét szem előtt tartjuk.

Akkreditációs vizsgálataink során ellenőrizzük a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási intézkedések végrehajtására kialakított belső ellenőrzési rendszer megfelelőségét az EU által előre meghatározott kritériumrendszer szerint, beleértve a belső környezetre, az ellenőrzési tevékenységekre, az IT-biztonságra és kommunikációra, valamint a monitoring tevékenységekre vonatkozó feltételeket.

Munkánkkal hozzájárulunk a támogatási programok zökkenőmentes végrehajtásához, szem előtt tartva mind a helyi szintű, mind pedig az EU szélesebb határain belüli legjobb gyakorlatok azonosítását.

Kapcsolat