EU-tanácsadás, értékelések és hatásvizsgálatok

EU-tanácsadás, értékelések és hatásvizsgálatok

A KPMG program- és szakpolitikai elemzőkből álló nemzetközi értékelő csoportja.

A KPMG program- és szakpolitikai elemzőkből álló nemzetközi értékelő csoportja.

Specializált csoportunk az akadémiai és tanácsadási kompetenciák kombinálásával magas színvonalú értékelési és hatásvizsgálati szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára egész Európában, beleértve az EU-s Főigazgatóságokat (DG REGIO, DG AGRI, DG SANTÉ), uniós intézményeket (EASME), nemzeti hatóságokat és a vállalati szektort az EU számos tagállamában.

Munkánk során a nemzetközi értékelői szakmai közösség által ajánlott legmagasabb sztenderdek szerinti kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek segítségével - beleértve a változáselméleten alapuló („theory of change”) és tényellentétes („counterfactual”) hatásvizsgálati technikákat - értékeljük a programok és policy-k eredményeit, azonosítjuk azok hosszabb távú hatásait, és fejlesztési javaslatokat fogalmazunk meg a jövőre vonatkozóan.

Csoportunk elsősorban értékeléseket (ex ante, közbenső, ex post, tematikus és metaértékelések), hatásvizsgálatokat és egyéb EU-s tanulmányokat készít ügyfelei számára, beleértve az EU-s Operatív Programok értékelését, egyedi beavatkozások hatásértékelését, iparágak nemzetgazdasági hatásainak elemzését, valamint stratégiák ex ante értékelését.

Szakembereink széles körű ismeretekkel rendelkeznek az EU-s források felhasználásáról az EU Kohéziós Politikájának és Közös Agrárpolitikájának keretében, különösen a vállalkozásfejlesztés, K+F+I, a mezőgazdaság és vidékfejlesztés területén.

Kapcsolat