Belső ellenőrzési, értékelési, kockázatkezelési és megfelelőségi szolgáltatások

Belső ellenőrzés, értékelés és megfelelőség

Támogatjuk ügyfeleinket a szervezettel, irányítással, programokkal és projektekkel kapcsolatos kockázatok kezelésében.

Vállalat- és folyamatszintű kontrollkörnyezet átvilágítása és fejlesztése.

20 fős, magasan képzett csapatunkkal testre szabott megoldásokkal segítjük ügyfeleinket a szervezettel, irányítással, vállalati politikákkal, szakpolitikai dokumentumokkal, programokkal és projektekkel kapcsolatos értékelési, ellenőrzési és fejlesztési  feladatok ellátásában. Vizsgálatainkat szigorú módszertani normák alapján, az aktuális nemzektözi sztenderdek szerint végezzük el, a rendelkezésre álló tények alapján pedig fejlesztési javaslatokat és a fenntarthatóságot is szem előtt tartó intézkedési terveket fogalmazunk meg a jövőre nézve.

Szolgáltatási portfoliónk magában foglalja a belső ellenőrzési, kockázatkezelési és megfelelőségi, tanúsító szervi és akkreditációs, értékelési, hatáselemzéssel és vonatkozó EU tanulmányokkal kapcsolatos szolgáltatások, valamint fenntarthatósági vizsgálatok ellátását. Csapatunk több mint 15 EU tagállamban rendelkezik széleskörű tapasztalattal mind a kormányzati (Európai Bizottság Főigazgatóságok, Irányító Hatóságok, egyéb hatóságok és intézményi szereplők), mind a privát szektorban. Szakembereink speciális iparági kompetenciával rendelkeznek a mezőgazdaság és vidékfejlesztés, a vállalkozásfejlesztés, pénzügyi szolgáltatások, telekommunikáció és média, kereskedelem, energia és egészségügy területeken.

Kapcsolat